मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
परिपत्रक
२५ नोव्हेंबर २०२१
२२ नोव्हेंबर २०२१
१८ नोव्हेंबर २०२१
१७ नोव्हेंबर २०२१
०३ नोव्हेंबर २०२१
०२ नोव्हेंबर २०२१
२१ ऑक्टोबर २०२१
१८ ऑक्टोबर २०२१
०६ ऑक्टोबर २०२१
३० सप्टेंबर २०२१
२९ सप्टेंबर २०२१
२१ सप्टेंबर २०२१
०९ सप्टेंबर २०२१
०७ सप्टेंबर २०२१
०३ सप्टेंबर २०२१
०१ सप्टेंबर २०२१
२६ ऑगस्ट २०२१
२० ऑगस्ट २०२१
२० ऑगस्ट २०२१
१० ऑगस्ट २०२१ ( दि. १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी ध्वजारोहण समारंभ )
०४ ऑगस्ट २०२१ ( विधानमंडळ समित्यांच्या जिल्हा दौरा व बैठकीबाबत)
०४ ऑगस्ट २०२१
०४ ऑगस्ट २०२१
०४ ऑगस्ट २०२१
३१ जुलै २०२१
२६ जुलै २०२१
२२ जुलै २०२१
१९ जुलै २०२१
१५ जुलै २०२१
०८ जुलै २०२१
०६ जुलै २०२१
०५ जुलै २०२१
०५ जुलै २०२१
०४ जुलै २०२१
२८ जून २०२१
२८ जून २०२१
२५ जून २०२१
१८ जून २०२१
१४ जून २०२१
०८ जून २०२१
०८ जून २०२१
२७ मे २०२१
२० मे २०२१
६ मे २०२१
३० एप्रिल २०२१
२४ मार्च २०२१
१५ मार्च २०२१
९ मार्च २०२१
९ मार्च २०२१
८ मार्च २०२१
५ मार्च २०२१
१५ फेब्रुवारी २०२१
०३ फेब्रुवारी २०२१
२८ जानेवारी २०२१
२७ जानेवारी २०२१
२२ जानेवारी २०२१
२२ जानेवारी २०२१
२१ जानेवारी २०२१
३० डिसेंबर २०२०
२८ डिसेंबर २०२०
२२ डिसेंबर २०२०
१५ डिसेंबर २०२०
१४ डिसेंबर २०२०
०९ डिसेंबर २०२०
२३ नोव्हेंबर २०२०
१८ नोव्हेंबर २०२०
०९ नोव्हेंबर २०२०
०५ नोव्हेंबर २०२०
०४ नोव्हेंबर २०२०
२९ ऑक्टोबर २०२०
२२ ऑक्टोबर २०२०
२२ ऑक्टोबर २०२०
०७ ऑक्टोबर २०२०
०१ ऑक्टोबर २०२०
२९ सप्टेंबर २०२०
१८ सप्टेंबर २०२०
०८ सप्टेंबर २०२०
०४ सप्टेंबर २०२०
०३ सप्टेंबर २०२०
०२ सप्टेंबर २०२०
३१ ऑगस्ट २०२०
१७ ऑगस्ट २०२०
१४ ऑगस्ट २०२०
३१ जुलै २०२०
१६ जुलै २०२०
१४ जुलै २०२०
१८ जून २०२०
१७ जून २०२०
०४ जून २०२०
०२ जून २०२०
२७ मे २०२०
०९ मार्च २०२०
२३ फेब्रुवारी २०२०
०५ फेब्रुवारी २०२०
०५ फेब्रुवारी २०२०
०३ फेब्रुवारी २०२०
२२ जानेवारी २०२०
२० जानेवारी २०२०
०७ जानेवारी २०२०
२६ डिसेंबर २०१९
०२ डिसेंबर २०१९
०८ नोव्हेंबर २०१९
०८ नोव्हेंबर २०१९
०५ नोव्हेंबर २०१९
०१ ऑक्टोबर २०१९
२३ जुलै २०१९
२२ जुलै २०१९
२७ जून २०१९
२५ जून २०१९
०३ जून २०१९
२१ मे २०१९
१७ मे २०१९
१६ मे २०१९
०८ मे २०१९
०२ मे २०१९
२५ एप्रिल २०१९
०५ एप्रिल २०१९
०५ एप्रिल २०१९
०५ एप्रिल २०१९
२५ मार्च २०१९
११ मार्च २०१९
१२ फेब्रुवारी २०१९
२४ जानेवारी २०१९
२७ नोव्हेंबर २०१८
१२ नोव्हेंबर २०१८
२९ ऑक्टोबर २०१८
१६ ऑक्टोबर २०१८
१५ ऑक्टोबर २०१८
१५ ऑक्टोबर २०१८
१५ ऑक्टोबर २०१८
२ जून २०१८
२९ जानेवारी २०१८
२३ जानेवारी २०१८
७ नोव्हेंबर २०१७
३ नोव्हेंबर २०१७
५ ऑक्टोबर २०१७
२ ऑक्टोबर २०१७
५ सप्टेंबर २०१७
२२ जून २०१७
२७ मे २०१७
२५ मे २०१७
११ एप्रिल २०१७
६ फेब्रुवारी २०१६
२ डिसेंबर २०१६
 
webs counters
Visited