मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
अधिसंख्य पदे
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
महामंडळ अहवाल - हिवाळी अधिवेशन २०१९
श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिती, पंढरपूर यांचा लेखापरीक्षण अहवाल
श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ, मर्या . यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाचा वार्षिक अहवाल
विदर्भ विकास मंडळ, नागपूर , यांचा वार्षिक अहवाल
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांचा वार्षिक अहवाल
कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे यांचा वार्षिक अहवाल
तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ , पुणे यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ मर्या. यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे महामंडळ मर्या. वार्षिक अहवाल
मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ मर्या. मुंबई वार्षिक अहवाल
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र राज्य सहकारी दुध महासंघ मर्या. मुंबई ( महानंद दुघ्धशाळा ) वार्षिक अहवाल
मॉयल लिमिटेड यांचा वार्षिक अहवाल
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ , औरंगाबाद यांचा वार्षिक अहवाल
कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक यांचा वार्षिक अहवाल
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई यांचा वार्षिक अहवाल
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठ, सोलापूर यांचा वार्षिक अहवाल
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ यांचा वार्षिक अहवाल
यशवंत चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक यांचा वार्षिक अहवाल
डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्या. यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग यांचा वार्षिक अहवाल
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला यांचा वार्षिक अहवाल
 
webs counters
Visited