मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
राज्य मंत्रिमंडळाची यादी
सभागृहांचे कार्यवृत्त
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
परिपत्रक
ज्ञापन
अहवाल
अध्यादेश
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
अधिसंख्य पदे
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
पत्रक भाग २ ( विधानपरिषद )
सन २०२४ चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
१५/०४/२०२४ ( क्रमांक २६ : विशेषाधिकार समितीकडे चौकशीसाठी सुपूर्द )
०१/०४/२०२४ ( क्रमांक २२ : विशेषाधिकार भंग व अवमानाची सूचना तपासणीसाठी सुपूर्द )
२६/०२/२०२४ ( क्रमांक १५: सदस्यांना सन २०२३ -२०२४ च्या पूरक मागण्यांच्या प्रती वितरीत )
२६/०२/२०२४ ( क्रमांक १३: वैधानिक प्राधिकाराखाली विधानपरिषदेसमोर ठेवलेल्या कागदपत्रांची यादी )
२६/०२/२०२४ ( क्रमांक १२: विशेषाधिकार भंग व अवमानाची सूचना )
२६/०२/२०२४ ( क्रमांक १०: अर्थसंकल्पीय प्रकाशनांचा पेनड्राईव्ह असलेल्या सुटकेसेसचे वितरण )
२२/०२/२०२४ ( क्रमांक ०८: विशेष उल्लेख सूचना ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्याबाबात )
२२/०२/२०२४ ( क्रमांक ०७: औचित्याचे मुद्दे ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्याबाबात )
२२/०२/२०२४ ( क्रमांक ०६: मा. सदस्यांसाठी टंकलेखनाची सोय )
०५/०२/२०२४ ( क्रमांक ०२: जादा झालेले तारांकित प्रश्न व अर्धा-तास चर्चेच्या सूचना व्यपगत करण्याबाबत )
२५/०१/२०२४ ( क्रमांक ०१: हिवाळी अधिवेशनातील कामकाजाची सांख्यिकीय माहिती )
सन २०२३ चे हिवाळी अधिवेशन
१८/१२/२०२३ ( क्रमांक १७२: अर्धा तास चर्चेच्या सूचनांचे बॅलट )
१२/१२/२०२३ ( क्रमांक १६३:अशासकीय विधेयकांचे प्राथम्यक्रम )
११/१२/२०२३ ( क्रमांक १६०:अशासकीय विधेयकांचे प्राथम्यक्रम ठरविण्यासाठी बॅलट )
०८/१२/२०२३ ( क्रमांक १५६: विवरणपत्र )
०७/१२/२०२३ ( क्रमांक १५५: सन २०२३-२०२४ च्या पूरक मागण्यांच्या प्रती वितरीत करणे बाबत )
०७/१२/२०२३ ( क्रमांक १५०: विधानपरिषदेच्या दिनदर्शिकेच्या प्रती टपालाद्वारे वितरीत करणे बाबत )
०५/१२/२०२३ ( क्रमांक १४९: अशासकीय ठरावांचा प्राथम्यक्रम )
०४/१२/२०२३ ( क्रमांक १४८: अशासकीय ठरावांचे प्राथम्यक्रम ठरविण्यासाठी बॅलट )
०४/१२/२०२३ ( क्रमांक १४७: औचित्याचे मुद्दे ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्याबाबत )
०४/१२/२०२३ ( क्रमांक १४६: विशेष उल्लेख सूचना ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्याबाबत )
०४/१२/२०२३ ( क्रमांक १४५: नियम ९३ अन्वये सूचना ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्याबाबत )
३०/११/२०२३ ( क्रमांक १४४: अल्पकालीन चर्चेच्या सूचना )
२३/११/२०२३ ( क्रमांक १४३: अर्धा तास चर्चेच्या स्वीकृत सूचनांचे बॅलट )
२३/११/२०२३ ( क्रमांक १४२: मा.सदस्यांसाठी टंकलेखनाची सोय )
१३/११/२०२३ ( क्रमांक १४०: प्रश्न मागे घेण्याबाबत )
०९/११/२०२३ ( क्रमांक १३९: लक्षवेधी सूचना ONLINE पध्दतीने स्वीकारण्याबाबत )
३०/१०/२०२३ ( क्रमांक १३८: अशासकीय ठरावांच्या सूचना )
३०/१०/२०२३ ( क्रमांक १३७: अधिवेशनाची अधिसूचना व आवाहनपत्र वितरीत )
सन २०२३ चे पावसाळी अधिवेशन
०४/१०/२०२३ ( क्रमांक १३६: अधिवेशनातील कामकाजासंबंधी सांख्यिकीय माहिती )
०४/०८/२०२३ ( क्रमांक १३३: भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचे अनुपालन लेखापरीक्षा अहवाल
०४/०८/२०२३ ( क्रमांक १३२: तारांकित प्रश्न सूचना व अर्धा तास चर्चेच्या सूचना व्यपगत करणे बाबत
०२/०८/२०२३ ( क्रमांक १२६: अशासकीय ठराव ( ०४ ऑगस्ट २०२३ )
२७/०७/२०२३ ( क्रमांक ११९: विधानपरिषदेच्या कामकाजाचा कार्यक्रम ( २८ जुलै ते ०४ ऑगस्ट २०२३ )
२१/०७/२०२३ ( क्रमांक १०६ : सन २०२३-२२४ च्या पुरक मागण्यांवरील मंत्री निहाय चर्चा
१८/०७/२०२३ ( क्रमांक ९९ : अशासकीय ठरावांचा प्राथम्यक्रम
१८/०७/२०२३ ( क्रमांक ९९ : अर्धा तास चर्चेच्या स्वीकृत सूचनांचे बॅलट
१८/०७/२०२३ ( क्रमांक ९८ : नियम समितीचा अहवाल, २०२३ ची मराठी प्रत वितरीत
१८/०७/२०२३ ( क्रमांक ९७ : अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले.
१७/०७/२०२३ ( क्रमांक ९४ : श्री. राजेश राठोड यांची समित्यांवर "विशेष निमंत्रित" म्हणून नामनियुक्ती)
१७/०७/२०२३ ( क्रमांक ९२ : अशासकीय ठरावांचे प्राथम्यक्रम ठरविण्यासाठी बॅलट
१७/०७/२०२३ ( क्रमांक ९१ : सन २०२३-२४ च्या पूरक मागण्यांच्या प्रती वितरीत
१३/०७/२०२३ ( क्रमांक ९० : श्री.महादेव जानकर,यांची आश्वासन समितीवर "विशेष निमंत्रित" म्हणून नामनियुक्ती)
१३/०७/२०२३ ( क्रमांक ८९ : औचित्याचे मुद्दे ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्याबाबत )
१३/०७/२०२३ ( क्रमांक ८८ : विशेष उल्लेख सूचना ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्याबाबत )
१३/०७/२०२३ ( क्रमांक ८७ : नियम ९३ अन्वये सूचना ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्याबाबत. )
१०/०७/२०२३ ( क्रमांक ८६ : अल्पकालीन चर्चेच्या सूचना स्वीकारण्याबाबत )
१०/०७/२०२३ ( क्रमांक ८५ : मा. सदस्यांसाठी टंकलेखनाची सोय )
०३/०७/२०२३ ( क्रमांक ८२ : लक्षवेधी सूचना स्वीकारण्याबाबत )
०३/०७/२०२३ ( क्रमांक ८१ : अर्धा तास चर्चेच्या सूचनांचे बॅलट )
१२/०६/२०२३ ( क्रमांक ७९ : अशासकीय ठरावांच्या सूचना )
सन २०२३ चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
२५/०५/२०२३ ( क्रमांक ७८ : अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२३ कामकाजासंबंधी सांख्यिकीय माहिती )
२५/०३/२०२३ ( क्रमांक ७३ : तारांकित प्रश्न व्यपगत करणे )
२५/०३/२०२३ ( क्रमांक ७२ : अहवाल उपलब्ध करून देण्यात आले )
२४/०३/२०२३ ( क्रमांक ७१ : अहवाल उपलब्ध करून देण्यात आले )
२४/०३/२०२३ ( क्रमांक ७० : अहवाल उपलब्ध करून देण्यात आले )
२४/०३/२०२३ ( क्रमांक ६८ : दि. २५ मार्च २०२३ रोजीचे कामकाज )
२३/०३/२०२३ ( क्रमांक ६६ : दि. २४ मार्च २०२३ रोजीचे कामकाज )
२१/०३/२०२३ ( क्रमांक ६४ : अहवाल उपलब्ध करण्यात आले )
२०/०३/२०२३ ( क्रमांक ६१ : अहवाल उपलब्ध करण्यात आले )
२०/०३/२०२३ ( क्रमांक ६० : दि. २१ मार्च २०२३ रोजीचे कामकाज )
१७/०३/२०२३ ( क्रमांक ५९ : समित्या गठीत करण्याबाबत )
१७/०३/२०२३ ( क्रमांक ५८ : समित्या गठीत करण्याबाबत )
१७/०३/२०२३ ( क्रमांक ५७ : अहवाल उपलब्ध करण्यात आले )
१६/०३/२०२३ ( क्रमांक ५३ : अहवाल उपलब्ध करण्यात आले )
१६/०३/२०२३ ( क्रमांक ५२ : दि. १७ मार्च २०२३ रोजीचे कामकाज )
१६/०३/२०२३ ( क्रमांक ५१ : अधिसूचनेच्या प्रती वितरीत करण्यात आल्या )
१५/०३/२०२३ ( क्रमांक ५० : अहवाल उपलब्ध करण्यात आले )
१५/०३/२०२३ ( क्रमांक ४९ : दि. १६ मार्च २०२३ रोजीचे कामकाज )
१४/०३/२०२३ ( क्रमांक ४८ : अहवाल उपलब्ध करण्यात आले )
१४/०३/२०२३ ( क्रमांक ४७ : अहवाल उपलब्ध करण्यात आले )
१४/०३/२०२३ ( क्रमांक ४६ : दि. १५ मार्च २०२३ रोजीचे कामकाज )
१३/०३/२०२३ ( क्रमांक ४३: दि. १४ मार्च २०२३ रोजीचे कामकाज )
१०/०३/२०२३ ( क्रमांक ४०: दि. १३ मार्च २०२३ रोजीचे कामकाज )
१०/०३/२०२३ ( क्रमांक ३८: गट क्रमांक १ ची तारांकित प्रश्नोत्तरांची यादी चर्चेसाठी )
०९/०३/२०२३ ( क्रमांक ३६: दि. १० मार्च २०२३ रोजीचे कामकाज )
०९/०३/२०२३ ( क्रमांक ३५: महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी - २०२२ -२३ प्रकाशनांचे वितरण )
०९/०३/२०२३ ( क्रमांक ३४ : अहवाल उपलब्ध करण्यात आले )
०८/०३/२०२३ ( क्रमांक ३३: दि. ०९ मार्च २०२३ रोजीचे कामकाज )
०८/०३/२०२३ ( क्रमांक ३२: सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय प्रकाशनांचा पेनड्राईव्ह असलेल्या सुटकेसेसचे वितरण )
०३/०३/२०२३ ( क्रमांक २९: अहवाल उपलब्ध करण्यात आले. )
०२/०३/२०२३ ( क्रमांक २६: दि. ०३ मार्च २०२३ रोजीचे कामकाज )
०१/०३/२०२३ ( क्रमांक २४: दि. ०२ मार्च २०२३ रोजीचे कामकाज )
०१/०३/२०२३ ( क्रमांक २१: पूरक मागण्यांवरील मंत्रीनिहाय चर्चा विधानपरिषदेत ( विवरणपत्र ) )
२८/०२/२०२३ ( क्रमांक २०: अहवाल उपलब्ध करण्यात आले )
२८/०२/२०२३ ( क्रमांक १९: दि. ०१ मार्च २०२३ रोजीचे कामकाज )
२७/०२/२०२३ ( क्रमांक १७: दि. २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजीचे कामकाज )
२७/०२/२०२३ ( क्रमांक १६: सन २०२२-२३ च्या पूरक मागण्यांच्या प्रती वितरीत केल्याबाबत )
२७/०२/२०२३ ( क्रमांक १४: मा. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शनाच्या प्रस्तावास सुधारणा मांडणेबाबत )
२३/०२/२०२३ ( क्रमांक १३: औचित्याचे मुद्दे स्वीकारण्याबाबत )
२३/०२/२०२३ ( क्रमांक १२: नियम १०१ - अ अन्वये विशेष सूचना स्वीकारण्याबाबत )
२३/०२/२०२३ ( क्रमांक ११: नियम ९३ अन्वये सूचना स्वीकारण्याबाबत )
२३/०२/२०२३ ( क्रमांक १०: मा. सदस्यांसाठी टंकलेखनाची सोय )
२३/०२/२०२३ ( क्रमांक ०९: नियम ९७ अन्वये " अल्पकालीन चर्चेच्या सूचना " )
२३/०२/२०२३ ( क्रमांक ०८: नियम २५९ आणि नियम २६० अन्वये प्रस्ताव स्वीकारण्याबाबत )
२३/०२/२०२३ ( क्रमांक ०७: अशासकीय ठरावांचे प्राथम्यक्रम ठरविण्यासाठी बॅलट )
१६/०२/२०२३ ( क्रमांक ०६: दिनदर्शिकेच्या प्रती टपालाद्वारे पाठविण्यात आल्या )
१६/०२/२०२३ ( क्रमांक ०५: आवाहनपत्र व अधिसूचनेच्या प्रती टपालाद्वारे पाठविण्यात आल्या )
१३/०२/२०२३ ( क्रमांक ०४: सर्वसाधारण व प्रश्नातून उद्भवणाऱ्या अर्धा-तास चर्चेच्या सूचनांचे बॅलट )
०९/०२/२०२३ ( क्रमांक ०३: तृतीय हिवाळी अधिवेशन २०२२ कामकाजासंबंधी सांख्यिकीय माहिती )
०९/०२/२०२३ ( क्रमांक ०२: लक्षवेधी सूचना स्वीकारण्याबाबत )
१९/०१/२०२३ ( क्रमांक ०१: नियम १०२ अन्वये अशासकीय ठरावांच्या सूचना Online स्वीकारण्याबाबत )
सन २०२२ चे हिवाळी अधिवेशन
३०/१२/२०२२ ( क्रमांक १८८ )
३०/१२/२०२२ ( क्रमांक १८७ )
२९/१२/२०२२ ( क्रमांक १८५ : तारांकित प्रश्न व्यपगत करण्यात येणे )
२९/१२/२०२२ ( क्रमांक १८४ )
२८/१२/२०२२ ( क्रमांक १८३ )
२८/१२/२०२२ ( क्रमांक १८२ : आर्थिक अपहाराची चौकशी करणेबाबत )
२८/१२/२०२२ ( क्रमांक १८१ )
२८/१२/२०२२ ( क्रमांक १८० )
२८/१२/२०२२ ( क्रमांक १७९ : अहवाल उपलब्ध करून देण्यात आले )
२८/१२/२०२२ ( क्रमांक १७७ )
२८/१२/२०२२ ( क्रमांक १७६ )
२७/१२/२०२२ ( क्रमांक १७४ )
२७/१२/२०२२ ( क्रमांक १७३ )
२७/१२/२०२२ ( क्रमांक १७१ : अहवाल उपलब्ध करून देण्यात आले )
२७/१२/२०२२ ( क्रमांक १७० : अशासकीय विधेयकांचा प्राथम्यक्रम )
२६/१२/२०२२ ( क्रमांक १६९ : शासकीय ठराव )
२६/१२/२०२२ ( क्रमांक १६८ : अहवाल उपलब्ध करून देण्यात आले )
२६/१२/२०२२ ( क्रमांक १६७ )
२६/१२/२०२२ ( क्रमांक १६६ : अशासकीय विधेयकांचे प्राथम्यक्रम ठरविण्यासाठी बॅलट )
२२/१२/२०२२ ( क्रमांक १६० : अहवाल उपलब्ध करून देण्यात आले )
२१/१२/२०२२ ( क्रमांक १५९ : अहवाल उपलब्ध करून देण्यात आले )
२२/१२/२०२२ ( क्रमांक १५८ : कामकाज सल्लागार समितीवर विशेष निमंत्रित म्हणून नामनियुक्ती )
२२/१२/२०२२ ( क्रमांक १५६ )
२१/१२/२०२२ ( क्रमांक १५५ )
२०/१२/२०२२ ( क्रमांक १५३ : अशासकीय ठरावांचा प्राथम्यक्रम )
२०/१२/२०२२ ( क्रमांक १५२ : सन २०२२-२३ च्या पूरक मागण्यांवरील मंत्री निहाय चर्चा )
२०/१२/२०२२ ( क्रमांक १५१ )
१९/१२/२०२२ ( क्रमांक १४८ : सन २०२२-२३ च्या पूरक मागण्यांच्या प्रती वितरीत करणेबाबत )
१९/१२/२०२२ ( क्रमांक १४७ )
१६/१२/२०२२ ( क्रमांक १४३: दिनदर्शिकेच्या प्रती वितरीत करण्याबाबत )
१५/१२/२०२२ ( क्रमांक १४२: अशासकीय ठरावांचे प्राथम्यक्रम ठरविण्यासाठी बॅलट )
१५/१२/२०२२ ( क्रमांक १४१: औचित्याचे मुद्दे ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्याबाबत )
१५/१२/२०२२ ( क्रमांक १४०: नियम १०१-अ अन्वये विशेष सूचना ऑनलाईन पद्धतीने सूचना स्वीकारण्याबाबत)
१५/१२/२०२२ ( क्रमांक १३९: नियम ९३ अन्वये ऑनलाईन पद्धतीने सूचना स्वीकारण्याबाबत)
१५/१२/२०२२ ( क्रमांक १३८: मा. सदस्यांसाठी टंकलेखनाची सोय )
०१/१२/२०२२ ( क्रमांक १३६: अर्धा तास चर्चेच्या स्वीकृत सूचनांचे बॅलट )
०१/१२/२०२२ ( क्रमांक १३५: लक्षवेधी सूचना स्वीकारण्याबाबत )
२१/११/२०२२ ( क्रमांक १३४: पहिल्या टप्प्यातील तारांकित स्वीकृत प्रश्नांच्या सदस्यनिहाय बॅलट पध्दतीबाबत )
२१/११/२०२२ ( क्रमांक १३३: अधिसूचना आणि आवाहनपत्राच्या प्रती टपालाद्वारे पाठविण्यात आल्या )
०३/११/२०२२ ( क्रमांक १३२: विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीवर "सदस्य" व "विशेष

निमंत्रित" म्हणून नामनियुक्ती बाबत )
०३/११/२०२२ ( क्रमांक १३१: अशासकीय ठरावांच्या सूचना स्वीकारण्याबाबत)
३१/१०/२०२२ ( क्रमांक १३०: विनंती अर्ज समितीवर डॉ.मनिषा कायंदे, वि.प.स. यांची विशेष

निमंत्रित म्हणून नामनियुक्ती बाबत )
सन २०२२ चे पावसाळी अधिवेशन
१३/१०/२०२२ ( क्रमांक १२८: सन २०२२ च्या पावसाळी अधिवेशनाची सांख्यिकीय माहिती )
२५/०८/२०२२ ( क्रमांक १२२: )
२४/०८/२०२२ ( क्रमांक १२०: )
२२/०८/२०२२ ( क्रमांक ११६: )
२२/०८/२०२२ ( क्रमांक ११५: अर्धा-तास चर्चेच्या सूचना दर्शविण्यात येणार नसल्याबाबत )
२२/०८/२०२२ ( क्रमांक ११४: )
२२/०८/२०२२ ( क्रमांक ११३: )
१९/०८/२०२२ ( क्रमांक ११२: पूरक मागण्यावरील मंत्रीनिहाय चर्चा )
१८/०८/२०२२ ( क्रमांक ११०:नियम १०१ अन्वये लक्षवेधी सूचना स्वीकारण्याबाबत )
१७/०८/२०२२ ( क्रमांक १०८: सभागृह नेता म्हणून नियुक्ती )
१७/०८/२०२२ ( क्रमांक १०७: )
१७/०८/२०२२ ( क्रमांक १०६: )
१७/०८/२०२२ ( क्रमांक १०५: अशासकीय ठरावांचे प्राथम्यक्रम ठरविण्यासाठी बॅलट)
१७/०८/२०२२ ( क्रमांक १०४: सन २०२२-२०२३ च्या पूरक मागण्यांच्या प्रती वितरीत केल्याबाबत)
१७/०८/२०२२ ( क्रमांक १०३: )
१६/०८/२०२२ ( क्रमांक १०१: औचित्याचे मुद्दे स्वीकारण्याबाबत )
१६/०८/२०२२ ( क्रमांक १००: नियम १०१- अ अन्वये सूचना स्वीकारण्याबाबत )
१६/०८/२०२२ ( क्रमांक ९९: नियम ९३ अन्वये सूचना स्वीकारण्याबाबत )
११/०८/२०२२ ( क्रमांक ९८: अर्धा तास चर्चेच्या स्वीकृत सूचनांचे बॅलट )
११/०८/२०२२ ( क्रमांक ९७: लक्षवेधी सूचना स्वीकारण्याबाबत )
११/०८/२०२२ ( क्रमांक ९६: सदस्यांसाठी टंकलेखनाची सोय )
१०/०८/२०२२ ( क्रमांक ९५ )
१०/०८/२०२२ ( क्रमांक ९४: कामकाज सल्लागार समिती, सदस्यांची नामनियुक्ती )
११/०७/२०२२ ( पत्रक भाग क्रमांक ९३ )
२०/०६/२०२२ ( संक्षिप्त जीवन परिचय २०२२ )
०९/०६/२०२२ ( अशासकीय ठरावांच्या सूचना )
सन २०२२ चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
२९/०४/२०२२ ( सन २०२२ चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कामकाजासंबंधी सांख्यिकीय माहिती )
३१/०३/२०२२ ( शासकीय विश्रामगृह, महाबळेश्वर येथील कक्षबंधाचे आरक्षण )
२५/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ८६ )
२५/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ८३ )
२४/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ८२ )
२४/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ८१ )
२४/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ८० )
२४/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ७९ )
२४/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ७८ )
२३/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ७६ )
२३/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ७५ )
२३/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ७४ )
२२/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ७२ )
२२/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ७१ )
२२/०३/२०२२ ( अशासकीय विधेयके प्राथम्यक्रम )
२१/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ६९ )
२१/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ६८ )
२१/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ६६ )
२१/०३/२०२२ ( अशासकीय विधेयकांचे प्राथम्यक्रम ठरविण्यासाठी बॅलट )
१६/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ६३ )
१६/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ६२ )
१६/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ६१ )
१५/०३/२०२२ ( धर्मादाय खाजगी रुग्णालयांची तपासणी )
१४/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ५८ )
१४/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ५७ )
१४/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ५६ )
११/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ५४ )
११/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ५३ )
१०/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ५२ )
१०/०३/२०२२ ( महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२१-२२ प्रकाशनांचे वितरण )
१०/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ५० )
०९/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ४९ )
०९/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ४८ )
०९/०३/२०२२ ( सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय प्रकाशनांचे पेनड्राईव असलेल्या सुटकेसेसचे वितरण )
०९/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ४६ )
०८/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ४४ )
०८/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ४३ )
०८/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ४२ )
०८/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ४१ )
०७/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ४० )
०७/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ३८ )
०७/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ३७ विवरण पत्र )
०४/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ३६ )
०४/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ३५ - अहवाल उपलब्ध करण्यात आले )
०३/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ३४ )
०३/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ३३ )
०३/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ३२ )
०३/०३/२०२२ ( सदस्यांना २०२१ -२२ च्या पूरक मागण्यांच्या प्रती वितरीत केल्याबाबत )
०३/०३/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : ३० )
०३/०३/२०२२ ( मा. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शनाच्या प्रस्तावाला सुधारणा )
२८/०२/२०२२ ( PROIS )
२८/०२/२०२२ ( SMOIS )
२८/०२/२०२२ ( AMOIS )
२८/०२/२०२२ ( पत्रक भाग २ क्रमांक : २४ )
२४/०२/२०२२ ( सदस्यांसाठी टंकलेखनाची व्यवस्था )
२४/०२/२०२२ ( अशासकीय ठरावांचे प्राधान्यक्रम ठरविण्यासाठी बॅलट )
२४/०२/२०२२ ( वातावरणीय बदलांसदर्भातील संयुक्त तदर्थ समितीवर नामनियुक्ती )
२४/०२/२०२२ ( सुधारित पत्रक )
२४/०२/२०२२ ( अंतिम आठवडा प्रस्तावाबाबत स्वीकारण्याबाबत )
२१/०२/२०२२ ( क्रमांक १३)
१७/०२/२०२२ ( सर्वसाधारण व प्रश्नातून उद्भवणाऱ्या अर्धा-तास चर्चेच्या सूचना स्वीकारण्याबाब )
१७/०२/२०२२ ( लक्षवेधी सूचना स्वीकारण्याबाब )
१०/०२/२०२२
२४/०१/२०२२
२०/०१/२०२२
२०/०१/२०२२ ( अशासकीय ठरावांच्या सूचना )
१३/०१/२०२२
११/०१/२०२२ ( तारांकित प्रश्नांच्या मसुद्यासंदर्भातील माहिती)
सन २०२१ चे हिवाळी अधिवेशन
०६/०१/२०२२
२८/१२/२०२१
२८/१२/२०२१
२४/१२/२०२१
२४/१२/२०२१
२४/१२/२०२१
२३/१२/२०२१
२३/१२/२०२१ ( विवरण पत्र )
२२/१२/२०२१
२२/१२/२०२१
२१/१२/२०२१
२०/१२/२०२१
२०/१२/२०२१
१६/१२/२०२१
१६/१२/२०२१
१६/१२/२०२१
०६/१२/२०२१
०६/१२/२०२१
३०/११/२०२१
२९/११/२०२१
२९/११/२०२१
२८/१०/२०२१ ( अशासकीय ठरावांच्या सूचना )
२०/१०/२०२१ ( शासकीय विश्रामगृह, महाबळेश्वर येथील कक्षबंधाचे आरक्षण )
सन २०२१ चे पावसाळी अधिवेशन
०७/१०/२०२१
२०/०९/२०२१
१९/०७/२०२१
१५/०७/२०२१
१५/०७/२०२१
०६/०७/२०२१
०६/०७/२०२१
०६/०७/२०२१
०६/०७/२०२१
०५/०७/२०२१
०१/०७/२०२१
०१/०७/२०२१
०१/०७/२०२१
०१/०७/२०२१
२८/०६/२०२१
२१/०६/२०२१
२१/०६/२०२१
१४/०६/२०२१
०७/०६/२०२१
३१/०५/२०२१
२७/०५/२०२१
सन २०२१ चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
२५/०३/२०२१
२४/०३/२०२१
०९/०३/२०२१
०६/०३/२०२१
०५/०३/२०२१
०५/०३/२०२१
०३/०३/२०२१
०३/०३/२०२१
०१/०३/२०२१
०१/०३/२०२१
०१/०३/२०२१
२५/०२/२०२१
२५/०२/२०२१
२५/०२/२०२१
१८/०२/२०२१
११/०२/२०२१
११/०२/२०२१
११/०२/२०२१ : ( अर्धा तास चर्चेच्या सूचना )
०८/०२/२०२१
०४/०२/२०२१
२१/०१/२०२१ : अशासकीय ठरावांच्या सूचना
१४/०१/२०२१
०८/०१/२०२१
सन २०२० चे हिवाळी अधिवेशन
२१/१२/२०२०
२१/१२/२०२०
१५/१२/२०२०
१४/१२/२०२०
१४/१२/२०२०
१४/१२/२०२०
१०/१२/२०२०
२३/११/२०२०
१९/११/२०२०
२६/१०/२०२०
२६/१०/२०२०
सन २०२० चे पावसाळी अधिवेशन
०८/०९/२०२०
०७/०९/२०२०
०७/०९/२०२०
०४/०९/२०२०
०३/०९/२०२०
१७/०८/२०२०
१७/०८/२०२०
१०/०८/२०२०
३०/०७/२०२०
२०/०७/२०२०
१६/०७/२०२०
२९/०६/२०२०
०९/०६/२०२०
११/०५/२०२०
सन २०२० चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
१४/०३/२०२०
१३/०३/२०२०
१२/०३/२०२०
१२/०३/२०२०
०५/०३/२०२०
०५/०३/२०२०
०४/०३/२०२०
०३/०३/२०२०
०२/०३/२०२०
२८/०२/२०२०
२७/०२/२०२०
२६/०२/२०२०
२६/०२/२०२०
२४/०२/२०२०
२४/०२/२०२०
२०/०२/२०२०
२०/०२/२०२०
२०/०२/२०२०
२०/०२/२०२०
१७/०२/२०२०
१३/०२/२०२०
०६/०२/२०२०
०३/०२/२०२०
०३/०२/२०२०
०३/०२/२०२०
२०/०१/२०२०
२०/०१/२०२०
८/०१/२०२०
८/०१/२०२०
७/०१/२०२०
सन २०१९ चे हिवाळी अधिवेशन
२१/१२/२०१९
२१/१२/२०१९
२१/१२/२०१९
२०/१२/२०१९
२०/१२/२०१९
२०/१२/२०१९
२०/१२/२०१९
१९/१२/२०१९
१८/१२/२०१९
१८/१२/२०१९
१८/१२/२०१९
१८/१२/२०१९
१७/१२/२०१९
१७/१२/२०१९
१६/१२/२०१९
१६/१२/२०१९
१६/१२/२०१९
१२/१२/२०१९
१२/१२/२०१९
०९/१२/२०१९
०९/१२/२०१९
०७/१२/२०१९
०७/१२/२०१९
०७/१२/२०१९
०६/१२/२०१९
०६/१२/२०१९
०४/१२/२०१९
०१/१२/२०१९
३०/११/२०१९
सन २०१९ चे पावसाळी अधिवेशन
११/११/२०१९
१६/०९/२०१९
२६/०८/२०१९
१६/०८/२०१९
०२/०७/२०१९
०२/०७/२०१९
०२/०७/२०१९
०१/०७/२०१९
०१/०७/२०१९
०१/०७/२०१९
०१/०७/२०१९
०१/०७/२०१९
२८/०६/२०१९
२८/०६/२०१९
२८/०६/२०१९
२७/०६/२०१९
२६/०६/२०१९
२५/०६/२०१९
२५/०६/२०१९
२५/०६/२०१९
२५/०६/२०१९
२४/०६/२०१९
२४/०६/२०१९
२०/०६/२०१९
२०/०६/२०१९
२०/०६/२०१९
२०/०६/२०१९
२०/०६/२०१९
१९/०६/२०१९
१८/०६/२०१९
१८/०६/२०१९
१७/०६/२०१९
१३/०६/२०१९
१३/०६/२०१९
१३/०६/२०१९
१३/०६/२०१९
०६/०६/२०१९
०६/०६/२०१९
३०/०५/२०१९
३०/०५/२०१९
२७/०५/२०१९
२४/०५/२०१९
१७/०५/२०१९
०९/०५/२०१९
०६/०५/२०१९
०२/०५/२०१९
०२/०५/२०१९
सन २०१९ चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
०१/०३/२०१९
२७/०२/२०१९
२६/०२/२०१९
२५/०२/२०१९
२२/०२/२०१९
सन २०१८ चे तृतीय ( हिवाळी ) अधिवेशन
१३/१२/२०१८
०६/१२/२०१८
२७/११/२०१८
२२/११/२०१८
२०/११/२०१८
१९/११/२०१८
१७/११/२०१८
१५/११/२०१८
१५/११/२०१८
०१/११/२०१८
०१/११/२०१८
२९/१०/२०१८
११/१०/२०१८
०४/१०/२०१८
२१/०९/२०१८
१९/०९/२०१८
सन २०१८ चे द्वितीय (पावसाळी) अधिवेशन
१९/०७/२०१८

१७/०७/२०१८

१०/०७/२०१८

१०/०७/२०१८

१०/०७/२०१८

०६/०७/२०१८

०४/०७/२०१८

०२/०७/२०१८

०२/०७/२०१८

२९/०६/२०१८

२१/०६/२०१८

२१/०६/२०१८

२१/०६/२०१८

१८/०६/२०१८

१४/०६/२०१८

११/०६/२०१८

०४/०६/२०१८

३०/०५/२०१८

३०/०५/२०१८

१७/०५/२०१८

१७/०५/२०१८

सन २०१८ चे प्रथम (अर्थसंकल्पीय) अधिवेशन
०७/०५/२०१८ ( कामकाजासंबधी सांख्यिकीय माहिती )

१३/०३/२०१८

०७/०३/२०१८

०७/०३/२०१८

०३/०३/२०१८

१२/०२/२०१८

५/०२/२०१८

१५/०१/२०१८

सन २०१७ चे चतुर्थ (हिवाळी) अधिवेशन
२१/१२/२०१७

७/१२/२०१७

७/१२/२०१७

२७/११/२०१७

२३/११/२०१७

०६/११/२०१७

०६/११/२०१७

३१/१०/२०१७

सन २०१७ चे तृतीय (पावसाळी) अधिवेशन
०६/०९/२०१७

०८/०८/२०१७

२७/०७/२०१७

२४/०७/२०१७

०६/०७/२०१७

०३/०७/२०१७

१५/०६/२०१७

सन २०१७ चे पहिले (अर्थसंकल्पीय) अधिवेशन
१०/०३/२०१७

०१/०४/२०१७
सन २०१६ चे पाचवे ( हिवाळी ) अधिवेशन
१६/०१/२०१७
सन २०१६ चे तृतीय ( हिवाळी ) अधिवेशन
१७/११/२०१६
 
webs counters
Visited