मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
अधिसंख्य पदे
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
विनंती अर्ज समिती (विधानसभा)
ज्ञापन ( १९ मार्च २०२१ )
ज्ञापन ( १३ डिसेंबर २०१८ )
ज्ञापन ( ३ नोव्हेंबर २०१८ )
ज्ञापन ( १४ सप्टेंबर २०१७ )
समिती सदस्यांची सूची (सन २०१७-१८)
समिती सदस्यांची सूची (सन २०२०-२१)
सर्वसाधारण माहिती
नवीन शेवा ( ता. उरण, जि. रायगड ) प्रकल्पग्रस्तांचे पुर्नवसन होत नसल्याबाबत ( अहवाल )
सिन्नर तालुक्यातील ( जि. नाशिक ) गोदावरी सहकारी उपसा जलसिंचन योजनेस कर्जमाफी

मिळणेबाबत ( अहवाल )
 
webs counters
Visited