संपर्क रुपरेखा मुख्य पान
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
माहितीचा अधिकार
निविदा
अहवाल
भरती
डाऊनलोड
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
ई-बुक(E-book)
ई-मेल (E-mail)
चर्चा
CPA-2017
 
 
दिवसांच्या कामकाजाचा क्रम (विधानसभा)
सन २०२१ चे पावसाळी अधिवेशन
सन २०२१ चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
सन २०२० चे हिवाळी अधिवेशन
सन २०२० चे पावसाळी अधिवेशन
सन २०२० चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
सन २०२० चे विशेष अधिवेशन
सन २०१९ चे चतुर्थ अधिवेशन ( हिवाळी )
सन २०१९ चे तृतीय विशेष अधिवेशन
सन २०१९ चे द्वितीय अधिवेशन (पावसाळी )
सन २०१९ चे प्रथम अधिवेशन ( अर्थसंकल्पीय )
सन २०१८ चे तृतीय अधिवेशन (हिवाळी)
सन २०१८ चे द्वितीय अधिवेशन (पावसाळी )
सन २०१८ चे प्रथम अधिवेशन ( अर्थसंकल्पीय )
सन २०१७ चे हिवाळी अधिवेशन
सन २०१७ चे पावसाळी अधिवेशन
सन २०१७ चे प्रथम अधिवेशन
सन २०१६ चे तृतीय अधिवेशन
सन २०१६ चे द्वितीय अधिवेशन
सन २०१६ चे प्रथम अधिवेशन
सन २०१५ चे तृतीय अधिवेशन
सन २०१५ चे द्वितीय अधिवेशन
सन २०१५ चे प्रथम अधिवेशन
सन २०१४ चे तृतीय अधिवेशन
सन २०१४ चे द्वितीय अधिवेशन
सन २०१४ चे प्रथम अधिवेशन
सन २०१३चे तृतीय अधिवेशन
सन २०१३चे द्वितीय अधिवेशन
सन २०१३चे प्रथम अधिवेशन
सन २०१२चे तृतीय अधिवेशन
सन २०१२चे द्वितीय अधिवेशन
सन २०१२चे प्रथम अधिवेशन
 
महत्वाची संकेतस्थळे
राज्यसभा

लोकसभा

सर्वोच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय

भारतीय रिजर्व बँक

भारतीय रेल्वे

छायाचित्र दालन
webs counters
Visited