मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
राज्य मंत्रिमंडळाची यादी
सभागृहांचे कार्यवृत्त
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
परिपत्रक
ज्ञापन
अहवाल
अध्यादेश
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
अधिसंख्य पदे
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण क्रमांक २४ ( दि.२५ मार्च २०२४ : श्री. राजु देवनाथ पारवे यांचा राजीनामा )
असाधारण क्रमांक १० ( दि.२९ फेब्रुवारी २०२४ : श्री. राजेंद्र सुखानंद पाटणी यांचे निधन )
असाधारण क्रमांक ०७ ( दि.१२ फेब्रुवारी २०२४ : श्री. अशोकराव शंकरराव चव्हाण यांचा राजीनामा )
असाधारण क्रमांक ०६ ( दि.०९ फेब्रुवारी २०२४ : श्री. अनिलभाऊ बाबर यांचे निधन )
असाधारण क्रमांक ६४ ( दि.२३ डिसेंबर, २०२३ : श्री सुनील छत्रपाल केदार यांची जागा रिक्त )
असाधारण क्रमांक ५९ ( दि.१३ नोव्हेंबर, २०२३ : श्री. गोवर्धन मांगीलाल शर्मा ( उर्फ ) लालाजी यांचे निधन )
असाधारण क्रमांक ८५ ( दि.०४ ऑगस्ट, २०२३ : श्री. विजय ना वडेट्टीवार, विरोधी पक्षनेता, विधानसभा )
असाधारण क्रमांक ७१ ( दि.०२ जुलै, २०२३ : श्री. अजित अनंतराव पवार, विरोधी पक्षनेता पदाचा राजीनामा )
( दि.०४ जानेवारी २०२३ : श्री. लक्ष्मण पां. जगताप यांचे निधन )
( दि.२७ डिसेंबर २०२२ : श्रीमती मुक्ता शै. टिळक यांचे निधन )
असाधारण क्रमांक ५१ ( दि. ०४ जुलै २०२२ : अधिवेशन संस्थगित )
असाधारण क्रमांक ५० ( दि. ०४ जुलै २०२२ : श्री. अजित अं. पवार, विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता )
असाधारण क्रमांक ४८ ( दि. ०३ जुलै २०२२ )
असाधारण क्रमांक २३ ( दि. १७ मे २०२२ )
असाधारण क्रमांक १८ ( दि. २५ मार्च २०२२ )
असाधारण क्रमांक ०३ ( दि. ०५ जानेवारी २०२२ )
असाधारण क्रमांक ८२ ( दि. २८ डिसेंबर २०२१ )
असाधारण क्रमांक ५३ ( दि. ०३ डिसेंबर २०२१ )
असाधारण क्रमांक ३६ ( दि. २७ सप्टेंबर २०२१ )
असाधारण क्रमांक ३९ ( दि. ०६ जुलै २०२१ )
असाधारण क्रमांक ५ ( दि. ४ फेब्रुवारी २०२१ )
असाधारण क्रमांक ४३
असाधारण क्रमांक ४२
असाधारण क्रमांक १८
असाधारण क्रमांक ११
असाधारण क्रमांक १२२
असाधारण क्रमांक १०६
असाधारण क्रमांक १०३
असाधारण क्रमांक १०२
असाधारण क्रमांक ५९
असाधारण क्रमांक ५७
असाधारण क्रमांक ७४
असाधारण क्रमांक ७३
असाधारण क्रमांक ८६
 
webs counters
Visited