मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
महामंडळ अहवाल - पावसाळी अधिवेशन २०१७
महाराष्ट्र पेट्रोकेमिकल्स महामंडळ मर्यादित पस्तिसावा वार्षिक अहवाल ( २०१५-१६ )
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग वार्षिक अहवाल ( २०१५-१६ )
महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर वार्षिक अहवाल ( २०१५-१६ )
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, प्रशासन अहवाल ( २०१५-१६ )
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद. वार्षिक लेखे ( २०१५-१६ )
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड. अंकेक्षण अहवाल ( २०१५-१६ )
उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव. वार्षिक अहवाल ( २०१५-१६ )
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, वार्षिक अहवाल ( २०१५-१६ )
श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ, मुंबई वार्षिक अहवाल ( २०१३-१४ )
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ मर्या. पुणे ५३ वार्षिक अहवाल (२०१५-१६)
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे वार्षिक लेखे ( २०१५-१६)
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, वार्षिक अहवाल ( २०१५-२०१६ )
लातूर व उस्मानाबाद जिल्हा माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ, लातूर वार्षिक अहवाल ( २०१५-१६ )
नाशिक माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ, नाशिक वार्षिक अहवाल ( २०१५-१६ )
नाशिक जिल्हा माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ, लासलगाव वार्षिक अहवाल ( २०१५-१६ )
सोलापूर जिल्हा माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ, वार्षिक अहवाल ( २००८-०९)
किराणा बाजार व दुकाने मंडळ, मुंबई वार्षिक अहवाल ( २०१४-१५)
अहमदनगर माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ, वार्षिक अहवाल ( २०११-१२ व २०१२-१३ )
जालना जिल्हा माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ, वार्षिक अहवाल ( २०१५-१६ )
महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ मर्या. पुणे, वार्षिक अहवाल
नांदेड माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ, वार्षिक अहवाल ( २०११-१२ व २०१२-१३ )
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, वार्षिक अहवाल (२०१५-१६)
महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ मर्या. वार्षिक अहवाल (२०१३-१४)
संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, वार्षिक अहवाल ( २०१५-१६ )
कोल्हापूर जिल्हा माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ, वार्षिक अहवाल ( २०१०-११ )
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, वार्षिक अहवाल ( २०१४-१५ )
औरंगाबाद माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ, वार्षिक अहवाल
नागपूर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वार्षिक अहवाल ( २०१५-१६ )
उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव. वार्षिक अहवाल ( २०१५-१६ )
महाराष्ट्र पाठबंधारे वित्तीय कंपनी मर्या. वार्षिक अहवाल ( २०११-१२ )
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, वार्षिक अहवाल ( २०१३-१४ )
मॅफको ( MAFCO ) वार्षिक अहवाल
म. रां. वि. मं. सूत्रधारी कंपनी मर्या. ( MSEB ) वार्षिक अहवाल
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी वार्षिक अहवाल
कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. वार्षिक अहवाल (२०१४-१५ )
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, महाराष्ट्र वार्षिक अहवाल (२०१६-१७ )
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामो. मंडळ, वार्षिक अहवाल (२०१४-१५ )
मा. लोक आयुक्त व उप. लोकआयुक्त, वार्षिक अहवाल
महिला आर्थिक विकास महामंडळ, ( माविम ) वार्षिक अहवाल
कोकण विकास महामंडळ मर्या. वार्षिक अहवाल ( २०१६-१७ )
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी वार्षिक अहवाल ( २०१५-१६ )
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई, महाराष्ट्र वार्षिक अहवाल ( २०१४-१५ )
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्या. वार्षिक अहवाल
शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्या. नाशिक २ वार्षिक अहवाल ( २०१०-११ )
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण ( म्हाडा ) वार्षिक अहवाल ( २०१५-१६ )
नागपूर आणि वर्धा माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ, वार्षिक अहवाल
 
webs counters
Visited