संपर्क रुपरेखा मुख्य पान
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
माहितीचा अधिकार
निविदा
अहवाल
भरती
परिपत्रक
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
ई-बुक(E-book)
ई-मेल (E-mail)
चर्चा
CPA-2017
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०१६
 
 
महामंडळ अहवाल - हिवाळी अधिवेशन २०१६
८ डिसेंबर २०१६
9 डिसेंबर २०१६
संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ ३२ वा वार्षिक अहवाल ( २०१४-१५ )
महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित
हाफकिन जीव - औषध निर्माण महामंडळ, मर्यादित २०१२ -१३
हाफकिन जीव - औषध निर्माण महामंडळ, मर्यादित २०१३-१४
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ, पुणे
दि खोका मेकिंग अॅण्ड टिंबर मार्केट लेबर बोर्ड, मुंबई
सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर
शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ महारष्ट्र मर्यादित
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ मर्यादित
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ
 
राजभवन
छायाचित्र दालन