मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
राज्य मंत्रिमंडळाची यादी
सभागृहांचे कार्यवृत्त
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
परिपत्रक
ज्ञापन
अहवाल
अध्यादेश
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
अधिसंख्य पदे
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
ज्ञापन
२३ नोव्हेंबर, २०२३( कामकाज सल्लागार समितीवर "निमंत्रित" म्हणून नामनियुक्ती )
२३ नोव्हेंबर, २०२३( कामकाज सल्लागार समितीवर "सदस्य" म्हणून नामनियुक्ती )
२९ ऑगस्ट, २०२३( सन २०२३ चे विधानसभा विधेयके क्रमांक ३४ )
११ ऑगस्ट, २०२३( राज्यात ३३ कोटी वृक्ष लागवडीसाठी राबविण्यात आलेली विशेष मोहीम, तदर्थ समितीचे पुनर्घटन )
२७ जुलै, २०२३( विधानसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीवर" निमंत्रित " म्हणून नामनियुक्ती )
०६ जुलै, २०२३( विधानसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीवर सदस्यांची नामनियुक्ती )
०९ जून, २०२३( प्रकल्प अंमलबजावणी समिती )
११ मे, २०२३( "सह सचिव " या नामाभिधानाची दोन नवीन पदे निर्माण करण्याबाबत )
१० एप्रिल, २०२३( विधानपरिषद नियम समितीवर सदस्यांची नामनियुक्ती )
१० एप्रिल, २०२३( विधानपरिषदेच्या "सभागृहाच्या पटलावर कागदपत्रे ठेवणेबाबत" तदर्थ समितीवर सदस्यांची नामनियुक्ती )
२८ मार्च , २०२३( अशासकीय विधेयके व ठराव समितीवर नामनियुक्ती )
२१ मार्च , २०२३( विधानपरिषद आश्वासन समितीवर नामनियुक्ती )
२१ मार्च , २०२३( विधानपरिषद विनंती अर्ज समितीवर नामनियुक्ती )
१२ मार्च , २०२३( प्रकल्प अंमलबजावणी समितीवर नामनियुक्ती )
०२ मार्च , २०२३( विधानसभेच्या विशेषाधिकार समितीवर सदस्यांची नामनियुक्ती )
२० डिसेंबर २०२२( विधानसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीवर सदस्यांची नामनियुक्ती )
२९ नोव्हेंबर , २०२२ ( प्रकल्प अंमलबजावणी समिती )
२२ नोव्हेंबर , २०२२ ( विधान भवन, मुंबई वाहनतळ परिसरात वाहन पार्किंग व्यवस्था )
२१ नोव्हेंबर , २०२२ ( नवीन कॉन्फरन्स यंत्रणा बसविणेबाबत )
१० नोव्हेंबर , २०२२ ( विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीवर, सदस्य व विशेष निमंत्रित नामनियुक्ती )
२२ सप्टेंबर, २०२२ ( 'अ- कक्ष' व'ई-२ कक्ष ' यांच्याकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज )
०९ ऑगस्ट, २०२२ ( विधानसभा कामकाज सल्लागार समिती, सदस्यांची नामनियुक्ती )
१७ जुलै, २०२२ ( विधानपरिषद सभागृहाची तदर्थ समिती )
२९ जून, २०२२ ( वाहन खरेदी व देखभाल दुरुस्ती धोरण )
१७ मार्च, २०२२ ( अंदाज समितीवर निमंत्रित सदस्य म्हणून नामनियुक्ती )
२४ फेब्रुवारी, २०२२ ( वातावरणीय बदलांसदर्भातील संयुक्त तदर्थ समिती )
२१ फेब्रुवारी, २०२२ ( CPA Cell ची स्थापना )
२७ जानेवारी, २०२२
२७ जानेवारी, २०२२
०५ जानेवारी, २०२२
२४ डिसेंबर, २०२१
२० डिसेंबर, २०२१
१७ डिसेंबर, २०२१
१३ डिसेंबर, २०२१
३० नोव्हेंबर, २०२१
१३ ऑक्टोबर, २०२१
०७ ऑक्टोबर, २०२१
२० सप्टेंबर, २०२१
०५ जुलै , २०२१
०८ एप्रिल , २०२१
२६ मार्च, २०२१
१९ मार्च, २०२१
१७ मार्च, २०२१
१० मार्च, २०२१
०८ मार्च, २०२१
२५ फेब्रुवारी, २०२१
१८ फेब्रुवारी, २०२१
१० फेब्रुवारी, २०२१
०९ फेब्रुवारी, २०२१
०८ फेब्रुवारी, २०२१
०२ फेब्रुवारी, २०२१
२९ जानेवारी, २०२१
२७ जानेवारी, २०२१
२१ जानेवारी, २०२१
१८ जानेवारी, २०२१
१५ जानेवारी, २०२१
१५ जानेवारी, २०२१
१५ जानेवारी, २०२१
१५ जानेवारी, २०२१
१५ जानेवारी, २०२१
१५ जानेवारी, २०२१
१५ जानेवारी, २०२१
१४ जानेवारी, २०२१
१४ जानेवारी, २०२१
१४ जानेवारी, २०२१
१४ जानेवारी, २०२१
१४ जानेवारी, २०२१
१४ जानेवारी, २०२१
१४ जानेवारी, २०२१
१४ जानेवारी, २०२१
१३ जानेवारी, २०२१
१३ जानेवारी, २०२१
१३ जानेवारी, २०२१
१२ जानेवारी, २०२१
१२ जानेवारी, २०२१
०८ डिसेंबर, २०२०
२४ नोव्हेंबर, २०२०
२७ ऑक्टोबर, २०२०
२७ ऑक्टोबर, २०२०
२६ ऑक्टोबर, २०२०
२३ ऑक्टोबर, २०२०
२३ ऑक्टोबर, २०२०
२३ ऑक्टोबर, २०२०
२३ ऑक्टोबर, २०२०
२२ ऑक्टोबर, २०२०
२० जानेवारी, २०२०
०६ डिसेंबर, २०१९
०९ सप्टेंबर, २०१९
२२ ऑगस्ट, २०१९
२१ ऑगस्ट, २०१९
२१ ऑगस्ट, २०१९
०९ ऑगस्ट, २०१९
३१ जुलै, २०१९
०६ मे, २०१९
२६ मार्च, २०१९
१३ मार्च, २०१९
११ मार्च, २०१९
११ मार्च, २०१९
०८ मार्च, २०१९
०७ मार्च, २०१९
०६ मार्च, २०१९
०५ मार्च, २०१९
०५ जाने , २०१८
१३ एप्रिल , २०१३
 
webs counters
Visited