संपर्क रुपरेखा मुख्य पान
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
माहितीचा अधिकार
निविदा
अहवाल
भरती
डाऊनलोड
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
ई-बुक(E-book)
ई-मेल (E-mail)
चर्चा
CPA-2017
 
 
ई - बुक्स
अ.क्र. पुस्तकाचे नाव भाषा
महाराष्ट्र विधानसभा नियम ( अकरावी आवृत्ती ) इंग्रजी
महाराष्ट्र विधानसभा नियम ( बारावी आवृत्ती ) मराठी
अध्यक्षांनी दिलेले निदेश ( आठवी आवृत्ती ) मराठी इंग्रजी
सदस्यांचा संक्षिप्त जीवन परिचय-१३वी विधानसभा मराठी
महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रालयीन विभागांकडे सोपविलेले विषय मराठी
विधानसभेतील प्रश्नोत्तरे मराठी
 
महत्वाची संकेतस्थळे
राज्यसभा

लोकसभा

सर्वोच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय

भारतीय रिजर्व बँक

भारतीय रेल्वे

छायाचित्र दालन
webs counters
Visited