मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
अधिसंख्य पदे
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
महिला व बालकांचे हक्क आणि कल्याण समिती
सदस्यांची नामनियुक्ती २०२०-२१
सदस्यांची नामनियुक्ती २०१७-१८
सर्वसाधारण माहिती
अहवाल- बारावी विधानसभा
अहवाल- तेरावी विधानसभा
अंतर्गत कामकाजाचे नियम (मराठी)
अंतर्गत कामकाजाचे नियम ( इंग्रजी )
मनोधैर्य योजना अहवाल
मनोधैर्य योजनेसंदर्भात शासन निर्णय
 
webs counters
Visited