मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
महामंडळ अहवाल - पावसाळी अधिवेशन २०१७
महाराष्ट्र पेट्रोकेमिकल्स महामंडळ मर्यादित पस्तिसावा वार्षिक अहवाल ( २०१५-१६ )
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग वार्षिक अहवाल ( २०१५-१६ )
महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर वार्षिक अहवाल ( २०१५-१६ )
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, प्रशासन अहवाल ( २०१५-१६ )
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद. वार्षिक लेखे ( २०१५-१६ )
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड. अंकेक्षण अहवाल ( २०१५-१६ )
उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव. वार्षिक अहवाल ( २०१५-१६ )
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, वार्षिक अहवाल ( २०१५-१६ )
श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ, मुंबई वार्षिक अहवाल ( २०१३-१४ )
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ मर्या. पुणे ५३ वार्षिक अहवाल (२०१५-१६)
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे वार्षिक लेखे ( २०१५-१६)
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, वार्षिक अहवाल ( २०१५-२०१६ )
लातूर व उस्मानाबाद जिल्हा माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ, लातूर वार्षिक अहवाल ( २०१५-१६ )
नाशिक माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ, नाशिक वार्षिक अहवाल ( २०१५-१६ )
नाशिक जिल्हा माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ, लासलगाव वार्षिक अहवाल ( २०१५-१६ )
सोलापूर जिल्हा माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ, वार्षिक अहवाल ( २००८-०९)
किराणा बाजार व दुकाने मंडळ, मुंबई वार्षिक अहवाल ( २०१४-१५)
अहमदनगर माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ, वार्षिक अहवाल ( २०११-१२ व २०१२-१३ )
जालना जिल्हा माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ, वार्षिक अहवाल ( २०१५-१६ )
महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ मर्या. पुणे, वार्षिक अहवाल
नांदेड माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ, वार्षिक अहवाल ( २०११-१२ व २०१२-१३ )
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, वार्षिक अहवाल (२०१५-१६)
महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ मर्या. वार्षिक अहवाल (२०१३-१४)
संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, वार्षिक अहवाल ( २०१५-१६ )
कोल्हापूर जिल्हा माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ, वार्षिक अहवाल ( २०१०-११ )
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, वार्षिक अहवाल ( २०१४-१५ )
औरंगाबाद माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ, वार्षिक अहवाल
नागपूर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वार्षिक अहवाल ( २०१५-१६ )
उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव. वार्षिक अहवाल ( २०१५-१६ )
महाराष्ट्र पाठबंधारे वित्तीय कंपनी मर्या. वार्षिक अहवाल ( २०११-१२ )
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, वार्षिक अहवाल ( २०१३-१४ )
मॅफको ( MAFCO ) वार्षिक अहवाल
म. रां. वि. मं. सूत्रधारी कंपनी मर्या. ( MSEB ) वार्षिक अहवाल
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी वार्षिक अहवाल
कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. वार्षिक अहवाल (२०१४-१५ )
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, महाराष्ट्र वार्षिक अहवाल (२०१६-१७ )
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामो. मंडळ, वार्षिक अहवाल (२०१४-१५ )
मा. लोक आयुक्त व उप. लोकआयुक्त, वार्षिक अहवाल
महिला आर्थिक विकास महामंडळ, ( माविम ) वार्षिक अहवाल
कोकण विकास महामंडळ मर्या. वार्षिक अहवाल ( २०१६-१७ )
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी वार्षिक अहवाल ( २०१५-१६ )
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई, महाराष्ट्र वार्षिक अहवाल ( २०१४-१५ )
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्या. वार्षिक अहवाल
शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्या. नाशिक २ वार्षिक अहवाल ( २०१०-११ )
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण ( म्हाडा ) वार्षिक अहवाल ( २०१५-१६ )
नागपूर आणि वर्धा माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ, वार्षिक अहवाल
 
webs counters
Visited