मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
ई-मेल (E-mail)
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
निविदा
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
 
 
निविदा
DATE EXPIRED DATE DOCUMENT PDF
07/06/2017 17/06/2017 थेट प्रक्षेपण ( पावसाळी अधिवेशन २०१७ )
30/10/2017 08/11/2017 महिला बचत गटांकडून खाद्यपदार्थांची व्यवस्था करणे
30/10/2017 08/11/2017 नागपूर येथ ज्यूस सेंटर व्यवस्था करणे