मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
 
 
महामंडळ अहवाल - अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०१८
महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ मर्या. वार्षिक अहवाल ( २०१५ - १६ )
महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्या. वार्षिक अहवाल ( २०१६ - १७)
महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या. वार्षिक अहवाल - २०१६
महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ मर्या. वार्षिक अहवाल - ( २०१६-१७ )
पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ मर्या. वार्षिक अहवाल - ( २०१६-१७ )
डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली वार्षिक अहवाल - ( २०१५-१६ )
कोकण रेल्वे महामंडळ मर्या. वार्षिक अहवाल - ( २०१६-१७ )
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ वार्षिक अहवाल - ( २००९-१० )
महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांचा स्वतंत्र लेखापरीक्षा अहवाल - ( २०१२-१५ )
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर वार्षिक अहवाल - ( २०१३-१५ )
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ,पुणे वार्षिक अहवाल - ( २०१६-१७)
महाराष्ट्र विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनी मर्यादित वार्षिक अहवाल - ( २०१६-१७)
संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ मर्या. वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्या. नवी मुंबई वार्षिक अहवाल ( २०१६-१७ )
महाराष्ट्र मत्सोद्योग विकास महामंडळ मर्या. वार्षिक अहवाल ( २०१४-१५ )
मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळ, वार्षिक अहवाल ( २०१६-१७ )
महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड नागपूर, वार्षिक अहवाल ( २०१६-१७ )
महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, अकरावा वार्षिक अहवाल
महिला आर्थिक विकास महामंडळ, वार्षिक अहवाल ( २०१४-१५ )
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, वार्षिक अहवाल ( २०१६-१७ )
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या. वार्षिक अहवाल ( २०१६-१७ )
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, वार्षिक अहवाल ( २०१४-१६ )