ऑनलाईन अज्ञावल्यांच्या देखभाल दुरुस्तीचे कार्य हाती घेतले असल्याकारणाने
सोमवार दिनांक १३/०८/२०१८ रोजी सकाळी १२. ०० वाजेपर्यंत सर्व ऑनलाईन अज्ञावल्या बंद राहतील.

सोमवार दिनांक १३/०८/२०१८ रोजी दुपारी १२. ०० वाजल्यानंतर सर्व ऑनलाईन अज्ञावल्या पुन्हा कार्यरत होतील.