संपर्क रुपरेखा मुख्य पान
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
माहितीचा अधिकार
निविदा
अहवाल
भरती
परिपत्रक
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
ई-बुक(E-book)
ई-मेल (E-mail)
चर्चा
CPA-2017
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०१६
 
 
भरती

"अग्निशामक" या पदाकरिता उमेदवारांची व्यावसायिक चाचणी व मुलाखत

'मराठी प्रतिवेदक (कनिष्ठ)' या पदाकरिता अंतिम श्रृतलेखन परिक्षा

'Hindi Reporter (Junior)' final shorthand test

'English Reporter (Junior)' final shorthand test
 
राजभवन
छायाचित्र दालन