मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
परिपत्रक
५ मे २०२२ : ( क्रमांक ९४५८ /ड-३ )
५ मे २०२२ : ( क्रमांक ९३८१ /क-१ )
२ मे २०२२ : ( क्रमांक ९०४० /क-१ )
२९ एप्रिल २०२२ : ( क्रमांक ९०३० /फ )
२८ एप्रिल २०२२ : ( महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या ६२ व्या वर्धापन दिनानिमित्त )
२१ एप्रिल २०२२ : ( बैठका व दौरे बाबत )
२० एप्रिल २०२२ : ( क्रमांक : ८२१७/क-१ )
१२ एप्रिल २०२२ : ( भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती निमित्त )
०८ एप्रिल २०२२ : ( महात्मा जोतीराव फुले जयंती निमित्त )
३१ मार्च २०२२ : ( ग्रुप कॅशलेस मेडिक्लेम विमा स्किम )
२५ मार्च २०२२ : ( क्रमांक ६६८७/ क-१ )
२२ मार्च २०२२ : ( क्रमांक ६०८५/ म.वि.स / ई-२ )
१६ मार्च २०२२ : ( " सामाजिक उपक्रम आणि शासनाची भूमिका " ऑनलाईन व्याख्यान )
१४ मार्च २०२२ : ( क्रमांक ५२७७/ड-३ )
११ मार्च २०२२ : ( क्रमांक ५०४२/फ )
०४ मार्च २०२२ : फास्टॅगची ( FASTag) सूट देण्याबाबत
०३ मार्च २०२२ : माहिती अधिकार ( समन्वय) कक्ष
२८ फेब्रुवारी २०२२ ( विधानमंडळाचे कार्यालय सुरु असणे बाबत )
२५ फेब्रुवारी २०२२ ( RT-PCR चाचणी बाबत )
२५ फेब्रुवारी २०२२ ( मंत्रालयीन विभाग परिपत्रक )
२५ फेब्रुवारी २०२२ ( सुरक्षा व्यवस्थेबाबत )
२४ फेब्रुवारी २०२२ ( ई-कुबेर अदाता नोंदणी )
२४ फेब्रुवारी २०२२ ( तारांकित प्रश्नांच्या उत्तराकरिता नेमून देण्यात आलेल्या दि. विवरणपत्र )
२२ फेब्रुवारी २०२२ ( तारांकित प्रश्नांच्या उत्तराकरिता नेमून देण्यात आलेल्या दि. सुधारित विवरणपत्र )
२२ फेब्रुवारी २०२२ ( मराठी भाषा गौरव दिन )
२१ फेब्रुवारी २०२२ ( क्रमांक : २९०८/ड-३ )
१८ फेब्रुवारी २०२२ ( महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक छळाच्या समस्यांची तपासणी करणेकरिता समितीचे पुनर्गठन )
११ फेब्रुवारी २०२२ ( क्रमांक : २२७३/क-१ )
०९ फेब्रुवारी २०२२ ( कार्यालयीन वेळ नियमित करणेबाबत )
०८ फेब्रुवारी २०२२ ( क्रमांक : २०३३/क-१ )
०१ फेब्रुवारी २०२२ : अग्निशमन विभागातील कर्मचारी करिता ( अवजड वाहन परवाना धारक )
२८ जानेवारी २०२२ ( विधानसभा) तारांकित प्रश्नांच्या उत्तराकरीता दिनांकाबाबतचे विवरणपत्र )
२७ जानेवारी २०२२ ( विधानपरिषद) तारांकित प्रश्नांच्या उत्तराकरीता दिनांकाबाबतचे विवरणपत्र )
२७ जानेवारी २०२२ : सहायक मालमत्ता व्यवस्थापक
२७ जानेवारी २०२२ : हुतात्मा दिन स्मरणार्थ
२७ जानेवारी २०२२
२४ जानेवारी २०२२ ( भारतीय प्रजासत्ताक दिनानिमित्त )
२१ जानेवारी २०२२ ( भारतीय प्रजासत्ताक दिनानिमित्त )
१४ जानेवारी २०२२ ( समित्यांच्या बैठक आयोजित न करण्याबाबत)
१० जानेवारी २०२२ ( मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा )
०५ जानेवारी २०२२
२९ डिसेंबर २०२१
२८ डिसेंबर २०२१
२४ डिसेंबर २०२१
२२ डिसेंबर २०२१ : वचनपत्र
१६ डिसेंबर २०२१ : कोरोना विषाणूचा संसर्ग टाळण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजना
१६ डिसेंबर २०२१ : सायबर -सुरक्षा, जागरूकता व काळजी
१५ डिसेंबर २०२१ : RT-PCR चाचणीबाबत
१५ डिसेंबर २०२१ : हिवाळी अधिवेशन कालावधीत विधान भवन येथे प्रवेश मिळण्याकरिता
०९ डिसेंबर २०२१ ( ई-कुबेर, त्रयस्थ अदाता यांच्या बँक खात्यात थेट रकमा जमा करणे )
०६ डिसेंबर २०२१ ( मंत्रालयीन विभागाकरिता सुधारित विवरणपत्र. )
०२ डिसेंबर २०२१ ( तारांकित प्रश्नांच्या उत्तराकरिता नेमून देण्यात आलेल्या दि. बाबतचे सुधारित विवरणपत्र)
०२ डिसेंबर २०२१ ( स.सदस्यांची कोविड -१९ प्रतिबंधात्मक लसीकरणाची माहिती )
०१ डिसेंबर २०२१
२५ नोव्हेंबर २०२१
२४ नोव्हेंबर २०२१
२२ नोव्हेंबर २०२१
१८ नोव्हेंबर २०२१
१७ नोव्हेंबर २०२१
०३ नोव्हेंबर २०२१
०२ नोव्हेंबर २०२१
२७ ऑक्टोबर २०२१
२१ ऑक्टोबर २०२१
१८ ऑक्टोबर २०२१
०६ ऑक्टोबर २०२१
३० सप्टेंबर २०२१
२९ सप्टेंबर २०२१
२१ सप्टेंबर २०२१
०९ सप्टेंबर २०२१
०७ सप्टेंबर २०२१
०३ सप्टेंबर २०२१
०१ सप्टेंबर २०२१
२६ ऑगस्ट २०२१
२० ऑगस्ट २०२१
२० ऑगस्ट २०२१
१० ऑगस्ट २०२१ ( दि. १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी ध्वजारोहण समारंभ )
०४ ऑगस्ट २०२१ ( विधानमंडळ समित्यांच्या जिल्हा दौरा व बैठकीबाबत)
०४ ऑगस्ट २०२१
०४ ऑगस्ट २०२१
०४ ऑगस्ट २०२१
३१ जुलै २०२१
२६ जुलै २०२१
२२ जुलै २०२१
१९ जुलै २०२१
१५ जुलै २०२१
०८ जुलै २०२१
०६ जुलै २०२१
०५ जुलै २०२१
०५ जुलै २०२१
०४ जुलै २०२१
२८ जून २०२१
२८ जून २०२१
२५ जून २०२१
१८ जून २०२१
१४ जून २०२१
०८ जून २०२१
०८ जून २०२१
२७ मे २०२१
२० मे २०२१
६ मे २०२१
३० एप्रिल २०२१
२४ मार्च २०२१
१५ मार्च २०२१
९ मार्च २०२१
९ मार्च २०२१
८ मार्च २०२१
५ मार्च २०२१
१५ फेब्रुवारी २०२१
०३ फेब्रुवारी २०२१
२८ जानेवारी २०२१
२७ जानेवारी २०२१
२२ जानेवारी २०२१
२२ जानेवारी २०२१
२१ जानेवारी २०२१
३० डिसेंबर २०२०
२८ डिसेंबर २०२०
२२ डिसेंबर २०२०
१५ डिसेंबर २०२०
१४ डिसेंबर २०२०
०९ डिसेंबर २०२०
२३ नोव्हेंबर २०२०
१८ नोव्हेंबर २०२०
०९ नोव्हेंबर २०२०
०५ नोव्हेंबर २०२०
०४ नोव्हेंबर २०२०
२९ ऑक्टोबर २०२०
२२ ऑक्टोबर २०२०
२२ ऑक्टोबर २०२०
०७ ऑक्टोबर २०२०
०१ ऑक्टोबर २०२०
२९ सप्टेंबर २०२०
१८ सप्टेंबर २०२०
०८ सप्टेंबर २०२०
०४ सप्टेंबर २०२०
०३ सप्टेंबर २०२०
०२ सप्टेंबर २०२०
३१ ऑगस्ट २०२०
१७ ऑगस्ट २०२०
१४ ऑगस्ट २०२०
३१ जुलै २०२०
१६ जुलै २०२०
१४ जुलै २०२०
१८ जून २०२०
१७ जून २०२०
०४ जून २०२०
०२ जून २०२०
२७ मे २०२०
०९ मार्च २०२०
२३ फेब्रुवारी २०२०
०५ फेब्रुवारी २०२०
०५ फेब्रुवारी २०२०
०३ फेब्रुवारी २०२०
२२ जानेवारी २०२०
२० जानेवारी २०२०
०७ जानेवारी २०२०
२६ डिसेंबर २०१९
०२ डिसेंबर २०१९
०८ नोव्हेंबर २०१९
०८ नोव्हेंबर २०१९
०५ नोव्हेंबर २०१९
०१ ऑक्टोबर २०१९
२३ जुलै २०१९
२२ जुलै २०१९
२७ जून २०१९
२५ जून २०१९
०३ जून २०१९
२१ मे २०१९
१७ मे २०१९
१६ मे २०१९
०८ मे २०१९
०२ मे २०१९
२५ एप्रिल २०१९
०५ एप्रिल २०१९
०५ एप्रिल २०१९
०५ एप्रिल २०१९
२५ मार्च २०१९
११ मार्च २०१९
१२ फेब्रुवारी २०१९
२४ जानेवारी २०१९
२७ नोव्हेंबर २०१८
१२ नोव्हेंबर २०१८
२९ ऑक्टोबर २०१८
१६ ऑक्टोबर २०१८
१५ ऑक्टोबर २०१८
१५ ऑक्टोबर २०१८
१५ ऑक्टोबर २०१८
२ जून २०१८
२९ जानेवारी २०१८
२३ जानेवारी २०१८
७ नोव्हेंबर २०१७
३ नोव्हेंबर २०१७
५ ऑक्टोबर २०१७
२ ऑक्टोबर २०१७
५ सप्टेंबर २०१७
२२ जून २०१७
२७ मे २०१७
२५ मे २०१७
११ एप्रिल २०१७
६ फेब्रुवारी २०१६
२ डिसेंबर २०१६
 
webs counters
Visited