मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
सभागृहांचे कार्यवृत्त
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
अध्यादेश
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
अधिसंख्य पदे
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
पत्रक भाग २
सन २०२३ चे पावसाळी अधिवेशन
२९/०५/२०२३ : क्रमांक ६४ : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित प्रतींचे वितरण , अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२३
२९/०५/२०२३ : क्रमांक ६३ : अशासकीय ठरावांच्या सूचना
सन २०२३ चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
१५/०५/२०२३ : क्रमांक ६१ : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित प्रतींचे वितरण , अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२३
१५/०५/२०२३ : क्रमांक ६० : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित प्रतींचे वितरण , हिवाळी अधिवेशन २०२२
१३/०४/२०२३ : क्रमांक ५९ : १९८६ च्या नियम ४ (१) अन्वये सदस्यांनी दिलेली माहिती
१०/०४/२०२३ : क्रमांक ५८ : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित प्रतींचे वितरण , हिवाळी अधिवेशन २०२२ )
१०/०४/२०२३ : क्रमांक ५७ : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित प्रतींचे वितरण , पावसाळी अधिवेशन २०२२ )
२५/०३/२०२३ : क्रमांक ५६ : कार्यावालीच्या पुरवणी पत्र उपलब्ध करण्यात आले
२५/०३/२०२३ : क्रमांक ५५ : तारांकित प्रश्न, अर्धातास चर्चेच्या सूचना - अल्पसुचना व्यपगत करणे
२५/०३/२०२३ : क्रमांक ५४ : अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले
२४/०३/२०२३ : क्रमांक ५३ : अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले
२३/०३/२०२३ : क्रमांक ५२ : अशासकीय कामकाज
२३/०३/२०२३ : क्रमांक ५१ : शासकीय विधेयकांच्या मराठी व इंग्रजी प्रती वितरीत करण्यात आल्या
२३/०३/२०२३ : क्रमांक ५० : अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले
२१/०३/२०२३ : क्रमांक ४९ : अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले
२१/०३/२०२३ : क्रमांक ४८ : शासकीय विधेयकांच्या मराठी व इंग्रजी प्रती वितरीत करण्यात आल्या
२०/०३/२०२३ : क्रमांक ४७ : शासकीय विधेयकांच्या मराठी व इंग्रजी प्रती वितरीत करण्यात आल्या
२०/०३/२०२३ : क्रमांक ४६ : अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले
१७/०३/२०२३ : क्रमांक ४५ : अर्धा तास चर्चेच्या ( सर्वसाधारण ) सूचनांचे बॅलट
१७/०३/२०२३ : क्रमांक ४४: अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले
१६/०३/२०२३ : क्रमांक ४३: अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले
१६/०३/२०२३ : क्रमांक ४२: अशासकीय कामकाज
१६/०३/२०२३ : क्रमांक ४१: अर्थसंकल्पातील मागण्यांवरील चर्चेसाठी असलेल्या उर्वरित विभागांचा सुधारित प्राथम्यक्रम
१६/०३/२०२३ : क्रमांक ४०: अधिसूचनेच्या प्रती वितरीत करण्यात आल्या
१५/०३/२०२३ : क्रमांक ३९: अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले
१४/०३/२०२३ : क्रमांक ३८: अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले
१३/०३/२०२३ : क्रमांक ३७: अर्धा तास चर्चेच्या ( सर्वसाधारण ) सूचनांचे बॅलट
१३/०३/२०२३ : क्रमांक ३६: अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले
१०/०३/२०२३ : क्रमांक ३५: सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पातील मागण्यांवरील चर्चेसाठी विभागांचा प्राथम्यक्रम
०९/०३/२०२३ : क्रमांक ३४: शासकीय विधेयकांच्या मराठी व इंग्रजी प्रती वितरीत करण्यात आल्या
०९/०३/२०२३ : क्रमांक ३३: अशासकीय कामकाज ( विधेयके )
०८/०३/२०२३ : क्रमांक ३२: अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले
०८/०३/२०२३ : क्रमांक ३१: शासकीय विधेयकांच्या मराठी व इंग्रजी प्रती वितरीत करण्यात आल्या
०८/०३/२०२३ : क्रमांक ३०: नियम २९२ अन्वये व २९३ अन्वये सार्वजनिक हितसंबंधाच्या बाबींवर चर्चा
०८/०३/२०२३ : क्रमांक २९: सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय प्रकाशनांचा पेनड्राईव्ह असलेल्या सुटकेसेसचे वितरण
०३/०३/२०२३ : क्रमांक २८: अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले
०२/०३/२०२३ : क्रमांक २७: अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले
०२/०३/२०२३ : क्रमांक २६: अशासकीय ठराव चर्चेकरिता वेळ
०१/०३/२०२३ : क्रमांक २५: शासकीय विधेयकांच्या मराठी व इंग्रजी प्रती वितरीत करण्यात आल्या
०१/०३/२०२३ : क्रमांक २४: विशेषाधिकार समितीवर नामनियुक्ती
२८/०२/२०२३ : क्रमांक २३: शासकीय विधेयकांच्या मराठी व इंग्रजी प्रती वितरीत करण्यात आल्या
२८/०२/२०२३ : क्रमांक २२ : अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले
२७/०२/२०२३ : क्रमांक २१ : पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेसाठी विभागांचा प्राथम्यक्रम
२७/०२/२०२३ : क्रमांक १९ : शासकीय विधेयकांच्या प्रती वितरीत करण्याबाबत
२७/०२/२०२३ : क्रमांक १७ : सभाध्यक्ष तालीकेवर नामनियुक्ती
२७/०२/२०२३ : क्रमांक १६ : मा. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शनाच्या प्रस्तावाला सुधारणा
२७/०२/२०२३ : क्रमांक १५ : अर्धा तास चर्चेच्या ( सर्वसाधारण ) सूचनांचे बॅलट
२३/०२/२०२३ : क्रमांक १३ : मा. सदस्यांसाठी टंकलेखनाची सोय
१६/०२/२०२३ : क्रमांक १२ : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित निवेदनांच्या प्रतींचे वितरण
१६/०२/२०२३ : क्रमांक ११ : आवाहनपत्र व अधिसूचनेच्या प्रती टपालाद्वारे पाठविण्यात आल्या
०९/०२/२०२३ : क्रमांक ०९ : तारांकित स्वीकृत प्रश्नांचे बॅलट
३१/०१/२०२३ : क्रमांक ०८ : लक्षवेधी सूचना स्वीकारण्याबाबत
३१/०१/२०२३ : क्रमांक ०७ : सन २०२२ चे चतुर्थ ( हिवाळी ), नागपूर अधिवेशन प्रलंबित निवेदने
३०/०१/२०२३ : क्रमांक ०६ : अर्धा तास ( सर्वसाधारण ) चर्चेच्या सूचना
१९/०१/२०२३ : ( क्रमांक ०५ : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित प्रतींचे वितरण , पावसाळी अधिवेशन २०२२ )
१९/०१/२०२३ : ( क्रमांक ०४ : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित प्रतींचे वितरण , अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२२ )
१२/०१/२०२३ : ( क्रमांक ०२ : अशासकीय ठरावांच्या सूचना )
०९/०१/२०२३ : ( क्रमांक ०१ : प्रलंबित अर्धा तास चर्चेच्या सूचना व्यपगत )
सन २०२२ चे हिवाळी अधिवेशन
३०/१२/२०२२ : ( क्रमांक १८२ : कार्यावलीच्या पुरवणी पत्राच्या प्रती )
२९/१२/२०२२ : ( क्रमांक १७८ )
२८/१२/२०२२ : ( क्रमांक १७७ : अहवाल उपलब्ध करून देण्यात आले )
२८/१२/२०२२ : ( क्रमांक १७६ : अहवाल उपलब्ध करून देण्यात आले )
२८/१२/२०२२ : ( क्रमांक १७५ : शासकीय विधेयकांच्या मराठी व इंग्रजी प्रती वितरीत करणेबाबत)
२८/१२/२०२२ : ( क्रमांक १७४ : शासकीय विधेयकांच्या मराठी व इंग्रजी प्रती वितरीत करणेबाबत)
२८/१२/२०२२ : ( क्रमांक १७३ : कामकाजास सभागृहाची मान्यता )
२६/१२/२०२२ : ( क्रमांक १७० : अहवाल उपलब्ध करून देण्यात आले )
२६/१२/२०२२ : ( क्रमांक १६९ : शासकीय विधेयकांच्या मराठी व इंग्रजी प्रती वितरीत करणेबाबत )
२६/१२/२०२२ : ( क्रमांक १६८ : अर्धा तास चर्चेच्या सर्वसाधारण सूचनांचे बॅलट )
२२/१२/२०२२ : ( क्रमांक १६६ : अहवाल उपलब्ध करून देण्यात आले )
२२/१२/२०२२ : ( क्रमांक १६५ : अहवाल उपलब्ध करून देण्यात आले )
२२/१२/२०२२ : ( क्रमांक १६४ : अशासकीय ठरावांचा प्राथम्यक्रम )
२०/१२/२०२२ : ( क्रमांक १६१ )
२०/१२/२०२२ : ( क्रमांक १६० : अहवाल उपलब्ध करून देण्यात आले )
२०/१२/२०२२ : ( क्रमांक १५९ ) नियम १०६ (३) अन्वये अशासकीय ठरावांच्या सूचना
१९/१२/२०२२ : ( क्रमांक १५८ ) शासकीय विधेयकांच्या मराठी व इंग्रजी प्रती वितरीत करणे
१९/१२/२०२२ : ( क्रमांक १५७ ) अध्यादेशांच्या प्रती
१९/१२/२०२२ : ( क्रमांक १५६ ) सन २०२२-२३ च्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेसाठी प्राथम्यक्रम
१९/१२/२०२२ : ( क्रमांक १५४ ) सभाध्यक्ष तालिकेवर नामनियुक्ती
१९/१२/२०२२ : ( क्रमांक १५३ ) कामकाज सल्लागार समितीवर विशेष निमंत्रित म्हणून नामनियुक्ती
१९/१२/२०२२ : ( क्रमांक १५२ ) अशासकीय ठरावांच्या सूचनांचे बॅलट
१९/१२/२०२२ : ( क्रमांक १५१ ) अर्धा तास चर्चेच्या ( सर्वसाधारण ) सूचनांचे बॅलट
१५/१२/२०२२ : ( क्रमांक १४९ ) अध्यादेश क्रमांक १२ चे प्रख्यापन
१२/१२/२०२२ : ( क्रमांक १४८ ) लक्षवेधीसुचनांवरील प्रलंबित प्रतींचे वितरण
०१/१२/२०२२ : ( क्रमांक १४७ ) लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित प्रतींचे वितरण ( पावसाळी अधिवेशन २०२२ )
०१/१२/२०२२ : ( क्रमांक १४६ ) अध्यादेश क्रमांक १३ चे प्रख्यापन
०१/१२/२०२२ : ( क्रमांक १४५ ) लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित प्रतींचे वितरण ( अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२२)
०१/१२/२०२२ : ( क्रमांक १४४) लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित प्रतींचे वितरण ( हिवाळी अधिवेशन २०२१ )
२८/११/२०२२ : ( क्रमांक १४३ ) तारांकित स्वीकृत प्रश्नांचे बॅलट
२८/११/२०२२ : ( क्रमांक १४२ ) अध्यादेश क्रमांक ११ चे प्रख्यापन
२८/११/२०२२ : ( क्रमांक १४१ ) सदस्यांना अटक, अटकाव, स्थानबद्धता, सुटका ई.
२८/११/२०२२ : ( क्रमांक १४० ) सदस्यांना अटक, अटकाव, स्थानबद्धता, सुटका ई.
२४/११/२०२२ : ( क्रमांक १३९ ) औचित्याचा मुद्दा संपूर्णतः ( online ) पद्धतीने स्वीकारण्याबाबत
२४/११/२०२२ : ( क्रमांक १३८ ) लक्षवेधी सूचना संपूर्णतः ( online ) पद्धतीने स्वीकारण्याबाबत
२१/११/२०२२ : ( क्रमांक १३७ ) अधिसूचना आणि आवाहनपत्राच्या प्रती टपालाद्वारे पाठविण्यात आल्या
१७/११/२०२२ : ( क्रमांक १३५ ) अर्धा तास सर्वसाधारण चर्चेच्या सूचना
१७/११/२०२२ : ( क्रमांक १३४ ) अध्यादेश क्रमांक १० चे प्रख्यापन
३१/१०/२०२२ : ( क्रमांक १३३ ) अशासकीय ठरावांच्या सूचना
२७/१०/२०२२ : सन २०२२ चे तृतीय ( हिवाळी) लक्षवेधी सूचनांवरील प्रलंबित निवेदनांच्या प्रतींचे वितरण
सन २०२२ चे पावसाळी अधिवेशन
१०/१०/२०२२ : सन २०२२ चे प्रथम ( अर्थसंकल्पीय ) लक्षवेधी सूचनांवरील प्रलंबित निवेदनांच्या प्रतींचे वितरण
१०/१०/२०२२ : सन २०२१ चे तृतीय ( हिवाळी ) लक्षवेधी सूचनांवरील प्रलंबित निवेदनांच्या प्रतींचे वितरण
२९/०९/२०२२ : ( अध्यादेश क्रमांक ९ चे प्रख्यापन )
१२/०९/२०२२ : ( सन २०२२ चे पावसाळी अधिवेशन लक्षवेधी सूचनांवरील प्रलंबित निवेदनांच्या प्रतींचे वितरण )
१२/०९/२०२२ : ( सन २०२२ चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन लक्षवेधी सूचनांवरील प्रलंबित निवेदनांच्या प्रतींचे वितरण )
२५/०८/२०२२ : ( क्रमांक १२५ )
२५/०८/२०२२ : ( क्रमांक १२५ )
२५/०८/२०२२ : ( क्रमांक १२५ )
२५/०८/२०२२ : ( क्रमांक १२४ )
२५/०८/२०२२ : ( क्रमांक १२३ )
२४/०८/२०२२ : ( क्रमांक ११९ )
२३/०८/२०२२ : ( क्रमांक ११८ )
२३/०८/२०२२ : ( क्रमांक ११७ )
२३/०८/२०२२ : ( क्रमांक ११६ : सदस्यांना अटक, अटकाव, स्थानबद्धता, सुटका ई. )
२३/०८/२०२२ : ( क्रमांक ११५ : )
२२/०८/२०२२ : ( क्रमांक ११४ : अशासकीय ठरावांच्या सूचना देणाऱ्या सदस्यांची सूची )
२२/०८/२०२२ : ( क्रमांक ११३ )
१८/०८/२०२२ : ( क्रमांक १११ : सन २०२२-२३ पुरवणी मागाण्यांवरील चर्चेसाठी विभागाचा प्राथम्यक्रम)
१७/०८/२०२२ : ( क्रमांक १०९ : )
१७/०८/२०२२ : ( क्रमांक १०८ : )
१७/०८/२०२२ : ( क्रमांक १०७ : )
१७/०८/२०२२ : ( क्रमांक १०६ : )
१७/०८/२०२२ : ( क्रमांक १०५ : )
१७/०८/२०२२ : ( क्रमांक १०४ : )
१६/०८/२०२२ : ( क्रमांक १०२ : अशासकीय ठरावांच्या सूचनांचे बॅलट )
१६/०८/२०२२ : ( क्रमांक १०१ : लक्षवेधी सूचना स्वीकारण्याबाबत )
११/०८/२०२२ : ( क्रमांक १०० : तारांकित स्वीकृत प्रश्नांचे बॅलट )
११/०८/२०२२ : ( क्रमांक ९९ : सुधारित विवरणपत्र )
११/०८/२०२२ : ( क्रमांक ९७ : लक्षवेधी सूचना स्वीकारण्याबाबत )
१०/०८/२०२२ : ( क्रमांक ९२ : विधानसभा कामकाज सल्लागार समिती, सदस्यांची नामनियुक्ती )
०१/०८/२०२२ : ( क्रमांक ९१ : अध्यादेश क्रमांक ४ चे प्रख्यापन )
०१/०८/२०२२ : ( क्रमांक ९०: अध्यादेश क्रमांक ३ चे प्रख्यापन )
२५/०७/२०२२ : ( क्रमांक ८९ : वि.स.स श्री. महेंद्र हरी दळवी )
१८/०७/२०२२ : ( क्रमांक ८८ : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित निवेदनांच्या प्रतींचे वितरण )
०४/०७/२०२२ : ( क्रमांक ८७ : तालिका सभाध्यक्ष नामनियुक्ती )
०१/०७/२०२२ : ( क्रमांक ८५ : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित निवेदनांच्या प्रतींचे वितरण )
२०/०६/२०२२ : ( क्रमांक ८४ : अर्धा तास सर्वसाधारण चर्चेच्या सूचना )
०२/०६/२०२२ : ( क्रमांक ८३ : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित निवेदनांच्या प्रतींचे वितरण )
३०/०५/२०२२ : ( क्रमांक ८२ : अशासकीय ठरावांच्या सूचना )
सन २०२२ चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
१९/०५/२०२२ : ( क्रमांक ८० : पक्षांतराच्या कारणावरून निरर्हता )
१२/०५/२०२२ : ( क्रमांक ७९ : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित निवेदनांच्या प्रतींचे वितरण )
०२/०५/२०२२ : ( क्रमांक ७८ : सदस्यांना अटक, अटकाव, स्थानबद्धता, सुटका ई. )
०२/०५/२०२२ : ( क्रमांक ७७ : सदस्यांना अटक, अटकाव, स्थानबद्धता, सुटका ई. )
१८/०४/२०२२ : ( क्रमांक ७६ : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित निवेदनांच्या प्रतींचे वितरण )
०४/०४/२०२२ : ( क्रमांक ७५ )
०४/०४/२०२२ : ( क्रमांक ७४ )
३१/०३/२०२२ : ( शासकीय विश्रामगृह, महाबळेश्वर येथील कक्षबंधाचे आरक्षण )
२५/०३/२०२२ : ( क्रमांक ७० )
२४/०३/२०२२ : ( क्रमांक ६७ )
२३/०३/२०२२ : ( क्रमांक ६३ )
२२/०३/२०२२ : ( क्रमांक ६२ )
२२/०३/२०२२ : ( क्रमांक ६१ )
२२/०३/२०२२ : ( क्रमांक ६० )
२१/०३/२०२२ : ( क्रमांक ५९ )
२१/०३/२०२२ : ( क्रमांक ५८ )
२१/०३/२०२२ : ( क्रमांक ५७ )
२१/०३/२०२२ : ( क्रमांक ५६ )
१७/०३/२०२२ : ( क्रमांक ५४ )
१७/०३/२०२२ : ( क्रमांक ५३ )
१६/०३/२०२२ : ( क्रमांक ५२ )
१६/०३/२०२२ : ( क्रमांक ५१ )
१५/०३/२०२२ : अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरील चर्चेस साठी विभागाचा सुधारित प्राथम्य क्रम
१५/०३/२०२२ : ( क्रमांक ४८ )
१५/०३/२०२२ : ( क्रमांक ४७ )
१४/०३/२०२२ : अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरील चर्चेस साठी विभागाचा प्राथम्य क्रम
१४/०३/२०२२ ( क्रमांक ४५)
११/०३/२०२२ ( क्रमांक ४४)
११/०३/२०२२ ( क्रमांक ४३)
१०/०३/२०२२ ( क्रमांक ४२)
०९/०३/२०२२ ( क्रमांक ४१)
०९/०३/२०२२ ( क्रमांक ४०)
०९/०३/२०२२ ( सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय प्रकाशनांचे पेनड्राईव असलेल्या सुटकेसेसचे वितरण )
०९/०३/२०२२ ( क्रमांक ३८ )
०८/०३/२०२२ ( क्रमांक ३५ : अशासकीय ठरावांच्या सूचना देणाऱ्या सदस्यांची क्रमवार सूची )
०८/०३/२०२२ ( क्रमांक ३४ )
०८/०३/२०२२ ( क्रमांक ३३ )
०७/०३/२०२२ ( क्रमांक ३२ )
०७/०३/२०२२ ( क्रमांक ३१ )
०४/०३/२०२२ ( क्रमांक ३० )
०३/०३/२०२२ ( क्रमांक २८ )
०३/०३/२०२२ ( क्रमांक २७ )
०३/०३/२०२२ ( पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेसाठी विभागाचा प्राथम्य क्रम )
०३/०३/२०२२ ( क्रमांक २४ )
०३/०३/२०२२ ( क्रमांक २३ )
०३/०३/२०२२ ( मा. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शनाच्या प्रस्तावाला सुधारणा )
०३/०३/२०२२ ( क्रमांक २१ )
०२/०३/२०२२ ( क्रमांक २० )
२४/०२/२०२२ ( क्रमांक १९ : सदस्यांना अटक, अटकाव, स्थानबद्धता, सुटका इ. )
२४/०२/२०२२ ( क्रमांक १८ : सदस्यांना अटक, अटकाव, स्थानबद्धता, सुटका इ. )
२४/०२/२०२२ ( क्रमांक १७ )
२४/०२/२०२२ ( क्रमांक १६ )
२४/०२/२०२२ ( अंतिम आठवडा प्रस्तावाबाबत स्वीकारण्याबाबत )
२४/०२/२०२२ ( १४. अध्यादेश क्रमांक २ चे प्रख्यापन )
२१/०२/२०२२ ( सुधारित पत्रक )
२१/०२/२०२२ ( लक्षवेधी सुचानांवरील प्रलंबित निवेदनांच्या प्रतींचे वितरण )
१७/०२/२०२२ ( तारांकित स्वीकृत प्रश्न आणि अर्धा- तास चर्चेच्या सूचनांचे बॅलट )
१७/०२/२०२२ ( लक्षवेधी सूचना स्वीकारण्याबाबत )
१४/०२/२०२२ ( सदस्यांना अटक, अटकाव, स्थानबद्धता, सुटका ई. )
१०/०२/२०२२ ( लक्षवेधी सूचना स्वीकारण्याबाबत )
०३/०२/२०२२ ( अर्धा तास सर्वसाधारण चर्चेच्या सूचना )
३१/०१/२०२२
२०/०१/२०२२ ( अशासकीय ठरावांच्या सूचना )
१७/०१/२०२२ ( लक्षवेधी सूचनांवरील प्रलंबित निवेदनांच्या प्रतींचे वितरण )
सन २०२१ चे हिवाळी अधिवेशन
२८/१२/२०२१
२७/१२/२०२१
२३/१२/२०२१
२२/१२/२०२१ ( पुरवणी मांगण्यावरील चर्चेसाठी विभागाचा प्रथम्यक्रम)
२२/१२/२०२१
२१/१२/२०२१
२१/१२/२०२१
१६/१२/२०२१
१३/१२/२०२१
१३/१२/२०२१
०६/१२/२०२१
०२/१२/२०२१
२९/११/२०२१
११/११/२०२१
११/११/२०२१
०१/११/२०२१ ( अर्धा तास सर्वसाधारण चर्चेच्या सूचना )
२०/१०/२०२१ ( शासकीय विश्रामगृह, महाबळेश्वर येथील कक्षबंधाचे आरक्षण )
१८/१०/२०२१
१३/१०/२०२१
१४/१०/२०२१
सन २०२१ चे पावसाळी अधिवेशन
३०/०८/२०२१
२३/०८/२०२१
०८/०७/२०२१
०६/०७/२०२१
०६/०७/२०२१
०५/०७/२०२१
०५/०७/२०२१
०५/०७/२०२१
०५/०७/२०२१
०१/०७/२०२१
२४/०६/२०२१
२४/०६/२०२१
०७/०६/२०२१
०७/०६/२०२१
२४/०५/२०२१
सन २०२१ चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
१२/०४/२०२१
०५/०४/२०२१
१८/०३/२०२१
१५/०३/२०२१
१०/०३/२०२१
१०/०३/२०२१
१०/०३/२०२१
१०/०३/२०२१
१०/०३/२०२१
१०/०३/२०२१
१०/०३/२०२१
०९/०३/२०२१
०९/०३/२०२१
०८/०३/२०२१
०८/०३/२०२१
०८/०३/२०२१
०५/०३/२०२१
०५/०३/२०२१
०४/०३/२०२१
०३/०३/२०२१
०३/०३/२०२१
०२/०३/२०२१
०२/०३/२०२१
०१/०३/२०२१
०१/०३/२०२१
०१/०३/२०२१
२५/०२/२०२१
२५/०२/२०२१
२२/०२/२०२१
१८/०२/२०२१
१५/०२/२०२१
०८/०२/२०२१
०१/०२/२०२१
०१/०२/२०२१
२८/०१/२०२१
२५/०१/२०२१
२१/०१/२०२१
१४/०१/२०२१
११/०१/२०२१ : लक्षवेधी सूचनांवरील प्रलंबित निवेदनांच्या प्रतींचे वितरण
०७/०१/२०२१ : अशासकीय ठरावांच्या सूचना
सन २०२० चे हिवाळी अधिवेशन
१५/१२/२०२०
१५/१२/२०२०
१५/१२/२०२०
१४/१२/२०२०
१४/१२/२०२०
१४/१२/२०२०
१४/१२/२०२०
१०/१२/२०२०
१०/१२/२०२०
०३/१२/२०२०
१९/११/२०२०
१२/११/२०२०
१२/११/२०२०
१२/११/२०२०
१२/११/२०२०
०९/११/२०२०
०९/११/२०२०
०५/११/२०२० ( समिती गठीत करण्याबाबत )
०५/११/२०२०
०२/११/२०२०
२२/१०/२०२०
१९/१०/२०२०
१९/१०/२०२०
सन २०२० चे पावसाळी अधिवेशन
१७/०९/२०२०
०८/०९/२०२०
०८/०९/२०२०
०७/०९/२०२०
०७/०९/२०२०
०७/०९/२०२०
०७/०९/२०२०
०७/०९/२०२०
०३/०९/२०२०
०३/०९/२०२०
२७/०८/२०२०
१०/०८/२०२०
०४/०८/२०२०
३०/०७/२०२०
३०/०७/२०२०
३०/०७/२०२०
३०/०७/२०२०
३०/०७/२०२०
१६/०७/२०२०
१६/०७/२०२०
१६/०७/२०२०
१६/०७/२०२०
०६/०७/२०२०
०६/०७/२०२०
१७/०६/२०२०
१०/०६/२०२०
२८/०५/२०२०
१४/०५/२०२०
१४/०५/२०२०
सन २०२० चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
११/०३/२०२०
०९/०३/२०२०
०५/०३/२०२०
०५/०३/२०२०
०२/०३/२०२०
२८/०२/२०२०
२६/०२/२०२०
२५/०२/२०२०
२५/०२/२०२०
२४/०२/२०२०
२४/०२/२०२०
२४/०२/२०२०
२०/०२/२०२०
०६/०२/२०२०
०३/०२/२०२०
०३/०२/२०२०
३०/०१/२०२०
२३/०१/२०२०
१६/०१/२०२०
सन २०१९ चे हिवाळी अधिवेशन
२०/१२/२०१९
२०/१२/२०१९
२०/१२/२०१९
२०/१२/२०१९
१६/१२/२०१९
१६/१२/२०१९
१०/१२/२०१९
०९/१२/२०१९
०५/१२/२०१९
०५/१२/२०१९
सन २०१९ चे पावसाळी अधिवेशन
२४/१०/२०१९
२४/१०/२०१९
२४/१०/२०१९
०३/१०/२०१९
०३/१०/२०१९
०३/१०/२०१९
०३/१०/२०१९
०३/१०/२०१९
१९/०९/२०१९
१९/०९/२०१९
१९/०९/२०१९
१६/०९/२०१९
१६/०९/२०१९
०५/०९/२०१९
०५/०९/२०१९
०५/०९/२०१९
०५/०९/२०१९
२९/०८/२०१९
२९/०८/२०१९
२२/०८/२०१९
१९/०८/२०१९
१९/०८/२०१९
१९/०८/२०१९
०२/०७/२०१९
०१/०७/२०१९
२४/०६/२०१९
२१/०६/२०१९
२०/०६/२०१९
२०/०६/२०१९
१९/०६/२०१९
१८/०६/२०१९
१८/०६/२०१९
१८/०६/२०१९
१७/०६/२०१९
१७/०६/२०१९
१३/०६/२०१९
१३/०६/२०१९
०३/०६/२०१९
०३/०६/२०१९
०३/०६/२०१९
०३/०६/२०१९
२७/०५/२०१९
२७/०५/२०१९
२४/०५/२०१९
२०/०५/२०१९
१७/०५/२०१९
सन २०१९ चे प्रथम ( अर्थसंकल्पीय )अधिवेशन
२५/०४/२०१९
२५/०४/२०१९
२२/०४/२०१९
२२/०४/२०१९
१८/०४/२०१९
०१/०४/२०१९
२८/०३/२०१९
२८/०३/२०१९
२८/०३/२०१९
२८/०३/२०१९
२८/०३/२०१९
२८/०३/२०१९
२५/०३/२०१९
२५/०३/२०१९
२५/०३/२०१९
१४/०३/२०१९
११/०३/२०१९
२८/०२/२०१९
२८/०२/२०१९
२८/०२/२०१९
२८/०२/२०१९
२८/०२/२०१९
२८/०२/२०१९
२८/०२/२०१९
२७/०२/२०१९
२७/०२/२०१९
२७/०२/२०१९
२६/०२/२०१९
२६/०२/२०१९
२६/०२/२०१९
२५/०२/२०१९
२५/०२/२०१९
२५/०२/२०१९
२५/०२/२०१९
२५/०२/२०१९
२५/०२/२०१९
२५/०२/२०१९
२५/०२/२०१९
१८/०२/२०१९ (सन २०१८ चे तृतीय ( हिवाळी ) अधिवेशन सत्रातील लक्षवेधी सूचनांवरील

प्रलंबित निवेदनांच्या प्रतींचे वितरण )
१४/०१/२०१९
०३/०१/२०१९
सन २०१८ चे तृतीय ( हिवाळी ) अधिवेशन
१९/११/२०१८
१५/११/२०१८
१५/११/२०१८
१५/११/२०१८
१५/११/२०१८
१२/११/२०१८
१२/११/२०१८
०५/११/२०१८
०५/११/२०१८
२९/१०/२०१८
२२/१०/२०१८
०८/१०/२०१८
०४/१०/२०१८
सन २०१८ चे द्वितीय (पावसाळी) अधिवेशन
०५/०७/२०१८
०४/०७/२०१८
०४/०७/२०१८
०२/०७/२०१८
२८/०६/२०१८
२८/०६/२०१८
११/०६/२०१८
०४/०६/२०१८
०२/०६/२०१८
२८/०५/२०१८
२१/०५/२०१८
१७/०५/२०१८
सन २०१८ चे प्रथम (अर्थसंकल्पीय) अधिवेशन
१४/०३/२०१८
१३/०३/२०१८
७/०३/२०१८
२७/०२/२०१८
१४/०२/२०१८
५/०२/२०१८
१५/०१/२०१८
सन २०१७ चे चतुर्थ (हिवाळी) अधिवेशन
२९/११/२०१७
२३/११/२०१७
०६/११/२०१७
०६/११/२०१७
२३/१०/२०१७
२३/१०/२०१७
सन २०१७ चे तृतीय (पावसाळी) अधिवेशन
२७/०७/२०१७
२०/०७/२०१७
०६/०७/२०१७
०६/०७/२०१७
२९/०६/२०१७
१५/०६/२०१७
सन २०१७ चे पहिले (अर्थसंकल्पीय) अधिवेशन
१०/०३/२०१७
सन २०१६ चे तृतीय ( हिवाळी ) अधिवेशन
१७/११/२०१६
 
webs counters
Visited