मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
अधिसंख्य पदे
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
अल्पसंख्यांक कल्याण समिती
सदस्यांची नामनियुक्ती २०११-२०१२
सदस्यांची नामनियुक्ती २०१३-२०१४
सदस्यांची नामनियुक्ती २०१५-२०१६
सदस्यांची नामनियुक्ती २०१७-१८
सदस्यांची नामनियुक्ती २०१७-१८ श्री. इम्तियाज जलील ( वि. स . स )
सदस्यांची नामनियुक्ती २०१७-१८ प्रा. जोगेंद्र कवाडे ( वि. प . स )
सदस्यांची नामनियुक्ती २०१७-१८ श्री. अब्दुल्ला खान दुर्राणी ( वि. प . स )
सदस्यांची नामनियुक्ती २०१७-१८ श्री. पृथ्वीराज देशमुख ( वि. प . स )
सदस्यांची नामनियुक्ती ( २०२०-२१ )
सदस्यांची नामनियुक्ती ( २०२०-२१ ) : श्री. प्रदिप जैस्वाल
सदस्यांची नामनियुक्ती ( २०२०-२१ ) : डॉ. मनीषा कायंदे
अल्पसंख्यांक कल्याण समिती घटीत करण्यामागील पार्श्वभूमी व स्थापना
  सर्वसाधारण माहिती
  कामकाजाची नियमावली
  अहवाल- बारावी विधानसभा
  अहवाल- तेरावी विधानसभा
 
webs counters
Visited