मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
राज्य मंत्रिमंडळाची यादी
सभागृहांचे कार्यवृत्त
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
परिपत्रक
ज्ञापन
अहवाल
अध्यादेश
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
अधिसंख्य पदे
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन २०२४ ( मराठी ) / ( हिंदी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन २०२३ ( मराठी ) / ( हिंदी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन २०२२ ( मराठी ) / ( हिंदी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन २०२१ ( मराठी ) / ( हिंदी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन २०२० ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन २०१९ ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन २०१९ ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन २०१८ ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन २०१७ ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन २०१६ ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन २०१५ ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन २०१४ ( १२ नोव्हेंबर २०१४ ) ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन २०१४ ( २४ फेब्रुवारी २०१४ ) ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन २०१३ ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन २०१२ ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन २०११ ( मराठी ) / ( हिंदी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन २०१० ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन २००९ ( १६ मार्च २००९) ( ( मराठी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन २००९ ( ११ नोव्हेंबर २००९ )( ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन २००८ ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन २००७ ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन २००६ ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन २००५ ( मराठी ) / ( हिंदी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन २००४ ( १५ मार्च २००४ ) ( मराठी ) / ( हिंदी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन २००४ ( ६ नोव्हेंबर २००४ ) ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन २००३ ( मराठी ) / ( हिंदी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन २००२ ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन २००१ ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन २००० ( मराठी ) / ( हिंदी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन १९९९ ( १७ फेब्रुवारी १९९९ ) ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन १९९९ ( २२ ऑक्टोबर १९९९ ) ( हिंदी) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन १९९८ ( हिंदी) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन १९९७ ( १७ मार्च १९९७ ) ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन १९९७ ( १५ ऑगस्ट १९९७ ) ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन १९९६ ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन १९९५ ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन १९९४ ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन १९९३ ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन १९९२ ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन १९९१ ( मराठी ) / ( हिंदी) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन १९९० ( १९ जानेवारी १९९० ) ( मराठी ) / ( हिंदी) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन १९९० ( २१ मार्च १९९० ) ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन १९८९ ( मराठी ) / ( हिंदी) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन १९८८ ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन १९८७ ( मराठी ) / ( हिंदी) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन १९८६ ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन १९८५ ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन १९८४ ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन १९८३ ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन १९८२ ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन १९८१ ( मराठी ) / ( हिंदी) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन १९८० ( २१ जानेवारी १९८० ) ( मराठी ) / ( हिंदी) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन १९८० ( ०३ जुलै १९८० ) ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन १९७९ ( मराठी ) / ( हिंदी) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन १९७८ ( मराठी ) / ( हिंदी) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन १९७७ ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन १९७६ ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन १९७५ ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन १९७४ ( मराठी ) / ( हिंदी) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन १९७३ ( मराठी ) / ( हिंदी) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन १९७२ ( २२ मार्च ) ( मराठी ) / ( हिंदी) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन १९७२ ( १४ ऑगस्ट) ( हिंदी)
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन १९७१ ( मराठी ) / ( हिंदी) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन १९७० ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन १९६९ ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन १९६८ ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन १९६७ ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन १९६६ ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन १९६५ ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन १९६४ ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन १९६३ ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन १९६२ ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन १९६१ ( इंग्रजी )
मा. राज्यपाल यांचे अभिभाषण सन १९६० ( मराठी ) / ( इंग्रजी )
 
webs counters
Visited