मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
अधिसंख्य पदे
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
अनुसूचित जाती कल्याण समिती
सदस्यांची नामनियुक्ती २०२०-२१
अनुसूचित जाती कल्याण समिती ( महाराष्ट्र विधानसभा नियमातील तरतूद )
अनुसूचित जाती कल्याण समिती ( महाराष्ट्र विधानपरिषद नियमातील तरतूद )
कार्यपद्धतीचे नियम
ज्ञापन
बाराव्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या कालावधीतील बैठकींची माहिती
अहवाल : बारावी विधानसभा
तेराव्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या कालावधीतील बैठकींची माहिती
अहवाल : तेरावी विधानसभा
अहवाल : चौदावी विधानसभा
 
webs counters
Visited