मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
महत्वाचे
कार्यालयीन आदेश
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
राज्यपाल यांचे अभिभाषण
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
निविदा
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
ज्ञापन
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
 
 

विधानपरिषद   विधानसभा
 

आवाहनपत्र

अधिसूचना

दिनदर्शिका

अंतिम कार्यावली

पत्रक भाग - २

चक्रानुक्रम पावसाळी २०२१

दिवसाच्या कामकाजाचा क्रम

प्रश्नांची सूची

तारांकित प्रश्नांची यादी

अतारांकित प्रश्नोत्तरांची यादी

लक्षवेधी सुचनांची यादी

विधेयके

कामकाजाचा आढावा

कार्यावलीचे पुरवणी पत्र

वैधानिक प्राधिकाराखालील कागदपत्रांची यादी


कामकाज सल्लागार समितीची बैठक,मंगळवार, दि.२२ जून २०२१ रोजी ( विधानपरिषद ) / विधानसभा

संसदीय अभ्यास व प्रशिक्षण संस्था ( PRIDE ), लोकसभा सचिवालय, नवी दिल्ली

यांच्यामार्फत क्षमता अभिवृद्धी कार्यक्रमांतर्गत आयोजित विविध पाश्चिमात्य व भारतीय भाषांमध्ये आयोजित

कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत असल्याबाबतचे पत्र

लोकसभा सचिवालयातून प्राप्त झालेले पत्र

महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२० - २१ ( मराठी ) / ( इंग्रजी )

सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ५१ ( मराठी ) / ( इंग्रजी )

चौदाव्या विधानसभेच्या सन्माननीय नवनिर्वाचित सदस्यांचे नव्याने( Email-Id ) तयार करणेकरीता

मत्ता व दायित्वे विवरणपत्र