मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
 
 
निविदा
DATE EXPIRED DATE DOCUMENT PDF
०४/०६/२०१८ १२/०६/२०१८ विधानभवन, नागपूर येथे पावसाळी अधिवेशन कालावधीत ज्यूस सेंटर च्या व्यवस्थेसाठी निविदा
०४/०६/२०१८ १२/०६/२०१८ विधानभवन, नागपूर येथे पावसाळी अधिवेशन कालावधीत नोंदणीकृत महिला बचत गटांकडून खाद्यपदार्थांची व्यवस्थेसाठी निविदा