मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
अधिसंख्य पदे
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
महामंडळ अहवाल - हिवाळी अधिवेशन २०१८
महाराष्ट्र वनविकास महामंडळ मर्या. वार्षिक अहवाल २०१६-१७)
महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर वार्षिक अहवाल २०१६-१७
महाराष्ट्र सागरी मंडळ , वार्षिक अहवाल २०१५-१६
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी वार्षिक अहवाल २०१६-१७
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, वांद्रे, मुंबई वार्षिक अहवाल २०१६-१७
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद वार्षिक अहवाल
सोलापूर विदयापीठ, सोलापूर वार्षिक अहवाल
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे वार्षिक अहवाल
शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक वार्षिक अहवाल
कोकण विकास महामंडळ मर्या. वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्या. ( महानंद दुग्धशाळा ) वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्या. वार्षिक अहवाल
शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ महाराष्ट्र मर्या. वार्षिक अहवाल
मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ मर्या. मुंबई, वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे महामंडळ मर्या. वार्षिक अहवाल
विदर्भ विकास मंडळ, नागपूर वार्षिक अहवाल
मराठवाडा विकास मंडळ, औरंगाबाद वार्षिक अहवाल
उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ, मुंबई वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी व सांस्कृतिक विकास महामंडळ वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्या. नागपूर वार्षिक अहवाल
मा. लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी कं. ली. वार्षिक अहवाल
राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग वार्षिक अहवाल
संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ वार्षिक अहवाल
गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग वार्षिक अहवाल
महिला आर्थिक विकास महामंडळ वार्षिक अहवाल
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद वार्षिक अहवाल
तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव वार्षिक अहवाल
कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई वार्षिक अहवाल
कोकण रेल्वे महामंडळ मर्या. वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ , मुंबई वार्षिक अहवाल
 
webs counters
Visited