संपर्क रुपरेखा मुख्य पान
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
माहितीचा अधिकार
निविदा
अहवाल
भरती
डाऊनलोड
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
ई-बुक(E-book)
ई-मेल (E-mail)
चर्चा
CPA-2017
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०१६
 
 
 
 
 
विधानपरिषद   विधानसभा
 

आवाहनपत्र

अधिसूचना

पत्रक भाग - २

चक्रानुक्रम डिसेंबर २०१६

दिवसाच्या कामकाजाचा क्रम

प्रश्नांची सूची

तारांकित प्रश्नांची यादी

अतारांकित प्रश्नोत्तरांची यादी

लक्षवेधी सुचनांची यादी

विधेयके

कामकाजाचा आढावा

 

वस्तू व सेवा कर विधेयक २०१४(मराठी)

वस्तू व सेवा कर विधेयक २०१४(GST BILL 2014)--(हिंदी / इंग्रजी)

 
राजभवन
छायाचित्र दालन
webs counters
Visited