मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
अधिसंख्य पदे
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
पत्रक भाग २
सन २०२२ चे पावसाळी अधिवेशन
२९/०९/२०२२ : ( अध्यादेश क्रमांक ९ चे प्रख्यापन )
१२/०९/२०२२ : ( सन २०२२ चे पावसाळी अधिवेशन लक्षवेधी सूचनांवरील प्रलंबित निवेदनांच्या प्रतींचे वितरण )
१२/०९/२०२२ : ( सन २०२२ चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन लक्षवेधी सूचनांवरील प्रलंबित निवेदनांच्या प्रतींचे वितरण )
२५/०८/२०२२ : ( क्रमांक १२५ )
२५/०८/२०२२ : ( क्रमांक १२५ )
२५/०८/२०२२ : ( क्रमांक १२५ )
२५/०८/२०२२ : ( क्रमांक १२४ )
२५/०८/२०२२ : ( क्रमांक १२३ )
२४/०८/२०२२ : ( क्रमांक ११९ )
२३/०८/२०२२ : ( क्रमांक ११८ )
२३/०८/२०२२ : ( क्रमांक ११७ )
२३/०८/२०२२ : ( क्रमांक ११६ : सदस्यांना अटक, अटकाव, स्थानबद्धता, सुटका ई. )
२३/०८/२०२२ : ( क्रमांक ११५ : )
२२/०८/२०२२ : ( क्रमांक ११४ : अशासकीय ठरावांच्या सूचना देणाऱ्या सदस्यांची सूची )
२२/०८/२०२२ : ( क्रमांक ११३ )
१८/०८/२०२२ : ( क्रमांक १११ : सन २०२२-२३ पुरवणी मागाण्यांवरील चर्चेसाठी विभागाचा प्राथम्यक्रम)
१७/०८/२०२२ : ( क्रमांक १०९ : )
१७/०८/२०२२ : ( क्रमांक १०८ : )
१७/०८/२०२२ : ( क्रमांक १०७ : )
१७/०८/२०२२ : ( क्रमांक १०६ : )
१७/०८/२०२२ : ( क्रमांक १०५ : )
१७/०८/२०२२ : ( क्रमांक १०४ : )
१६/०८/२०२२ : ( क्रमांक १०२ : अशासकीय ठरावांच्या सूचनांचे बॅलट )
१६/०८/२०२२ : ( क्रमांक १०१ : लक्षवेधी सूचना स्वीकारण्याबाबत )
११/०८/२०२२ : ( क्रमांक १०० : तारांकित स्वीकृत प्रश्नांचे बॅलट )
११/०८/२०२२ : ( क्रमांक ९९ : सुधारित विवरणपत्र )
११/०८/२०२२ : ( क्रमांक ९७ : लक्षवेधी सूचना स्वीकारण्याबाबत )
१०/०८/२०२२ : ( क्रमांक ९२ : विधानसभा कामकाज सल्लागार समिती, सदस्यांची नामनियुक्ती )
०१/०८/२०२२ : ( क्रमांक ९१ : अध्यादेश क्रमांक ४ चे प्रख्यापन )
०१/०८/२०२२ : ( क्रमांक ९०: अध्यादेश क्रमांक ३ चे प्रख्यापन )
२५/०७/२०२२ : ( क्रमांक ८९ : वि.स.स श्री. महेंद्र हरी दळवी )
१८/०७/२०२२ : ( क्रमांक ८८ : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित निवेदनांच्या प्रतींचे वितरण )
०४/०७/२०२२ : ( क्रमांक ८७ : तालिका सभाध्यक्ष नामनियुक्ती )
०१/०७/२०२२ : ( क्रमांक ८५ : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित निवेदनांच्या प्रतींचे वितरण )
२०/०६/२०२२ : ( क्रमांक ८४ : अर्धा तास सर्वसाधारण चर्चेच्या सूचना )
०२/०६/२०२२ : ( क्रमांक ८३ : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित निवेदनांच्या प्रतींचे वितरण )
३०/०५/२०२२ : ( क्रमांक ८२ : अशासकीय ठरावांच्या सूचना )
सन २०२२ चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
१९/०५/२०२२ : ( क्रमांक ८० : पक्षांतराच्या कारणावरून निरर्हता )
१२/०५/२०२२ : ( क्रमांक ७९ : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित निवेदनांच्या प्रतींचे वितरण )
०२/०५/२०२२ : ( क्रमांक ७८ : सदस्यांना अटक, अटकाव, स्थानबद्धता, सुटका ई. )
०२/०५/२०२२ : ( क्रमांक ७७ : सदस्यांना अटक, अटकाव, स्थानबद्धता, सुटका ई. )
१८/०४/२०२२ : ( क्रमांक ७६ : लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित निवेदनांच्या प्रतींचे वितरण )
०४/०४/२०२२ : ( क्रमांक ७५ )
०४/०४/२०२२ : ( क्रमांक ७४ )
३१/०३/२०२२ : ( शासकीय विश्रामगृह, महाबळेश्वर येथील कक्षबंधाचे आरक्षण )
२५/०३/२०२२ : ( क्रमांक ७० )
२४/०३/२०२२ : ( क्रमांक ६७ )
२३/०३/२०२२ : ( क्रमांक ६३ )
२२/०३/२०२२ : ( क्रमांक ६२ )
२२/०३/२०२२ : ( क्रमांक ६१ )
२२/०३/२०२२ : ( क्रमांक ६० )
२१/०३/२०२२ : ( क्रमांक ५९ )
२१/०३/२०२२ : ( क्रमांक ५८ )
२१/०३/२०२२ : ( क्रमांक ५७ )
२१/०३/२०२२ : ( क्रमांक ५६ )
१७/०३/२०२२ : ( क्रमांक ५४ )
१७/०३/२०२२ : ( क्रमांक ५३ )
१६/०३/२०२२ : ( क्रमांक ५२ )
१६/०३/२०२२ : ( क्रमांक ५१ )
१५/०३/२०२२ : अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरील चर्चेस साठी विभागाचा सुधारित प्राथम्य क्रम
१५/०३/२०२२ : ( क्रमांक ४८ )
१५/०३/२०२२ : ( क्रमांक ४७ )
१४/०३/२०२२ : अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरील चर्चेस साठी विभागाचा प्राथम्य क्रम
१४/०३/२०२२ ( क्रमांक ४५)
११/०३/२०२२ ( क्रमांक ४४)
११/०३/२०२२ ( क्रमांक ४३)
१०/०३/२०२२ ( क्रमांक ४२)
०९/०३/२०२२ ( क्रमांक ४१)
०९/०३/२०२२ ( क्रमांक ४०)
०९/०३/२०२२ ( सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय प्रकाशनांचे पेनड्राईव असलेल्या सुटकेसेसचे वितरण )
०९/०३/२०२२ ( क्रमांक ३८ )
०८/०३/२०२२ ( क्रमांक ३५ : अशासकीय ठरावांच्या सूचना देणाऱ्या सदस्यांची क्रमवार सूची )
०८/०३/२०२२ ( क्रमांक ३४ )
०८/०३/२०२२ ( क्रमांक ३३ )
०७/०३/२०२२ ( क्रमांक ३२ )
०७/०३/२०२२ ( क्रमांक ३१ )
०४/०३/२०२२ ( क्रमांक ३० )
०३/०३/२०२२ ( क्रमांक २८ )
०३/०३/२०२२ ( क्रमांक २७ )
०३/०३/२०२२ ( पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेसाठी विभागाचा प्राथम्य क्रम )
०३/०३/२०२२ ( क्रमांक २४ )
०३/०३/२०२२ ( क्रमांक २३ )
०३/०३/२०२२ ( मा. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शनाच्या प्रस्तावाला सुधारणा )
०३/०३/२०२२ ( क्रमांक २१ )
०२/०३/२०२२ ( क्रमांक २० )
२४/०२/२०२२ ( क्रमांक १९ : सदस्यांना अटक, अटकाव, स्थानबद्धता, सुटका इ. )
२४/०२/२०२२ ( क्रमांक १८ : सदस्यांना अटक, अटकाव, स्थानबद्धता, सुटका इ. )
२४/०२/२०२२ ( क्रमांक १७ )
२४/०२/२०२२ ( क्रमांक १६ )
२४/०२/२०२२ ( अंतिम आठवडा प्रस्तावाबाबत स्वीकारण्याबाबत )
२४/०२/२०२२ ( १४. अध्यादेश क्रमांक २ चे प्रख्यापन )
२१/०२/२०२२ ( सुधारित पत्रक )
२१/०२/२०२२ ( लक्षवेधी सुचानांवरील प्रलंबित निवेदनांच्या प्रतींचे वितरण )
१७/०२/२०२२ ( तारांकित स्वीकृत प्रश्न आणि अर्धा- तास चर्चेच्या सूचनांचे बॅलट )
१७/०२/२०२२ ( लक्षवेधी सूचना स्वीकारण्याबाबत )
१४/०२/२०२२ ( सदस्यांना अटक, अटकाव, स्थानबद्धता, सुटका ई. )
१०/०२/२०२२ ( लक्षवेधी सूचना स्वीकारण्याबाबत )
०३/०२/२०२२ ( अर्धा तास सर्वसाधारण चर्चेच्या सूचना )
३१/०१/२०२२
२०/०१/२०२२ ( अशासकीय ठरावांच्या सूचना )
१७/०१/२०२२ ( लक्षवेधी सूचनांवरील प्रलंबित निवेदनांच्या प्रतींचे वितरण )
सन २०२१ चे हिवाळी अधिवेशन
२८/१२/२०२१
२७/१२/२०२१
२३/१२/२०२१
२२/१२/२०२१ ( पुरवणी मांगण्यावरील चर्चेसाठी विभागाचा प्रथम्यक्रम)
२२/१२/२०२१
२१/१२/२०२१
२१/१२/२०२१
१६/१२/२०२१
१३/१२/२०२१
१३/१२/२०२१
०६/१२/२०२१
०२/१२/२०२१
२९/११/२०२१
११/११/२०२१
११/११/२०२१
०१/११/२०२१ ( अर्धा तास सर्वसाधारण चर्चेच्या सूचना )
२०/१०/२०२१ ( शासकीय विश्रामगृह, महाबळेश्वर येथील कक्षबंधाचे आरक्षण )
१८/१०/२०२१
१३/१०/२०२१
१४/१०/२०२१
सन २०२१ चे पावसाळी अधिवेशन
३०/०८/२०२१
२३/०८/२०२१
०८/०७/२०२१
०६/०७/२०२१
०६/०७/२०२१
०५/०७/२०२१
०५/०७/२०२१
०५/०७/२०२१
०५/०७/२०२१
०१/०७/२०२१
२४/०६/२०२१
२४/०६/२०२१
०७/०६/२०२१
०७/०६/२०२१
२४/०५/२०२१
सन २०२१ चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
१२/०४/२०२१
०५/०४/२०२१
१८/०३/२०२१
१५/०३/२०२१
१०/०३/२०२१
१०/०३/२०२१
१०/०३/२०२१
१०/०३/२०२१
१०/०३/२०२१
१०/०३/२०२१
१०/०३/२०२१
०९/०३/२०२१
०९/०३/२०२१
०८/०३/२०२१
०८/०३/२०२१
०८/०३/२०२१
०५/०३/२०२१
०५/०३/२०२१
०४/०३/२०२१
०३/०३/२०२१
०३/०३/२०२१
०२/०३/२०२१
०२/०३/२०२१
०१/०३/२०२१
०१/०३/२०२१
०१/०३/२०२१
२५/०२/२०२१
२५/०२/२०२१
२२/०२/२०२१
१८/०२/२०२१
१५/०२/२०२१
०८/०२/२०२१
०१/०२/२०२१
०१/०२/२०२१
२८/०१/२०२१
२५/०१/२०२१
२१/०१/२०२१
१४/०१/२०२१
११/०१/२०२१ : लक्षवेधी सूचनांवरील प्रलंबित निवेदनांच्या प्रतींचे वितरण
०७/०१/२०२१ : अशासकीय ठरावांच्या सूचना
सन २०२० चे हिवाळी अधिवेशन
१५/१२/२०२०
१५/१२/२०२०
१५/१२/२०२०
१४/१२/२०२०
१४/१२/२०२०
१४/१२/२०२०
१४/१२/२०२०
१०/१२/२०२०
१०/१२/२०२०
०३/१२/२०२०
१९/११/२०२०
१२/११/२०२०
१२/११/२०२०
१२/११/२०२०
१२/११/२०२०
०९/११/२०२०
०९/११/२०२०
०५/११/२०२० ( समिती गठीत करण्याबाबत )
०५/११/२०२०
०२/११/२०२०
२२/१०/२०२०
१९/१०/२०२०
१९/१०/२०२०
सन २०२० चे पावसाळी अधिवेशन
१७/०९/२०२०
०८/०९/२०२०
०८/०९/२०२०
०७/०९/२०२०
०७/०९/२०२०
०७/०९/२०२०
०७/०९/२०२०
०७/०९/२०२०
०३/०९/२०२०
०३/०९/२०२०
२७/०८/२०२०
१०/०८/२०२०
०४/०८/२०२०
३०/०७/२०२०
३०/०७/२०२०
३०/०७/२०२०
३०/०७/२०२०
३०/०७/२०२०
१६/०७/२०२०
१६/०७/२०२०
१६/०७/२०२०
१६/०७/२०२०
०६/०७/२०२०
०६/०७/२०२०
१७/०६/२०२०
१०/०६/२०२०
२८/०५/२०२०
१४/०५/२०२०
१४/०५/२०२०
सन २०२० चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
११/०३/२०२०
०९/०३/२०२०
०५/०३/२०२०
०५/०३/२०२०
०२/०३/२०२०
२८/०२/२०२०
२६/०२/२०२०
२५/०२/२०२०
२५/०२/२०२०
२४/०२/२०२०
२४/०२/२०२०
२४/०२/२०२०
२०/०२/२०२०
०६/०२/२०२०
०३/०२/२०२०
०३/०२/२०२०
३०/०१/२०२०
२३/०१/२०२०
१६/०१/२०२०
सन २०१९ चे हिवाळी अधिवेशन
२०/१२/२०१९
२०/१२/२०१९
२०/१२/२०१९
२०/१२/२०१९
१६/१२/२०१९
१६/१२/२०१९
१०/१२/२०१९
०९/१२/२०१९
०५/१२/२०१९
०५/१२/२०१९
सन २०१९ चे पावसाळी अधिवेशन
२४/१०/२०१९
२४/१०/२०१९
२४/१०/२०१९
०३/१०/२०१९
०३/१०/२०१९
०३/१०/२०१९
०३/१०/२०१९
०३/१०/२०१९
१९/०९/२०१९
१९/०९/२०१९
१९/०९/२०१९
१६/०९/२०१९
१६/०९/२०१९
०५/०९/२०१९
०५/०९/२०१९
०५/०९/२०१९
०५/०९/२०१९
२९/०८/२०१९
२९/०८/२०१९
२२/०८/२०१९
१९/०८/२०१९
१९/०८/२०१९
१९/०८/२०१९
०२/०७/२०१९
०१/०७/२०१९
२४/०६/२०१९
२१/०६/२०१९
२०/०६/२०१९
२०/०६/२०१९
१९/०६/२०१९
१८/०६/२०१९
१८/०६/२०१९
१८/०६/२०१९
१७/०६/२०१९
१७/०६/२०१९
१३/०६/२०१९
१३/०६/२०१९
०३/०६/२०१९
०३/०६/२०१९
०३/०६/२०१९
०३/०६/२०१९
२७/०५/२०१९
२७/०५/२०१९
२४/०५/२०१९
२०/०५/२०१९
१७/०५/२०१९
सन २०१९ चे प्रथम ( अर्थसंकल्पीय )अधिवेशन
२५/०४/२०१९
२५/०४/२०१९
२२/०४/२०१९
२२/०४/२०१९
१८/०४/२०१९
०१/०४/२०१९
२८/०३/२०१९
२८/०३/२०१९
२८/०३/२०१९
२८/०३/२०१९
२८/०३/२०१९
२८/०३/२०१९
२५/०३/२०१९
२५/०३/२०१९
२५/०३/२०१९
१४/०३/२०१९
११/०३/२०१९
२८/०२/२०१९
२८/०२/२०१९
२८/०२/२०१९
२८/०२/२०१९
२८/०२/२०१९
२८/०२/२०१९
२८/०२/२०१९
२७/०२/२०१९
२७/०२/२०१९
२७/०२/२०१९
२६/०२/२०१९
२६/०२/२०१९
२६/०२/२०१९
२५/०२/२०१९
२५/०२/२०१९
२५/०२/२०१९
२५/०२/२०१९
२५/०२/२०१९
२५/०२/२०१९
२५/०२/२०१९
२५/०२/२०१९
१८/०२/२०१९ (सन २०१८ चे तृतीय ( हिवाळी ) अधिवेशन सत्रातील लक्षवेधी सूचनांवरील

प्रलंबित निवेदनांच्या प्रतींचे वितरण )
१४/०१/२०१९
०३/०१/२०१९
सन २०१८ चे तृतीय ( हिवाळी ) अधिवेशन
१९/११/२०१८
१५/११/२०१८
१५/११/२०१८
१५/११/२०१८
१५/११/२०१८
१२/११/२०१८
१२/११/२०१८
०५/११/२०१८
०५/११/२०१८
२९/१०/२०१८
२२/१०/२०१८
०८/१०/२०१८
०४/१०/२०१८
सन २०१८ चे द्वितीय (पावसाळी) अधिवेशन
०५/०७/२०१८
०४/०७/२०१८
०४/०७/२०१८
०२/०७/२०१८
२८/०६/२०१८
२८/०६/२०१८
११/०६/२०१८
०४/०६/२०१८
०२/०६/२०१८
२८/०५/२०१८
२१/०५/२०१८
१७/०५/२०१८
सन २०१८ चे प्रथम (अर्थसंकल्पीय) अधिवेशन
१४/०३/२०१८
१३/०३/२०१८
७/०३/२०१८
२७/०२/२०१८
१४/०२/२०१८
५/०२/२०१८
१५/०१/२०१८
सन २०१७ चे चतुर्थ (हिवाळी) अधिवेशन
२९/११/२०१७
२३/११/२०१७
०६/११/२०१७
०६/११/२०१७
२३/१०/२०१७
२३/१०/२०१७
सन २०१७ चे तृतीय (पावसाळी) अधिवेशन
२७/०७/२०१७
२०/०७/२०१७
०६/०७/२०१७
०६/०७/२०१७
२९/०६/२०१७
१५/०६/२०१७
सन २०१७ चे पहिले (अर्थसंकल्पीय) अधिवेशन
१०/०३/२०१७
सन २०१६ चे तृतीय ( हिवाळी ) अधिवेशन
१७/११/२०१६
 
webs counters
Visited