मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
सभागृहांचे कार्यवृत्त
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
अध्यादेश
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
अधिसंख्य पदे
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
( दि.०४ जानेवारी २०२३ : श्री. लक्ष्मण पां. जगताप यांचे निधन )
( दि.२७ डिसेंबर २०२२ : श्रीमती मुक्ता शै. टिळक यांचे निधन )
असाधारण क्रमांक ५१ ( दि. ०४ जुलै २०२२ : अधिवेशन संस्थगित )
असाधारण क्रमांक ५० ( दि. ०४ जुलै २०२२ : श्री. अजित अं. पवार, विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता )
असाधारण क्रमांक ४८ ( दि. ०३ जुलै २०२२ )
असाधारण क्रमांक २३ ( दि. १७ मे २०२२ )
असाधारण क्रमांक १८ ( दि. २५ मार्च २०२२ )
असाधारण क्रमांक ०३ ( दि. ०५ जानेवारी २०२२ )
असाधारण क्रमांक ८२ ( दि. २८ डिसेंबर २०२१ )
असाधारण क्रमांक ५३ ( दि. ०३ डिसेंबर २०२१ )
असाधारण क्रमांक ३६ ( दि. २७ सप्टेंबर २०२१ )
असाधारण क्रमांक ३९ ( दि. ०६ जुलै २०२१ )
असाधारण क्रमांक ५ ( दि. ४ फेब्रुवारी २०२१ )
असाधारण क्रमांक ४३
असाधारण क्रमांक ४२
असाधारण क्रमांक १८
असाधारण क्रमांक ११
असाधारण क्रमांक १२२
असाधारण क्रमांक १०६
असाधारण क्रमांक १०३
असाधारण क्रमांक १०२
असाधारण क्रमांक ५९
असाधारण क्रमांक ५७
असाधारण क्रमांक ७४
असाधारण क्रमांक ७३
असाधारण क्रमांक ८६
 
webs counters
Visited