मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
 
 
निविदा
DATE EXPIRED DATE DOCUMENT PDF
०३/१२/२०१९ १०/१२/२०१९ विधानभवन नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन कालावधीत नोंदणीकृत महिला बचत गटांकडून खाद्यपदार्थांची व्यवस्था करण्या संदर्भात
०३/१२/२०१९ १०/१२/२०१९ विधानभवन नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन कालावधीत ज्यूस सेंटर व्यायवस्था करण्या संदर्भात
०२/१२/२०१९ ०९/१२/२०१९ दूरध्वनी चालक संवर्गातील जास्तीत जास्त ६ पदांचे काम तात्पुरत्या स्वरूपात कमाल ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी बाह्ययंत्रणांकडून करून घेणे संदर्भात