मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा / दरपत्रक
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
S.M.S. सेवा
SANDES
 
 
महामंडळ अहवाल - पावसाळी अधिवेशन २०२१
महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ यांचा वार्षिक अहवाल
नाशिक जिल्हा सुरक्षा मंडळ, नाशिक यांचा वार्षिक अहवाल
पुणे जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ, यांचा वार्षिक अहवाल
जळगाव जिल्हा माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ, जळगाव
रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्हा माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ, रत्नागिरी
अकोला-वाशीम-बुलढाणा जिल्हा माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ, अकोला
सातारा जिल्हा माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ, सातारा यांचा वार्षिक अहवाल
इचलकरंजी जिल्हा माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ, इचलकरंजी
किराणा बाजार व दुकाने मंडळ, ( बृहन्मुंबई, ठाणे, रायगड व पालघर जिल्ह्यांकरिता )
पुणे माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ, यांचा वार्षिक अहवाल
मुंबई भाजीपाला बाजार असंरक्षित कामगार मंडळ, मुंबई यांचा वार्षिक अहवाल
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ मर्या. मुंबई यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ मर्या. पुणे यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोग यांचा वार्षिक अहवाल
सुरक्षा रक्षक मंडळ बृहन्मुंबई व ठाणे जिल्हा यांचा वार्षिक अहवाल
श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ मुंबई यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनी मर्या. यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांचा वार्षिक अहवाल
महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांचा वार्षिक अहवाल
पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ मर्या. यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र भूविकास महामंडळ मर्या. यांचा वार्षिक अहवाल
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद
कोकण विकास महामंडळ मर्या. यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण यांचा वार्षिक अहवाल
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग यांचा वार्षिक अहवाल
 
webs counters
Visited