मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
 
 
महामंडळ अहवाल - हिवाळी अधिवेशन २०१६
८ डिसेंबर २०१६
9 डिसेंबर २०१६
संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ ३२ वा वार्षिक अहवाल ( २०१४-१५ )
महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित
हाफकिन जीव - औषध निर्माण महामंडळ, मर्यादित २०१२ -१३
हाफकिन जीव - औषध निर्माण महामंडळ, मर्यादित २०१३-१४
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ, पुणे
दि खोका मेकिंग अॅण्ड टिंबर मार्केट लेबर बोर्ड, मुंबई
सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर
शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ महारष्ट्र मर्यादित
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ मर्यादित
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ