मुख्य पान रुपरेखा संपर्क
विधानमंडळा विषयी
राज्यपाल
विधानपरिषद
विधानसभा
पीठासीन अधिकारी
विरोधीपक्ष नेते
विधानमंडळ सचिवालय
विधानमंडळ ग्रंथालय
विधानमंडळ समित्या
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील संसद सदस्य
विधिमंडळ सदस्य
कार्यवृत्त (२००५-२०१६)
ई-बुक(E-book)
ई-मेल (E-mail)
अहवाल
नागरिकांची सनद
प्रकाशने
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प
निविदा
भरती आणि निकाल
परिपत्रक
माहितीचा अधिकार
महत्वाची संकेतस्थळे
डाउनलोड
GST
अभ्यास दौरा (मे २०१७)
 
 

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे आगामी हिवाळी अधिवेशन ( सोमवार दि. ११, डिसेंबर २०१७ )

विधानपरिषद   विधानसभा
 

आवाहनपत्र

अधिसूचना

दिनदर्शिका

तात्पुरती कार्यावली

पत्रक भाग - २

चक्रानुक्रम जुलै २०१७

दिवसाच्या कामकाजाचा क्रम

प्रश्नांची सूची

तारांकित प्रश्नांची यादी

अतारांकित प्रश्नोत्तरांची यादी

लक्षवेधी सुचनांची यादी

विधेयके

कामकाजाचा आढावा

महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या कालावधीतील आचारसंहितेसंदर्भात
राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात विधानमंडळाच्या बैठका घेण्याबाबतची कार्यपद्धती