संपर्क रुपरेखा मुख्य पान
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
माहितीचा अधिकार
निविदा
अहवाल
भरती
परिपत्रक
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
ई-बुक(E-book)
ई-मेल (E-mail)
चर्चा
CPA-2017
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०१६
 
 
निविदा
DATE EXPIRED DATE DOCUMENT PDF
29/10/2016 15/11/2016 महिला बचत गट
19/11/2016 25/11/2016 LAPTOPS
29/10/2016 15/11/2016 ज्यूस सेंटर
15/06/2016 20/06/2016 Tonners
24/02/2016 29/02/2016 Internet Service
 
राजभवन
छायाचित्र दालन