मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
राज्य मंत्रिमंडळाची यादी
सभागृहांचे कार्यवृत्त
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
परिपत्रक
ज्ञापन
अहवाल
अध्यादेश
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
अधिसंख्य पदे
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
कार्यालयीन आदेश
दिनांक क्रमांक विषय PDF
०५/०४/२०२४ ३८१२/क-१ महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे शतक महोत्सवी वर्ष ( अधिकाऱ्यांची / कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती )
२२/०३/२०२४ ३८१२/क-१ अभिह्स्तांकित खाते ( Assignment Account ) हाताळण्याकरिता अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
०८/०२/२०२४ १८४१/क-१ उपस्थितीची नोंद बायोमेट्रिक यंत्रणेवर नोंदविणे संदर्भात
३१/०१/२०२४ १६६७/क-१ सुट्टी / बदली रजे संदर्भात
२५/०१/२०२४ १३५३/क-१ २६ जानेवारी २०२४ ते २९ जानेवारी २०२४ पर्यंत कार्यालयीन वेळ सकाळी ७.५५ वा. राहणेबाबत
२१/०१/२०२४ ११४६/क-१ २२ जानेवारी २०२४ रोजी कार्यालयातील उपस्थितीबाबत
१९/०१/२०२४ १०३८/क-१ २० जानेवारी २०२४ आणि २१ जानेवारी २०२४ रोजी कार्यालय सुरु राहणे बाबत
१६/०१/२०२४ ०९१४/क-१ अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषद व सचिव परिषद कामकाजाकरिता समित्यांचे गठण
१५/०१/२०२४ ०८७९/क-१ अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषद व सचिव परिषद निम्मित रजा मंजूर न करणे बाबत
०२/०१/२०२४ ०४३८/क-१ दोन दिवसांची बदली रजे संदर्भात
२१/१२/२०२३ १८२४३/क-१ सुट्टी / बदली रजे संदर्भात
०८/१२/२०२३ १७५४९/क-१ 'कक्ष अधिकारी तथा माहिती अधिकारी समन्वय' पदाचा कार्यभार
०८/१२/२०२३ १७५४८/क-१ 'कक्ष अधिकारी तथा आहरण व संवितरण अधिकारी' पदाचा कार्यभार
०८/१२/२०२३ १७५४५/क-१ 'फितध्वनीमुद्रण' कक्षास सहाय्य
०७/१२/२०२३ १७४७५/क-१ महाराष्ट्र विधिमंडळ संसदीय वाटचालीत हिवाळी अधिवेशनाचे महत्वपूर्ण योगदान विषयावर चर्चासत्र
०६/१२/२०२३ १७३८९/क-१ मा. सदस्यांच्या हजेरीपटावर देखरेख ठेवण्याकरिता
०१/१२/२०२३ १७२४४/क-१ ('ई-१' ( प्रश्न विधानपरिषद ) कक्षाचा कार्यभार
०२/११/२०२३ १६१५३/क-१ ('ई-१' ( प्रश्न विधानपरिषद ) कक्षाचा अतिरिक्त कार्यभार
०२/११/२०२३ १६१५२/क-१ महाराष्ट्र विधानपरिषदेचा शतक महोत्सव कार्यक्रम साजरा करण्याबाबत.
२५/१०/२०२३ १५८४७/क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेल्या कक्षाचा अतिरिक्त कार्यभार
२०/१०/२०२३ १५७६५/क-१ नागपूर अधिवेशनाची कामकाजाची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी
१२/१०/२०२३ १५५३८/क-१ अधिकाऱ्यांच्या दालन व्यवस्थेत बदल
०३/१०/२०२३ १५०४५/क-१ अपिलीय प्राधिकारी ( समन्वय ) यांची नियुक्ती
२७/०९/२०२३ १४९६४/क-१ " अनंत चतुर्दशी " निमित्त कार्यालय बंद राहणे.
१३/०९/२०२३ १४५७२/क-१ "देयक-लिपिक" म्हणून तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती
११/०९/२०२३ १४४९२/क-१ सहायक माहिती अधिकारी ( समन्वय ) म्हणून नियुक्ती
०१/०९/२०२३ १४१५६/क-१ "लिपिक-टंकलेखक " या पदावर नियुक्ती
१४/०८/२०२३ १३३८२/क-१ भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या ७६ व्या वर्धापन दिनानिमित्त
०४/०८/२०२३ १३०६१/क-१ कार्यालयीन आदेश ( सुट्टी / बदली रजा )
१३/०७/२०२३ ११६३४/क-१ लॉबीमध्ये मा. सदस्यांच्या हजेरीपटावर देखरेख
१३/०७/२०२३ ११६३२/क-१ कार्यालयीन आदेश
१२/०७/२०२३ ११५२४/क-१ "फ" ( सूचना ) कक्षाचा अतिरिक्त कार्यभार
०५/०७/२०२३ ११०८३/क-१ "ड - ११ " ( उपविधान समिती ) या कक्षाचा अतिरिक्त कार्यभार
२८/०६/२०२३ १०८६१/क-१ "सहायक कक्ष अधिकारी " बदली / पद:स्थापना
२७/०६/२०२३ १०८२२/क-१ अधिकारी यांच्याकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
१९/०६/२०२३ १०५९९/क-१ आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा करण्याबाबत
१४/०६/२०२३ १०३५३/क-१ "अ " ( विधानसभा विधिविधान ) कक्षात टंकलेखक उपलब्ध करण्यात येणे.
१४/०६/२०२३ १०३५२/क-१ "कक्ष अधिकारी" यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार
१३/०६/२०२३ १०२८१/क-१ वर्ग अ ( राजपत्रित ) व वर्ग ब( राजपत्रित )अधिकारी यांची बायोमेट्रिक यंत्रणेवर उपस्थितीची नोंद करण्याबाबत
०९/०६/२०२३ १०१४७/क-१ प्रकल्प अंमलबजावणी समिती
२३/०५/२०२३ ९४७७/क-१ कु.सं.ल.विधाते, अवर सचिव ( समिती ) यांच्याकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
११/०५/२०२३ ९१३५/क-१ "सचिव-२ " पदावरील कार्यभार
११/०५/२०२३ ९१३४/क-१ "सचिव-१ " पदावरील कार्यभार
११/०५/२०२३ ९१३३/क-१ "सचिव-१ " व " सचिव -२" नामाभिधानाचे पद
११/०५/२०२३ ९१३२/क-१ "सह सचिव" यापदावर नियुक्ती
११/०५/२०२३ ९१३०/क-१ "सह सचिव " या नामाभिधानाची दोन नवीन पदे निर्माण करण्याबाबत
०३/०५/२०२३ ८८०२/क-१ "कक्ष अधिकारी" यांची बदली / पद: स्थापना
११/०४/२०२३ ७७९६/क-१ "कक्ष अधिकारी व सहायक कक्ष अधिकारी " यांची बदली / पद: स्थापना
११/०४/२०२३ ७७९५/क-१ अधिकारी यांचेकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
११/०४/२०२३ ७७८७/क-१ "सहायक मालमत्ता व्यवस्थापक" या पदावर नियुक्ती
२९/०३/२०२३ ७०२३/क-१ "सहायक कक्ष अधिकारी " या पदावर नियुक्ती
२९/०३/२०२३ ७०२१/क-१ "कक्ष अधिकारी " या पदावर नियुक्ती
२९/०३/२०२३ ७०२०/क-१ "अवर सचिव ( समिती ) " या पदावर नियुक्ती
२९/०३/२०२३ ७०१९/क-१ "अवर सचिव " या पदावर नियुक्ती
२८/०३/२०२३ ६८३१/क-१ "पहारेकरी" या पदावर नियुक्ती
२५/०३/२०२३ ६७०७/क-१ कार्यालयीन आदेश ( श्री. रा. भि. कदम )
२५/०३/२०२३ ६७०५/क-१ बदली रजा संदर्भात
२१/०३/२०२३ ६२४९/क-१ "उप सचिव" या पदावर नियुक्ती
१३/०३/२०२३ ५४८६/क-१ गोपनीय लिपिक या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती
०६/०३/२०२३ ५०१५/क-१ श्री. दि. श. पाटील, सहायक लेखा अधिकारी यांचेकडे सोपविण्यात आलेला अतिरिक्त कार्यभार समाप्त
२८/०२/२०२३ ४५४९/क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
२६/०२/२०२३ ४३३२/क-१ श्रीमती सायली सु. कांबळी यांची उप सचिव ( विधी ) या पदामध्ये कायम बदलीने तात्काळ नियुक्ती
२६/०२/२०२३ ४३३१/क-१ श्रीमती सायली सु. कांबळी यांचा उप सचिव ( विधी ) या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार या आदेशान्वये समाप्त
२६/०२/२०२३ ४३३०/क-१ " मराठी भाषा गौरव दिन " करीता कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती
२४/०२/२०२३ ४२२९/क-१ फितध्वनीमुद्रण कक्षास सहाय्य
२३/०२/२०२३ ४२२७/क-१ अधिवेशन कालावधीकरीता लिपिक टंकलेखकांची सेवा उपलब्ध करून देण्यात आलेले कक्ष
२४/०२/२०२३ ४२२६/क-१ " सहायक कक्ष अधिकारी" बदली / पद:स्थापना
२४/०२/२०२३ ४१४०/क-१ अधिकारी यांच्याकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
२१/०२/२०२३ ३९८२/क-१ ग-१ " सामान्य कक्ष" व ग-२" सामग्री कक्ष" यांचे पर्यवेक्षीय अधिकारी म्हणून नियुक्ती
१६/०२/२०२३ ३७०६/क-१ ड-१७ " मराठी भाषा समिती " कक्षास सहाय्य करण्यासाठी नियुक्ती
०८/०२/२०२३ ३१०४/क-१ श्री. अविनाश हाटकर यांचेकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
०८/०२/२०२३ ३१०१/क-१ श्री. प्र.श्री. खोंदले यांचेकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
०६/०२/२०२३ २९१९/क-१ लिपिक- टंकलेखकांची सेवा उपलब्ध करून देण्यात आलेला कक्ष
२५/०१/२०२३ २२५१/क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
२०/०१/२०२३ १९७७/क-१ " मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा " लिपिक - टंकलेखक यांची नियुक्ती
२०/०१/२०२३ १९७६/क-१ ग्रंथालय कक्षास सहाय्य करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती
१८/०१/२०२३ १८२१/क-१ "लिपिक-टंकलेखक" यांना उपलब्ध करून देण्यात आलेला कक्ष
१८/०१/२०२३ १८२०/क-१ " सहायक कक्ष अधिकारी" व "लिपिक-टंकलेखक" यांची बदली / पद: स्थापना
१६/०१/२०२३ १६१३/क-१ हिंदुहृदयसम्राट माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या तैलचित्राचे अनावरण समारंभ
०९/०१/२०२३ १२०४/क-१ श्रीमती मेघना तळेकर, उपसचिव यांची 'नोडल अधिकारी' म्हणून नियुक्ती
३१/१२/२०२२ २६०८१/क-१ कार्यालयीन आदेश
२९/१२/२०२२ २५७४३/क-१ कागदपत्रे विधानभवन मुंबई येथे पाठविण्याबाबत
२१/१२/२०२२ २५०१४/क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
१६/१२/२०२२ २४६२३/क-१ कार्यालय सुरु राहणे बाबत
०६/१२/२०२२ २४२०६/क-१ कार्यालयीन आदेश
०६/१२/२०२२ २४१९७/क-१ कार्यालयीन आदेश
२९/११/२०२२ २३६९७/क-१ सहायक माहिती अधिकारी ( समन्वय )
२९/११/२०२२ २३६९६/क-१ माहिती अधिकारी ( समन्वय )
२९/११/२०२२ २३७२०/क-१ अर्जित व परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात आली आहे.
१८/११/२०२२ २३०५७/क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
१८/११/२०२२ २३०३९/क-१ माहितीचा अधिकार ( नोडल अधिकारी )
१७/११/२०२२ २२९३०/क-१ लिपिक-टंकलेखक यांची बदली/पद:स्थापना
११/११/२०२२ २२५८८/क-१ कक्ष अधिकारी, सहायक कक्ष अधिकारी व लिपिक-टंकलेखक व देय लिपिक यांची बदली/पद:स्थापना
०४/११/२०२२ २२२५९/क-१ " एक दिवस समुद्रावर" कार्यक्रमाच्या आयोजनाकरिता नियुक्ती
१०/१०/२०२२ २०७५८/क-१ सहायक माहिती अधिकारी ( समन्वय ) म्हणून नियुक्ती
०६/१०/२०२२ ३०५७१/क-१ कक्ष अधिकारी, सहायक कक्ष अधिकारी व लिपिक-टंकलेखक यांची बदली/पद:स्थापना
३०/०९/२०२२ २०३०७/क-१ श्री. अमोल पाटील, अवर सचिव ( समिती ) यांच्याकडील कामकाज
२९/०९/२०२२ २०२१८/क-१ माहिती अधिकारी ( समन्वय ) म्हणून नियुक्ती
२१/०९/२०२२ १९८३२/क-१ " पंपचालक" पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नतीने नियुक्ती
२१/०९/२०२२ १९८३१/क-१ "अग्र अग्निशामक" पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नतीने नियुक्ती
०५/०९/२०२२ १८७५९/क-१ अंतर्गत लेखापरीक्षण
०५/०९/२०२२ १८७५८/क-१ कक्ष अधिकारी बदली / पदस्थापना
०५/०९/२०२२ १८७५७/क-१ "ल" (जनसंपर्क) व राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ कक्षाचे कामकाज
२१/०८/२०२२ १७४१६/क-१ 'भूमिपुत्र' प्रकाशन सोहळा व त्याची पूर्वतयारी करिता
१७/०८/२०२२ १७१३०/क-१ सहायक कक्ष अधिकारी व लिपिक-टंकलेखक यांची बदली / पदस्थापना
१२/०८/२०२२ १६८६६/क-१ श्री. ना. रा. थिटे, उप सचिव यांचेकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
०८/०८/२०२२ १६४७४/क-१ ०९ ऑगस्ट २०२२ रोजी कार्यालय सुरु राहणे
०५/०८/२०२२ १६३८७/क-१ कक्ष अधिकारी यांची बदली / पदस्थापना
२८/०७/२०२२ १५८८२/क-१ सहायक कक्ष अधिकारी यांची बदली / पदस्थापना
२२/०७/२०२२ १५५५८/क-१ "अ" विधानसभा विधिविधान कक्षामध्ये नियुक्ती
१५/०७/२०२२ १४९५६/क-१ १७ जुलै २०२२ रोजी विधानमंडळ सचिवालयाचे कार्यालय सुरु राहणे
०५/०७/२०२२ १४११६/क-१ " मा. अध्यक्षांचे सचिव " या पदावर नियुक्ती
०४/०७/२०२२ १४८४६/क-१ राष्ट्रपती निवडणूक -२०२२ ( अधिकारी कर्मचारी यांची नियुक्ती )
०१/०७/२०२२ १३७६६/क-१ फितध्वनीमुद्रण कक्षास सहाय्य
०१/०७/२०२२ १३७६२/क-१ २ जुलै २०२२ रोजी विधानमंडळ सचिवालयाचे कार्यालय सुरु राहणे
०१/०७/२०२२ १३७६१/क-१ विधानसभा लॉबीमध्ये मा. सदस्यांच्या हजेरीपटावर देखरेख ठेवणे
०१/०७/२०२२ १३७६०/क-१ ३ जुलै २०२२ रोजी विधानमंडळ सचिवालयाचे कार्यालय सुरु राहणे
२९/०६/२०२२ १३६०९/क-१ फितध्वनीमुद्रण कक्षास सहाय्य
२९/०६/२०२२ १३६०८/क-१ मा. सदस्यांच्या हजेरीपटावर देखरेख
२१/०६/२०२२ १२९७३/क-१ " कक्ष अधिकारी " पदोन्नतीने नियुक्ती
१७/०६/२०२२ १२६९५/क-१ राष्ट्रपती पदाची निवडणूक, २०२२ करीता लिपिक टंकलेखक यांची नियुक्ती
१७/०६/२०२२ १२६८८/क-१ लिपिक टंकलेखक बदली / पदस्थापना
१४/०६/२०२२ १२३०७/क-१ महाराष्ट्र विधानपरिषद द्विवार्षिक निवडणूक, २०२२ करीता सहाय्य करण्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी यांची नियुक्ती
१४/०६/२०२२ १२३०६/क-१ महाराष्ट्र विधानपरिषद द्विवार्षिक निवडणूक, २०२२ करीता अधिकारी व कर्मचारी यांची नियुक्ती
०७/०६/२०२२ ११७८१/क-१ राज्यसभा द्विवार्षिक निवडणूक, २०२२ करीता अधिकारी / कर्मचारी यांची नियुक्ती
०३/०६/२०२२ ११५२७/क-१ कक्ष अधिकारी तथा आहरण व संवितरण अधिकारी
०१/०६/२०२२ ११३५२/क-१ महाराष्ट्र विधानपरिषद द्विवार्षिक निवडणूक २०२२ प्रक्रियेकरिता लिपिक - टंकलेखक नियुक्ती
२३/०५/२०२२ १०५४८/क-१ राज्यसभा द्विवार्षिक निवडणूक २०२२ प्रक्रियेकरिता नियुक्ती
१३/०५/२०२२ १००२८/क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
१०/०५/२०२२ ९७२३/क-१ कक्ष अधिकारी यांची बदली / पदस्थापना
०९/०५/२०२२ ९६२१/क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
०४/०५/२०२२ ९२८८/क-१ " कक्ष अधिकारी " या पदावर लेखापाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती नियुक्ती
०४/०५/२०२२ ९०४२/क-१ कार्यालयीन आदेश
०४/०५/२०२२ ९०४१/क-१ कार्यलयीन आदेश
२२/०४/२०२२ ८४०१/क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
१८/०४/२०२२ ८०१४/क-१ श्री. मंगेश अ पिसाळ
३०/०३/२०२२ ७०७०/क-१ नामाभिधानामध्ये सुधारणा
२५/०३/२०२२ ६७२१/क-१ कार्यालयीन आदेश
१७/०३/२०२२ ५६०९/क-१ अपिलीय प्राधिकारी
१४/०३/२०२२ ५१४४/क-१ श्री. सुरेश नि. मोगल
०८/०३/२०२२ ४४४८/क-१ श्री. सचिन सु. बाभळगावकर
०८/०३/२०२२ ४४४६/क-१ देयक लिपिक पदावर नियुक्ती
०८/०३/२०२२ ४४४५/क-१ रोखपाल (२) पदावर नियुक्ती
०७/०३/२०२२ ४२६९/क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
०७/०३/२०२२ ४२६८/क-१ संयुक्त समिती कक्ष निर्माण करणे
०५/०३/२०२२ ४१२४/क-१ कार्यालयीन आदेश
०४/०३/२०२२ ३९९२/क-१ नामाभिधानामध्ये सुधारणा
०४/०३/२०२२ ३९९१/क-१ अवर सचिव ( समिती ) पदोन्नतीने नियुक्ती
०२/०३/२०२२ ३५९७/क-१ मा. सदस्यांच्या हजेरीपटावर देखरेख ( सुधारित )
०२/०३/२०२२ ३५९६/क-१ अँटीजेन चाचणी ( सुधारित )
२५/०२/२०२२ ३२९९/क-१ मा. सदस्यांच्या हजेरीपटावर देखरेख
२५/०२/२०२२ ३२९८/क-१ " ध्वनीयंत्रणाचालक तथा यांत्रिक " नियुक्ती
२५/०२/२०२२ ३२९७/क-१ आरोग्य तपासणी बाबतचा अहवाल तपासणे करिता नियुक्ती
२५/०२/२०२२ ३२९६/क-१ आरोग्य तपासणी अहवाल संदर्भातील कार्यवाही करिता नियुक्ती
२५/०२/२०२२ ३२९५/क-१ अँटीजेन चाचणी
२५/०२/२०२२ ३२९१/क-१ सहायक कक्ष अधिकारी व लिपिक टंकलेखक ( बदली / पद:स्थापना )
१५/०२/२०२२ २५०४/क-१ सहायक कक्ष अधिकारी
१४/०२/२०२२ २३७७/क-१ " सेवानिवृत्त अवर सचिव ( समिती ) "
०८/०२/२०२२ २०३४/क-१ कार्यालयीन आदेश
०८/०२/२०२२ २०३०/क-१ कार्यालयीन आदेश
०३/०२/२०२२ १८९१/क-१ कार्यालयीन आदेश
०२/०२/२०२२ १८२०/क-१ श्रीमती मे.दि.तळेकर, उप सचिव यांचेकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
०१/०२/२०२२ १६७२/क-१ श्री. जयवंत बाळकृष्ण राणे यांची करार पद्धतीने नियुक्ती
२५/०१/२०२२ १३०९/क-१ कार्यालयीन आदेश ( मुख्य टंकलेखक )
२५/०१/२०२२ १३०८/क-१ कार्यालयीन आदेश
२४/०१/२०२२ १२२९/क-१ निम्नश्रेणी लघुलेखक
२१/०१/२०२२ ११४२/क-१ मा. सदस्यांच्या जीवन परिचयाच्या माहितीचे संकलन ( who's who )
२१/०१/२०२२ ११४०/क-१ "स्वीय सहायक " नियुक्ती
२०/०१/२०२२ १९३८७ ते १९३८९/क-१ कार्यालयीन आदेश
१७/०१/२०२२ ८४६/क-१ विशेष कार्य अधिकारी
१५/०१/२०२२ १९०९५ ते १९१०६/क-१ कार्यालयीन आदेश
१२/०१/२०२२ ६०८/क-१ अधिकारी / कर्मचारी यांची दैनंदिन उपस्थिती ( सुधारित )
१२/०१/२०२२ ६०५/क-१ उप ग्रंथपाल ( संदर्भ व संशोधन )
११/०१/२०२२ ५३६ /क-१ अधिकारी / कर्मचारी यांची दैनंदिन उपस्थिती
११/०१/२०२२ ५३५ /क-१ कक्ष अधिकारी यांची बदली / पदस्थापना
११/०१/२०२२ ५३२ /क-१ सहायक कक्ष अधिकारी यांची बदली / पदस्थापना
०७/०१/२०२२ ३६१ /क-१ कार्यालयीन आदेश
०४/०१/२०२२ ९० /क-१ कार्यालयीन आदेश
२८/१२/२०२१ २०४९० /क-१ कार्यालयीन आदेश
२४/१२/२०२१ २००३४ /क-१ कार्यालयीन आदेश
२२/१२/२०२१ १९६९३ /क-१ शिपाई पदावर नियुक्ती
२१/१२/२०२१ १९४७२ /क-१ आरोग्य तपासणी अहवाल तपासण्याकरिता
२०/१२/२०२१ १९३८४ /क-१ मा. सदस्यांच्या उपस्थितीपट करिता कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती ( मराठी भाषा विभाग )
२०/१२/२०२१ १९३८२ /क-१ मा. सदस्यांच्या हजेरीपटावर देखरेख
१७/१२/२०२१ १९२७६ /क-१ RT-PCR करिता कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती
१७/१२/२०२१ १९२७५ /क-१ RT-PCR अहवाल तपासणीकरिता
१७/१२/२०२१ १९२७३ /क-१ " ध्वनीयंत्रणाचालक तथा यांत्रिकी " नियुक्ती
१४/१२/२०२१ १९०४२ /क-१ उच्चश्रेणी लघुलेखक या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नतीने नियुक्ती
०६/१२/२०२१ म.वि.स /क-१ सहसचिव ( समिती ) तथा विशेष कार्य अधिकारी
०६/१२/२०२१ १८५२२/क-१ "लिपिक - टंकलेखक " तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नतीने नियुक्ती
०२/१२/२०२१ म.वि.स/क-१ " कक्ष अधिकारी" तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नतीने नियुक्ती
०२/१२/२०२१ १८३१५/क-१ "सहाय्यक कक्ष अधिकारी" तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नतीने नियुक्ती
३०/११/२०२१ १८१५२/क-१ कार्यालयीन आदेश
२९/११/२०२१ १८०६४/क-१ कार्यालयीन आदेश
२५/११/२०२१ १७९०६/क-१ १२ ऑगस्ट, २०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या विभागीय परीक्षेचा निकाल
०९/११/२०२१ १६९७८/क-१ कार्यालयीन आदेश
०८/११/२०२१ १६९०४/क-१ ब - ( विधानसभा प्रश्न ) कक्षाचा अतिरिक्त कार्यभार
०८/११/२०२१ १६९०३/क-१ कार्यालयीन आदेश
२५/१०/२०२१ १६२१५/क-१ कक्ष अधिकारी ( बदली / पदस्थापना )
१३/१०/२०२१ १५७४०/क-१ नागपूर येथील अधिवेशनाच्या अनुषंगाने ( निवास व्यवस्था )
०६/१०/२०२१ १५३१८/क-१ बदली / पदस्थापना
३०/०९/२०२१ १४९७३/क-१ कार्यालयीन आदेश (१४९७३/क-१)
३०/०९/२०२१ १४२९५/क-१ सहायक माहिती अधिकारी , माहिती अधिकारी व अपिलीय प्राधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत
२८/०९/२०२१ १४८१६/क-१ कक्ष अधिकारी यांची बदली / पदस्थापना
२१/०९/२०२१ १४३७८/क-१ कक्ष अधिकारी या पदावर नियुक्ती
२१/०९/२०२१ १४३७४/क-१ अभ्यास दौऱ्याकरीता नियुक्ती
१७/०९/२०२१ १४२०१/क-१ कार्यालयीन आदेश
३०/०८/२०२१ शासन परिपत्रक गोपाळकाला व अनंत चतुर्दशी निमित्ताने स्थानिक सुट्टी जाहीर करणेबाबत
२५/०८/२०२१ १३०१६/क-१ कार्यालयीन आदेश
२०/०८/२०२१ १२७२९/क-१ कार्यालयीन आदेश
१०/०८/२०२१ १२१९१/क-१ कार्यालयीन आदेश ( दालन व्यवस्था )
०६/०८/२०२१ १२०२०/क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
०५/०८/२०२१ ११९१३/क-१ कार्यालयीन आदेश
०५/०८/२०२१ ११९११/क-१ क्यू-आर कोडच्या कामाकरिता नियुक्ती
०४/०८/२०२१ ११८४५/क-१ नियंत्रण अधिकारी
०४/०८/२०२१ ११८४४/क-१ कार्यालयीन आदेश
३०/०७/२०२१ म.वि.स/क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती १०० टक्के इतकी ठेवणेबाबत
१४/०७/२०२१ म.वि.स/क-१ प्रधान सचिव या पदावर नियुक्ती
१४/०७/२०२१ म.वि.स/क-१ प्रधान सचिव या पदावर नियुक्ती
०८/०७/२०२१ १०६८०/क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
०८/०७/२०२१ म.वि.स/क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती ५० टक्के इतकी ठेवणेबाबत
०४/०७/२०२१ १०२८३/क-१ अवर सचिव ( समिती ) तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नतीने नियुक्ती
०४/०७/२०२१ १०२८२/क-१ अवर सचिव तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नतीने नियुक्ती
०२/०७/२०२१ १०१०४/क-१ कार्यालयीन आदेश
०२/०७/२०२१ १०१०३/क-१ कार्यालयीन आदेश
०२/०७/२०२१ १०१०२/क-१ कार्यालयीन आदेश
०१/०७/२०२१ १००३३/क-१ RT-PCR कोरोना चाचणी करिता
०१/०७/२०२१ १००३२/क-१ कार्यालयीन आदेश ( बदली / पदस्थापना )
२४/०६/२०२१ ९५६१/क-१ कोविड-१९ प्रतिबंधात्मक लसीकरण कार्यक्रम करिता कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती
२३/०६/२०२१ ९४७८/क-१ ग्रंथपाल, माहिती व संशोधन अधिकारी ( Empanelment )
१५/०६/२०२१ म.वि.स/क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती १०० टक्के इतकी ठेवणेबाबत
०७/०६/२०२१ म.वि.स/क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती ५० टक्के इतकी ठेवणेबाबत
०३/०६/२०२१ ८४४५/क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
३१/०५/२०२१ म.वि.स/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती २५ टक्के इतकी ठेवणेबाबत
२०/०५/२०२१ ७८४१ / क-१ लसीकरण कार्यक्रम करिता कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती
१४/०५/२०२१ म.वि.स/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती १५ टक्के इतकी ठेवणेबाबत
३०/०४/२०२१ म.वि.स/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती १५ टक्के इतकी ठेवणेबाबत
२२/०४/२०२१ म.वि.स/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती १५ टक्के इतकी ठेवणेबाबत
१२/०४/२०२१ म.वि.स/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती ५० टक्के इतकी ठेवणेबाबत
०८/०४/२०२१ ६२२३/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
०१/०४/२०२१ ५९५३/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
३०/०३/२०२१ म.वि.स/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती ५० टक्के इतकी ठेवणेबाबत
२२/०३/२०२१ ५१३१/ क-१ " माहिती अधिकारी " ( समन्वय ) नियुक्ती
१६/०३/२०२१ म.वि.स/ क-१ कार्यालयीन आदेश
१०/०३/२०२१ ४४४६/ क-१ कार्यालयीन आदेश
०५/०३/२०२१ ३९३९/ क-१ ग्रंथपाल, माहिती व संशोधन अधिकारी
०५/०३/२०२१ ३९३३/ क-१ आरोग्य तपासणी अहवाल तपासण्याकरिता नियुक्ती
२७/०१/२०२१ १३५५/ क-१ ' सहायक कक्ष अधिकारी ' ( बदली / पदस्थापना )
२७/०१/२०२१ १३५४/ क-१ ' कक्ष अधिकारी ' ( बदली / पदस्थापना )
२०/०१/२०२१ १०२६/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
१८/०१/२०२१ ८५९/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
०७/०१/२०२१ म.वि.स/ क-१ " विशेष कार्य अधिकारी " या पदावर नियुक्ती
०७/०१/२०२१ २८०/ क-१ विधानभवन नागपूर येथील स्वतंत्र कक्षात बदलीने पदस्थापना
१०/१२/२०२० १७१४५/ क-१ हिवाळी अधिवेशन करिता कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती
१०/१२/२०२० १७१४३/ क-१ हिवाळी अधिवेशन करिता कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती
०९/१२/२०२० १७०४७/ क-१ हिवाळी अधिवेशन करिता कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती
०४/१२/२०२० १६७६५/ क-१ १००% उपस्थिती आणि RT-PCR कोरोना चाचणी करिता
२४/११/२०२० १६२५७/ क-१ नागपूर येथील स्वतंत्र कक्षात बदलीने पदस्थापना
१८/११/२०२० १५९८८/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
१२/११/२०२० १५७८५/ क-१ कार्यालयीन आदेश
११/११/२०२० १५७१६/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
०२/११/२०२० म.वि.स/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती १०० % करण्यात आली आहे.
०७/१०/२०२० १३८४४/ क-१ नमूद लिपिक टंकलेखक यांची उपस्थिती १०० % करण्यात आली आहे.
०४/०९/२०२० १२०३६/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
०३/०९/२०२० म.वि.स मा. विशेष मंडळाने घेतलेला निर्णय
०३/०९/२०२० ११८७८/ क-१ RT - PCR चाचणी करणे करिता आणि अहवाल अपलोड करणेकरीता
०३/०९/२०२० ११८७०/ क-१ RT - PCR चाचणी करणे करिता
०३/०९/२०२० ११८६९/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
२९/०८/२०२० ११५३६/ क-१ कोरोना विषाणू संदर्भातील चाचणी आरोग्य पथक / हॉटेल वास्तव्याची व्यवस्था करणे बाबत
२१/०८/२०२० म.वि.स/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी यांची उपस्थिती १०० टक्के इतकी ठेवणेबाबत
११/०८/२०२० १०९२०/ क-१ गोपाळकाला व अनंत चतुर्दशी निमित्त सचिवालयातील कार्यालय बंद असणेबाबत
३१/०७/२०२० म.वि.स/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती १५ टक्के इतकी ठेवणेबाबत
२२/०७/२०२० १०१४४/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
०९/०७/२०२० म.वि.स/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती ५० टक्के इतकी ठेवणेबाबत
०३/०७/२०२० ९३२९/ क-१ " ग्रंथपाल, माहिती व संशोधन अधिकारी " या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार
०३/०७/२०२० ९३२७/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
२९/०६/२०२० म.वि.स/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती १५ टक्के इतकी ठेवणेबाबत
२२/०६/२०२० ८८३७/ क-१ सेवानिवृत्त ग्रंथपाल
१९/०६/२०२० ८७८३/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
११/०६/२०२० म.वि.स/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती १५ टक्के इतकी ठेवणेबाबत
०२/०६/२०२० म.वि.स/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती १५ टक्के इतकी ठेवणेबाबत
१८/०५/२०२० म.वि.स/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती ५ टक्के इतकी ठेवणेबाबत
१८/०५/२०२० ८०७८/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
१८/०५/२०२० ८०६९/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
०५/०५/२०२० म.वि.स/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती ५ टक्के इतकी ठेवणेबाबत
१४/०३/२०२० ६५९०/ क-१ सचिवालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सुट्टी संदर्भात
१३/०३/२०२० ६२८७/ क-१ महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे कार्यालय सुरु राहणे
०४/०३/२०२० ५०८५/ क-१ श्री. कै. रा. पाझारे, कक्ष अधिकारी यांच्याकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
२८/०२/२०२० ४४८४/ क-१ महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : समय - २०१६/प्र.क्र. ६२/ १८ ( र.व.का.), दिनांक २४ फेब्रुवारी, २०२०
१७/०२/२०२० ३२८४/ क-१ श्री. बा. तु. माने, यावर सचिव (समिती ) यांच्याकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
१५/०२/२०२० ३२१६/ क-१ मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्या आस्थापनेवर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती
१३/०२/२०२० ३०६१/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
०३/०२/२०२० २३३०/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
२२/०१/२०२० १६०३/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
१६/०१/२०२० १२३६/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेला कक्ष / अतिरिक्त कार्यभार
१६/०१/२०२० १२३५/ क-१ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
१३/०१/२०२० ८८६/ क-१ श्री. उ. श. शिंदे, अवर सचिव यांच्याकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
२४/०९/२०१९ १८३१७/ क-१ सचिवालयातील अधिकाऱ्यांच्या कामाचे स्वरूप
 
webs counters
Visited