मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आर्थिक पाहणी
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
अधिसंख्य पदे
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
विनंती अर्ज समिती (विधान परिषद)
सदस्यांची नामनियुक्ती २०२१-२२
विशेष निमंत्रित सदस्य (१८-०२-२०२१)
सदस्यांची नामनियुक्ती २०१७-१८
ज्ञापन : ०८ एप्रिल २०२१
ज्ञापन : १० मार्च २०२१
सर्वसाधारण माहिती
अहवाल : २८ फेब्रुवारी २०१९
अहवाल : २८ फेब्रुवारी २०१९
अहवाल : ३० नोव्हेंबर २०१८
अहवाल : २९ नोव्हेंबर २०१८
अहवाल : ३० नोव्हेंबर २०१८
अहवाल : १९ जुलै २०१८
अहवाल : १९ जुलै २०१८
अहवाल : १९ जुलै २०१८
अहवाल : १९ जुलै २०१८
अहवाल : १९ जुलै २०१८
अहवाल : २७ मार्च २०१८
अहवाल : २७ मार्च २०१८
अहवाल : २७ मार्च २०१८
अहवाल : २७ मार्च २०१८
अहवाल : २७ मार्च २०१८
अहवाल : ३ डिसेंबर १९८६
 
webs counters
Visited