मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
राज्य मंत्रिमंडळाची यादी
सभागृहांचे कार्यवृत्त
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
परिपत्रक
ज्ञापन
अहवाल
अध्यादेश
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
अधिसंख्य पदे
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
परिपत्रक
१६ मे २०२४ : ( विधानपरिषद : मंत्रालयीन विभागास पाठवावयाचे परिपत्रक व विवरणपत्र)
०९ मे २०२४ : आयुधांच्या संबंधित नियमात व कार्यपद्धतीत काही सुधारणा असल्यास
२९ एप्रिल २०२४ : महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या ६५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त ध्वःजारोहन समारंभ
२६ एप्रिल २०२४ : मा. सदस्यांनी कुपन पुस्तकांच्या आधारे केलेल्या प्रवासाचा हिशेब सादर करण्याबाबत
०५ एप्रिल २०२४ : भारतरत्न डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास " पुष्पहार " अर्पण करणे
०५ एप्रिल २०२४ : महात्मा जोतीराव फुले यांच्या जयंती निमित्त पुतळ्यास " पुष्पहार " अर्पण करणे
०२ एप्रिल २०२४ : "डॉ. नीलम लतिका दिवाकर गोऱ्हे " नावाने उल्लेख
२२ मार्च २०२४ : ई-कुबेर नोंदणी करण्यासंदर्भात
१२ मार्च २०२४ : संकेतस्थळावरील माहिती अद्ययावत करण्यासंदर्भात
२९ फेब्रुवारी २०२४ : पत्रक भाग २ मध्ये समाविष्ट करण्यासंदर्भात
२५ फेब्रुवारी २०२४ : मा. सदस्यांसाठी उपहारगृह व्यवस्थेबाबत
२५ फेब्रुवारी २०२४ : सुरक्षा व्यवस्थेबाबत
२५ फेब्रुवारी २०२४ : अधिवेशन कालावधीत अधिकारी गॅलरी वापराबाबत
२३ फेब्रुवारी २०२४ : विधानमंडळ सचिवालयाचे कार्यालय सुरु राहणे बाबत
२१ फेब्रुवारी २०२४ : मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त " कुसुमाग्रज साहित्य जागर"
२० फेब्रुवारी २०२४ : दि. २१ व २२ डिसेंबर, २०२३ रोजीच्या प्रश्नांबाबत
१६ फेब्रुवारी २०२४ : मुंबई सचिवालयाचे कार्यालय सुरु राहणे बाबत
१५ फेब्रुवारी २०२४ : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंती निमित्त पुष्पहार अर्पण करण्याचा कार्यक्रम
०८ फेब्रुवारी २०२४ : उपस्थितीची नोंद बायोमेट्रिक यंत्रणेवर नोंदविणे संदर्भात
२५ जानेवारी २०२४ : भारतीय प्रजासत्ताक दिनानिमित्त कार्यालयीन उपस्थिती बाबत
२३ जानेवारी २०२४ : कार्यमूल्यमापन अहवाल संदर्भात
१२ जानेवारी २०२४ : संसदिय आयुधांबाबत माहिती
२१ डिसेंबर २०२३ : नागपूर सचिवालयाचे कार्यालय सुरु राहणे बाबत
२१ डिसेंबर २०२३ : मुंबईतील कार्यालयात उपस्थित राहण्याबाबत
२० डिसेंबर २०२३ : २६ डिसेंबर २०२३ रोजी कार्यालय मुंबई येथे सुरु होणे बाबत
१९ डिसेंबर २०२३ : अधिवेशनातील कामकाजासंबंधी सांख्यिकीय माहिती ( विधानसभा )
१९ डिसेंबर २०२३ : अधिवेशनातील कामकाजासंबंधी सांख्यिकीय माहिती ( विधानपरिषद )
२१ नोव्हेंबर २०२३ : सचिवालयातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या कार्यालयीन उपस्थितीबाबत
१६ नोव्हेंबर २०२३ : " नागपूर येथे नेण्याकरीता महत्वाचा डेटा कॉपी करणे "
०८ नोव्हेंबर २०२३ : ( विधानपरिषद : मंत्रालयीन विभागास पाठवावयाचे परिपत्रक व विवरणपत्र)
०८ नोव्हेंबर २०२३ : ( विधानसभेच्या तारांकित प्रश्नांच्या उत्तराकरीता नेमून देण्यात आलेल्या दिनांकाबाबतचे विवरणपत्र )
०७ नोव्हेंबर २०२३ : ( विधानपरिषदेचा शतक महोत्सव कार्यक्रम )
०२ नोव्हेंबर २०२३ : ( विधानपरिषदेची तारांकित व अतारांकित प्रश्नांची उत्तरे ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्याबाबत )
०१ नोव्हेंबर २०२३ : ( कपात सूचनांबाबत कार्यवाही )
३१ ऑक्टोबर २०२३ : ( प्रवास अग्रिम संदर्भात )
२० ऑक्टोबर २०२३ : ( नागपूर अधिवेशनाकरीता निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे अधिकारी आणि कर्मचारी )
१२ ऑक्टोबर २०२३ : ( उत्सव अग्रिम )
०९ ऑक्टोबर २०२३ : ( वाचन प्रेरणा दिन, १६ ऑक्टोबर २०२३ )
०९ ऑक्टोबर २०२३ : ( वाचन प्रेरणा दिन, १६ ऑक्टोबर २०२३ )
०४ ऑक्टोबर २०२३ : ( आयकर विवरणपत्र )
०३ ऑक्टोबर २०२३ : २६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी नागपूर, विधानभवन कार्यालय सुरु राहणे
२७ सप्टेंबर २०२३ : "ईद-ए-मिलाद" सणाची सार्वजनिक सुट्टी
१७ ऑगस्ट २०२३ : भविष्य निर्वाह निधी योजने संदर्भात
११ ऑगस्ट २०२३ : भारतीय स्वातंत्र्य दिनाचा ७६ वा वर्धापन दिन
२४ जुलै २०२३ : अधिकारी व कर्मचारी यांच्या निवास व्यवस्थेबाबत
१७ जुलै २०२३ : संबंधित गटाच्या उत्तराच्या दिवशी मा. मंत्री महोदयांना उपस्थित राहण्याची विनंती
१० जुलै २०२३ : सन्मा. विधानसभा सदस्यांकरिता ध्वनिक्षेपक यंत्रणेच्या वापरासंबंधीचे प्रशिक्षण
०७ जुलै २०२३ : मंत्रीपरिषदेमध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या मा. सदस्यांची नावे सुचनेतून वगळण्याबाबत
०७ जुलै २०२३ : मंत्रीपरिषदेमध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या मंत्री महोदयांनी उत्तराच्या दिवशी सभागृहात उपस्थित राहून अनुपूरक प्रश्नांना उत्तर देण्याची विनंती करण्याबाबत
२७ जून २०२३ : दि. २९ जून, २०२३ रोजी सुट्टी देण्यात येत आहे.
२२ जून २०२३ : १ दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये देण्याबाबत
२२ जून २०२३ : विधानसभा : मंत्रालयीन विभागास पाठवावयाचे परिपत्रक व विवरणपत्र )
२१ जून २०२३ : विधानपरिषद : मंत्रालयीन विभागास पाठवावयाचे परिपत्रक व विवरणपत्र )
१९ जून २०२३ : योग प्रभात @ विधानभवन कार्यक्रम
१९ जून २०२३ : योग प्रभात @ विधानभवन कार्यक्रम
२८ एप्रिल २०२३ : महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या वर्धापन दिनानिमित्त ध्वजारोहण समारंभ
२४ एप्रिल २०२३ : महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या वर्धापन दिनानिमित्त
११ एप्रिल २०२३ : अंशदान निवृत्तीवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली संदर्भात
०३ एप्रिल २०२३ : विद्यमान व माजी सदस्यांकरिता रोखरहित आरोग्य विमा योजना
२९ मार्च २०२३ : अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या उपस्थितीची नोंद बायोमेट्रिक प्रणालीवर करणे
२५ मार्च २०२३ : तारांकित प्रश्न, अर्धातास चर्चेच्या सूचना - अल्पसुचना व्यपगत करणे
२४ मार्च २०२३ : ३० एप्रिल २०२३ रोजी विधिग्राह्यता संपणाऱ्या रेल्वे कुपन पुस्तिका जमा करणे बाबत
२३ मार्च २०२३ : विधानमंडळ सचिवालयाचे कार्यालय सुरु राहणे
२० मार्च २०२३ : क्रमांक ( ६२१४ / फ )
१० मार्च २०२३ : तारांकित प्रश्नांच्या उत्तराकरिता सुधारित विवरणपत्र
०८ मार्च २०२३ : कोकिळा font च्या वापराबाबत
०८ मार्च २०२३ : अधिकारी / कर्मचारी यांच्या उपस्थितीची नोंद बायोमेट्रिक प्रणालीवर करणेबाबत
२७ फेब्रुवारी २०२३ : विधानसभेच्या तारांकित प्रश्नांच्या उत्तराकरीता नेमून देण्यात आलेल्या दिनांकाबाबतचे विवरणपत्र
२७ फेब्रुवारी २०२३ : सचिवालयातील सभागृहाशी संबंधित अधिकारी / कर्मचारी करीता वाहनव्यवस्था
२४ फेब्रुवारी २०२३ : सुरक्षा व्यवस्थाविषयक कार्यपद्धती
२४ फेब्रुवारी २०२३ : ( रविवार दि. २६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी कार्यालय सुरु राहणे)
२३ फेब्रुवारी २०२३ : ( अग्निशमन विभागातर्फे MOCK DRILL )
२३ फेब्रुवारी २०२३ : ( मार्शल / उपमार्शल नियुक्तीचा तपशील )
२१ फेब्रुवारी २०२३ : ( बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणालीकरिता नोंदणी )
२० फेब्रुवारी २०२३ : ( आग प्रतिबंधात्मक उपाय )
१४ फेब्रुवारी २०२३ : ( श्रीमती मुक्ता टिळक आणि श्री. लक्ष्मण जगताप यांच्या अतारांकित प्रश्नाबाबत )
१० फेब्रुवारी २०२३ : ( मंत्रालय विभागांना विधानभवन प्रवेशपत्रिका मिळण्यासाठी )
०९ फेब्रुवारी २०२३ : ( विधानपरिषद : तारांकित प्रश्न सुचनांवरील कार्यवाहीबाबत )
०१ फेब्रुवारी २०२३ : ( विधानसभा : मंत्रालयीन विभागास पाठवावयाचे परिपत्रक व विवरणपत्र )
०१ फेब्रुवारी २०२३ : ( विधानपरिषद : मंत्रालयीन विभागास पाठवावयाचे परिपत्रक व विवरणपत्र )
२७ जानेवारी २०२३ : ( हुतात्मा दिन म्हणून ३० जानेवारी २०२३ रोजी दोन मिनिटे स्तब्धता पाळणे )
२५ जानेवारी २०२३ : ( प्रजासत्ताक दिनानिमित्त ध्वजारोहण समारंभास उपस्थिती )
२५ जानेवारी २०२३ : ( प्रजासत्ताक दिनानिमित्त ध्वजारोहण समारंभ )
१७ जानेवारी २०२३ : ( २२ जानेवारी २०२३ रोजी कार्यालय सुरु राहणे )
१६ जानेवारी २०२३ : बायोमेट्रिक यंत्रणेवरती तळहाताची ( Palm )नोंद करणे
१६ जानेवारी २०२३ : मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा
३० डिसेंबर २०२२ : मुंबई कार्यालयात उपस्थित राहणे बाबत
३० डिसेंबर २०२२ : नागपूर कार्यालय सुरु राहणे बाबत
२९ डिसेंबर २०२२ : कागदपत्रे विधानभवन मुंबई येथे पाठविण्याबाबत
१४ डिसेंबर २०२२ : कर्मचारी यांनी हजेरीपटावर नोंद करणे
०६ डिसेंबर २०२२ : तारांकित प्रश्न सुचनांवरील कार्यवाहीबाबत
३० नोव्हेंबर २०२२ : बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणालीकरिता नव्याने नोंदणी
२२ नोव्हेंबर २०२२ : सहायक मालमत्ता व्यवस्थापक पदावरील नियुक्ती
१७ नोव्हेंबर २०२२ : "तारांकित प्रश्नाच्या उत्तराकरीता नेमून देण्यात आलेल्या दिनांकाबाबतचे विवरणपत्र "
१६ नोव्हेंबर २०२२ : " नागपूर येथे नेण्याकरीता महत्वाचा डेटा कॉपी करणे "
०२ नोव्हेंबर २०२२ : " १६०/२ खोल्यांचे गाळे / नवीन इमारत वाटपासंदर्भात "
०१ नोव्हेंबर २०२२ : " नागपूर येथील आगामी अधिवेशनाकरिता "
२० ऑक्टोबर २०२२ : "देयक संकेतस्थळ" व "वेतनिका" विषयावरील व्याख्यान
१२ ऑक्टोबर २०२२ : सचिवालयातील सर्व कक्षांमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या साहित्याची पाहणी
१० ऑक्टोबर २०२२ : ( १० डिसेंबर २०२२ रोजी नागपूर येथे कार्यालय सुरु राहणे )
०७ ऑक्टोबर २०२२ : मध्यप्रदेश विधानसभेचे मा.अध्यक्ष व मा.समिती प्रमुख हे दिनांक ९ ऑक्टोबर, २०२२

रोजी महाराष्ट्र विधानसभेस भेट देणार असल्यामुळे कक्ष सुरू ठेवण्याबाबत..
०३ ऑक्टोबर २०२२ : ( वाचन प्रेरणा दिन )
२८ सप्टेंबर २०२२ : ( सण अग्रिम )
२८ सप्टेंबर २०२२ : ( विद्यमान विधानसभा समित्यांच्या बैठका आयोजित न करणे बाबत )
२७ सप्टेंबर २०२२ : ( e-office प्रणालीचा वापर करणेबाबत प्रशिक्षण )
०९ सप्टेंबर २०२२ : ( बदली रजा संदर्भात )
०८ सप्टेंबर २०२२ : ( e-office प्रणालीचा वापर करणेबाबत प्रशिक्षण )
२५ ऑगस्ट २०२२ : ( बदली रजा / सुट्टी संदर्भात )
२५ ऑगस्ट २०२२ : ( तारांकित स्वीकृत प्रश्न फेरविचारांती अतारांकित स्वीकृत केल्याबाबत )
२३ ऑगस्ट २०२२ : ( तारांकित प्रश्न अतारांकित स्वीकृत करण्याबाबत )
२१ ऑगस्ट २०२२ : ( कामकाजासंबंधी सांख्यिकीय माहिती )
१६ ऑगस्ट २०२२ : ( समुह राष्ट्रगीत गायन )
१६ ऑगस्ट २०२२ : ( वाहन व्यवस्थेवर नियंत्रण )
१५ ऑगस्ट २०२२ : ( सुरक्षा विषयक कार्यपद्धती )
१२ ऑगस्ट २०२२ : ( दि. १६ ऑगस्ट २०२२ आणि २१ ऑगस्ट २०२२ रोजी कार्यालय सुरु असणे बाबत )
१२ ऑगस्ट २०२२ : ( वैद्यकीय तपासणी )
११ ऑगस्ट २०२२ : ( क्रमांक : १६८११/ ग-१)
११ ऑगस्ट २०२२ : ( विधानसभा विवरणपत्र - तारांकित प्रश्नांच्या उत्तराकरिता नेमून देण्यात आलेले दिनांक )
११ ऑगस्ट २०२२ : ( विधानपरिषद विवरणपत्र - तारांकित प्रश्नांच्या उत्तराकरिता नेमून देण्यात आलेले दिनांक )
११ ऑगस्ट २०२२ : ( १५ ऑगस्ट २०२२, स्वातंत्र्य दिनाचा ७५ वा वर्धापन दिन साजरा करणे )
११ ऑगस्ट २०२२ : ( क्रमांक : १६६३० / ग २ )
०३ ऑगस्ट २०२२ : ( विधिमंडळ समिती कामकाज विषयावरील व्याख्यान )
०३ ऑगस्ट २०२२ : ( क्यूआर कोड आधारित ओळखपत्र संदर्भात )
२७ जुलै २०२२ : ( समित्यांच्या बैठका आयोजित न करणे )
०८ जुलै २०२२ : ( बदली रजा संदर्भात )
०८ जुलै २०२२ : ( शुद्धिपत्रक )
०३ जुलै २०२२ : ( क्रमांक १३९६३/क-१ )
०१ जुलै २०२२ : ( विशेष अधिवेशन, प्रवेश मिळण्यासाठी सूचना )
०१ जुलै २०२२ : ( विशेष अधिवेशन, सुरक्षा विषयक उपाययोजना )
२९ जून २०२२ : ( क्रमांक १३६६५/ग-१ )
२९ जून २०२२ : ( क्रमांक १३६५८/ग-१ )
२९ जून २०२२ : ( क्रमांक १३६०५/क-१ )
२९ जून २०२२ : ( क्रमांक १३६०४/क-१ )
२२ जून २०२२ : ( मुंबई बाहेरील दौरे आयोजित करू नये )
२२ जून २०२२ : ( तणावमुक्त जीवनासाठी योगसाधना, प्रशिक्षण)
२१ जून २०२२ : ( वि. स पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्रातर्फे प्रशिक्षण )
१७ जून २०२२ : ( विधानसभा विवरणपत्र - तारांकित प्रश्नांच्या उत्तराकरिता नेमून देण्यात आलेले दिनांक )
१७ जून २०२२ : ( सचिवालयाचे कार्यालय सुरु राहणे बाबत )
१६ जून २०२२ : ( विधानपरिषद विवरणपत्र - तारांकित प्रश्नांच्या उत्तराकरिता नेमून देण्यात आलेले दिनांक )
०३ जून २०२२ : ( माध्यमिक शाळांत परीक्षा मराठी व हिंदी विषय उत्तीर्ण असणे )
३० मे २०२२ : ( अनुवाद तथा संपादन कक्ष )
२७ मे २०२२ : ( क्रमांक ११११७ /प्र.स./ २०२२ )
२६ मे २०२२ : ( क्रमांक १०९१२ /ग-१ )
२५ मे २०२२ : ( क्रमांक १०८१५ /ग-२ )
२४ मे २०२२ : ( क्रमांक १०६५० /क-१ )
१९ मे २०२२ : ( क्रमांक १०३८२ /ग-१ )
१२ मे २०२२ : ( क्रमांक १००६८ /ड-३ )
५ मे २०२२ : ( क्रमांक ९४५८ /ड-३ )
५ मे २०२२ : ( क्रमांक ९३८१ /क-१ )
२ मे २०२२ : ( क्रमांक ९०४० /क-१ )
२९ एप्रिल २०२२ : ( क्रमांक ९०३० /फ )
२८ एप्रिल २०२२ : ( महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या ६२ व्या वर्धापन दिनानिमित्त )
२१ एप्रिल २०२२ : ( बैठका व दौरे बाबत )
२० एप्रिल २०२२ : ( क्रमांक : ८२१७/क-१ )
१२ एप्रिल २०२२ : ( भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती निमित्त )
०८ एप्रिल २०२२ : ( महात्मा जोतीराव फुले जयंती निमित्त )
३१ मार्च २०२२ : ( ग्रुप कॅशलेस मेडिक्लेम विमा स्किम )
२५ मार्च २०२२ : ( क्रमांक ६६८७/ क-१ )
२२ मार्च २०२२ : ( क्रमांक ६०८५/ म.वि.स / ई-२ )
१६ मार्च २०२२ : ( " सामाजिक उपक्रम आणि शासनाची भूमिका " ऑनलाईन व्याख्यान )
१४ मार्च २०२२ : ( क्रमांक ५२७७/ड-३ )
११ मार्च २०२२ : ( क्रमांक ५०४२/फ )
०४ मार्च २०२२ : फास्टॅगची ( FASTag) सूट देण्याबाबत
०३ मार्च २०२२ : माहिती अधिकार ( समन्वय) कक्ष
२८ फेब्रुवारी २०२२ ( विधानमंडळाचे कार्यालय सुरु असणे बाबत )
२५ फेब्रुवारी २०२२ ( RT-PCR चाचणी बाबत )
२५ फेब्रुवारी २०२२ ( मंत्रालयीन विभाग परिपत्रक )
२५ फेब्रुवारी २०२२ ( सुरक्षा व्यवस्थेबाबत )
२४ फेब्रुवारी २०२२ ( ई-कुबेर अदाता नोंदणी )
२४ फेब्रुवारी २०२२ ( तारांकित प्रश्नांच्या उत्तराकरिता नेमून देण्यात आलेल्या दि. विवरणपत्र )
२२ फेब्रुवारी २०२२ ( तारांकित प्रश्नांच्या उत्तराकरिता नेमून देण्यात आलेल्या दि. सुधारित विवरणपत्र )
२२ फेब्रुवारी २०२२ ( मराठी भाषा गौरव दिन )
२१ फेब्रुवारी २०२२ ( क्रमांक : २९०८/ड-३ )
१८ फेब्रुवारी २०२२ ( महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक छळाच्या समस्यांची तपासणी करणेकरिता समितीचे पुनर्गठन )
११ फेब्रुवारी २०२२ ( क्रमांक : २२७३/क-१ )
०९ फेब्रुवारी २०२२ ( कार्यालयीन वेळ नियमित करणेबाबत )
०८ फेब्रुवारी २०२२ ( क्रमांक : २०३३/क-१ )
०१ फेब्रुवारी २०२२ : अग्निशमन विभागातील कर्मचारी करिता ( अवजड वाहन परवाना धारक )
२८ जानेवारी २०२२ ( विधानसभा) तारांकित प्रश्नांच्या उत्तराकरीता दिनांकाबाबतचे विवरणपत्र )
२७ जानेवारी २०२२ ( विधानपरिषद) तारांकित प्रश्नांच्या उत्तराकरीता दिनांकाबाबतचे विवरणपत्र )
२७ जानेवारी २०२२ : सहायक मालमत्ता व्यवस्थापक
२७ जानेवारी २०२२ : हुतात्मा दिन स्मरणार्थ
२७ जानेवारी २०२२
२४ जानेवारी २०२२ ( भारतीय प्रजासत्ताक दिनानिमित्त )
२१ जानेवारी २०२२ ( भारतीय प्रजासत्ताक दिनानिमित्त )
१४ जानेवारी २०२२ ( समित्यांच्या बैठक आयोजित न करण्याबाबत)
१० जानेवारी २०२२ ( मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा )
०५ जानेवारी २०२२
२९ डिसेंबर २०२१
२८ डिसेंबर २०२१
२४ डिसेंबर २०२१
२२ डिसेंबर २०२१ : वचनपत्र
१६ डिसेंबर २०२१ : कोरोना विषाणूचा संसर्ग टाळण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजना
१६ डिसेंबर २०२१ : सायबर -सुरक्षा, जागरूकता व काळजी
१५ डिसेंबर २०२१ : RT-PCR चाचणीबाबत
१५ डिसेंबर २०२१ : हिवाळी अधिवेशन कालावधीत विधान भवन येथे प्रवेश मिळण्याकरिता
०९ डिसेंबर २०२१ ( ई-कुबेर, त्रयस्थ अदाता यांच्या बँक खात्यात थेट रकमा जमा करणे )
०६ डिसेंबर २०२१ ( मंत्रालयीन विभागाकरिता सुधारित विवरणपत्र. )
०२ डिसेंबर २०२१ ( तारांकित प्रश्नांच्या उत्तराकरिता नेमून देण्यात आलेल्या दि. बाबतचे सुधारित विवरणपत्र)
०२ डिसेंबर २०२१ ( स.सदस्यांची कोविड -१९ प्रतिबंधात्मक लसीकरणाची माहिती )
०१ डिसेंबर २०२१
२५ नोव्हेंबर २०२१
२४ नोव्हेंबर २०२१
२२ नोव्हेंबर २०२१
१८ नोव्हेंबर २०२१
१७ नोव्हेंबर २०२१
०३ नोव्हेंबर २०२१
०२ नोव्हेंबर २०२१
२७ ऑक्टोबर २०२१
२१ ऑक्टोबर २०२१
१८ ऑक्टोबर २०२१
११ ऑक्टोबर २०२१
०६ ऑक्टोबर २०२१
३० सप्टेंबर २०२१
२९ सप्टेंबर २०२१
२१ सप्टेंबर २०२१
०९ सप्टेंबर २०२१
०७ सप्टेंबर २०२१
०३ सप्टेंबर २०२१
०१ सप्टेंबर २०२१
२६ ऑगस्ट २०२१
२० ऑगस्ट २०२१
२० ऑगस्ट २०२१
१० ऑगस्ट २०२१ ( दि. १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी ध्वजारोहण समारंभ )
०४ ऑगस्ट २०२१ ( विधानमंडळ समित्यांच्या जिल्हा दौरा व बैठकीबाबत)
०४ ऑगस्ट २०२१
०४ ऑगस्ट २०२१
०४ ऑगस्ट २०२१
३१ जुलै २०२१
२६ जुलै २०२१
२२ जुलै २०२१
१९ जुलै २०२१
१५ जुलै २०२१
०८ जुलै २०२१
०६ जुलै २०२१
०५ जुलै २०२१
०५ जुलै २०२१
०४ जुलै २०२१
२८ जून २०२१
२८ जून २०२१
२५ जून २०२१
१८ जून २०२१
१४ जून २०२१
०८ जून २०२१
०८ जून २०२१
२७ मे २०२१
२० मे २०२१
६ मे २०२१
३० एप्रिल २०२१
२४ मार्च २०२१
१५ मार्च २०२१
९ मार्च २०२१
९ मार्च २०२१
८ मार्च २०२१
५ मार्च २०२१
१५ फेब्रुवारी २०२१
०३ फेब्रुवारी २०२१
२८ जानेवारी २०२१
२७ जानेवारी २०२१
२२ जानेवारी २०२१
२२ जानेवारी २०२१
२१ जानेवारी २०२१
३० डिसेंबर २०२०
२८ डिसेंबर २०२०
२२ डिसेंबर २०२०
१५ डिसेंबर २०२०
१४ डिसेंबर २०२०
०९ डिसेंबर २०२०
२३ नोव्हेंबर २०२०
१८ नोव्हेंबर २०२०
०९ नोव्हेंबर २०२०
०५ नोव्हेंबर २०२०
०४ नोव्हेंबर २०२०
२९ ऑक्टोबर २०२०
२२ ऑक्टोबर २०२०
२२ ऑक्टोबर २०२०
०७ ऑक्टोबर २०२०
०१ ऑक्टोबर २०२०
२९ सप्टेंबर २०२०
१८ सप्टेंबर २०२०
०८ सप्टेंबर २०२०
०४ सप्टेंबर २०२०
०३ सप्टेंबर २०२०
०२ सप्टेंबर २०२०
३१ ऑगस्ट २०२०
१७ ऑगस्ट २०२०
१४ ऑगस्ट २०२०
३१ जुलै २०२०
१६ जुलै २०२०
१४ जुलै २०२०
१८ जून २०२०
१७ जून २०२०
०४ जून २०२०
०२ जून २०२०
२७ मे २०२०
०९ मार्च २०२०
२३ फेब्रुवारी २०२०
०५ फेब्रुवारी २०२०
०५ फेब्रुवारी २०२०
०३ फेब्रुवारी २०२०
२२ जानेवारी २०२०
२० जानेवारी २०२०
०७ जानेवारी २०२०
२६ डिसेंबर २०१९
०२ डिसेंबर २०१९
०८ नोव्हेंबर २०१९
०८ नोव्हेंबर २०१९
०५ नोव्हेंबर २०१९
०१ ऑक्टोबर २०१९
२३ जुलै २०१९
२२ जुलै २०१९
२७ जून २०१९
२५ जून २०१९
०३ जून २०१९
२१ मे २०१९
१७ मे २०१९
१६ मे २०१९
०८ मे २०१९
०२ मे २०१९
२५ एप्रिल २०१९
०५ एप्रिल २०१९
०५ एप्रिल २०१९
०५ एप्रिल २०१९
२५ मार्च २०१९
११ मार्च २०१९
१२ फेब्रुवारी २०१९
२४ जानेवारी २०१९
२७ नोव्हेंबर २०१८
१२ नोव्हेंबर २०१८
२९ ऑक्टोबर २०१८
१६ ऑक्टोबर २०१८
१५ ऑक्टोबर २०१८
१५ ऑक्टोबर २०१८
१५ ऑक्टोबर २०१८
२ जून २०१८
२९ जानेवारी २०१८
२३ जानेवारी २०१८
७ नोव्हेंबर २०१७
३ नोव्हेंबर २०१७
५ ऑक्टोबर २०१७
२ ऑक्टोबर २०१७
५ सप्टेंबर २०१७
२२ जून २०१७
२७ मे २०१७
२५ मे २०१७
११ एप्रिल २०१७
६ फेब्रुवारी २०१६
२ डिसेंबर २०१६
 
webs counters
Visited